Lijstje van koophuizen ed. maand april 2002 van Jan Post van 'Werkgroep voor Volkshuisvesting'.


We ontvingen weer een lijstje met tellingen van koopwoningen ed. Betreft april 2002.
Afkomstig van Jan Post van de 'Werkgroep voor Volkshuisvesting' in Lekkumerend:


Telling eerste week april 2002

Te koop staande woningen bij in Leeuwarden gevestigde makelaars.

Aldlan Oost      18 was 13 (in febr)
Aldlan West      7 was 11
L'w. west- oud    48 was 54
L'w. west- nieuw   33 was 32
L'w. oost- oud    62 was 36 (!)
L'w. west- nieuw   16 was 21
A. de Hoven tot Vliet 38 was 32
Camminghaburen    63 was 53
Huizum        50 was 37
Nijlan        16 was 12
Goutum         9 was 5
Centrum/zaken/Transv. 37 was 27
Elders - dorpen    4 was 8
Waarvan:
Te koop staande losse appartementen 34
en :nog onbewoond in Bleekhoven   33
Elders geadverteerd of in aanbouw  29 totaal 95.

In EURO'S gerubriceerd:

 50 - 100 duizend   88 was 81 in febr 2002
100 - 150  ,,    137 ,,  98
150 - 200  ,,    38 ,,  37
200 - 250  ,,    30 ,,  23
250 - 300  ,,    20 ,,  18
300 - 400  ,,    17 ,,  19
+ 450 = ca 1 milj gld 5 ,,  3

DE BOUW.

Manon de Bercy str 6 van de    6 te betrekken
Wiarda plantage  14 ,,  ,,  28 leeg
De Rijd      2 ,,  ,,  50 weer te koop
Moezel      16    ,,  16 vrijwel klaar
Lits/ Lauwers    vol      1 in de verkoop
Linde       4 van de   14 te koop
Tjonger      14 kavels vol; 13 leeg
Boorn Noord    3 van de   10 te bouwen
Boorn Zuid     5 van de   10 te bouwen
Guozzemar     9 van de ca  20 vol
Eeltsjemar    14 v.d. ca  20 vol

Ulemar    39 v. d. 39 in aanbouw
Pikemar   40 v. d. 40 funderingen gelegd.
Wetering   11 v. d. 80 nog op te leveren
Het Zool   7 v. d. 80 kavels nog leeg
Het Var    9 van de 66 kavels nog leeg.

HUURSECTOR volgens de woonkrant.

no1                wachttijd
starters  17 woningen 876 bonnen 26 maand
st/ doorstr 18   ,, 323 bonnen 9 maand
  doorstr 8   ''  34 ,,   4 maand
(af Urgenties= 8 mnd)
no3                wachttijd 
starters  29   ,, 508 ,,  13 maand
st/ doorstr 11   ,, 197 ,,  18 maand
  doorstr 2   ,,  68 ,,  24 maand
no5                wachttijd
starters  36   ,, 502 ,,  15 maand
st/ doorstr 30   ,, 1021 ,,  33 maand
  doorstr 2   ,,  38 ,,   9 mnd.

Toelichting:

De toename van het aanbod in de koopwoningen is aanmerkelijk in de hoek bij de rondweg en Menaldumerstraat. Was ik de vorige keer nog geneigd aan te nemen dat het hier "oud geld" betrof, gezien de verdere stijging tekent zich hier een sociaal probleem af.

Het is waarschijnlijk in teruglopen in de inkomensverwachting die tot massaal te koop aanbieden leidt. De stijging in Aldlan kan een relatie hebben met de vervuilde grond.

Ook opmerkelijk is dat in Huizum meer te koop komt. Terwijl het goedkopere huizen betreft. Ook hier nadering van een sociaal probleem?

Cammingaburen is ook weer toegenomen, voor het eerst sinds een half jaar; nu vond ik daarbij enige kleine woninkjes op Ropta. Al weer een aanduiding dat het in de lagere koopsector niet zo goed gaat met de kopers.
De groei in de sector tussen 100 en 200 duizend EURO wijst ook in die richting. Veel vraagprijzen liggen net over de 100 duizend, wat in realiteit betekent dat de laatste 190% kosten koper erbij in wordt gevraagd. De verkoper vangt die niet. En mogelijk het meerdere dat bij een ruime markt wordt afgedongen komt ook niet in de portemonnaie.

De huursector.

Het aantal leeg komende huizen blijft beneden de 50 per Woonkrant, dus ca 100 per maand.
Dit is lager dan de 1% verhuisvoorraad (Frictieleegstand of omwisselwoningen) die ca 240 woningen zou moeten omvatten.
De wachttijd loopt sterk op. En dan zijn er de plannen in de Vrijheidswijk die vier keer zoveel woningen willen afbreken als er omwisselwoningen zijn.
Geen wonder dat NWF in triomf meldt dat ze nu de andere verhuurders hebben verzocht om ook de laatste bewoners van het Mariniersespel te kunnen verhuizen.
Maar de woningen die ze zelf niet in voorraad hebben, zullen BWL e.a. ook wel niet hebben. De triomfantelijke toon is tegengesteld aan de werkelijke toestand.