ENQUÊTE MET "VERBORGEN AGENDA" IN HUIZUM EN HOLLANDERWIJK?!


Bericht uit Leeuwarder Courant: "Enquête in Huizum en Hollanderwijk" over onderzoek studenten RUG in Hollanderwijk op verzoek van Stichting Toekomstverkenning Hollanderwijk. Plus commentaar PEL.


Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 maart 2002:

ENQUÊTE IN HUIZUM EN HOLLANDERWIJK

Acht studenten van de Rijksuniversiteit Groningen gaan de komende week in Leeuwarden van deur tot deur in Huizum-West en de Hollanderwijk. Ze doen dat in opdracht van de Stichting Toekomstverkenning Hollanderwijk. De bewoners krijgen vragen over de woonkwaliteit in hun wijk.

Volgens Jaap Braaksma van de stichting moet er snel in kaart gebracht worden waar de wijk het snelst achteruit gaat.
"We zetten de enquête bewust groot op, want de Hollanderwijk is natuurlijk onderdeel van Huizum-West. De buurt is nu heel langzaam aan het verloederen. Het moet hier geen tweede Vegelinbuurt worden."
Einde LC-bericht.

Commentaar: Normaal gesproken was dit niet zo'n vreselijk belangrijk berichtje geweest. Maar naar onze informatie zijn de dingen niet helemaal wat ze lijken.
In eerste instantie zou je denken: Het gaat wellicht om de woonomgeving of over de staat van de woningen. Hoewel: De woningen zijn voor een aantal jaren terug gerenoveerd en de buurt heeft een monumenten-status.
Volgens onze informant echter, die zou hebben gesproken met de woordvoerder van de opdrachtgever, t.w. Stichting Toekomstverkenning Hollanderwijk, zou de stichting (lees: het bestuur) van mening zijn dat er teveel allochtonen in de buurt komen wonen. Dat zou de achterliggende reden zijn van de enquête. Het gaat dan dus niet om 'woonkwaliteit' maar om 'mensenkwaliteit'...
Dat er 'teveel allochtonen' komen wonen zou de schuld zijn van de Centrale Registratie Woningzoekenden (CRW) van de woningcorporaties.

Tussen de Stichting Toekomstverkenning Hollanderwijk en de nieuwe Stichting Wijkwerk Leeuwarden (SWL) ligt overigens een personele band:
Bovengenoemde Jaap Braaksma is in laatstgenoemde stichting weer een van de 2 directieleden.

[Nadere aanvulling op basis van 'de informant' die overigens bekend is bij dhr. Braaksma:
De bron stelde nadien dat Braaksma hem had gebeld en zou hebben gesproken over "mensen die je niet duidelijk kan maken dat je de buurt netjes moet houden" en dat Braaksma het woord 'allochtoon' niet had genoemd.
De informant stelde dat het 'verhaal allochtoon' door hem verkeerd was overgebracht. Hartelijk dank hiervoor dan maar. Het is echter of het een of het ander:
Ofwel Braaksma zei dit wel en de informant krabbelt nu weer terug, nadat Braaksma hem belde, ofwel de informant is zelf uitspraken van Braaksma gaan interpreteren. De informant stelde voor om het verhaal op de website te wijzigen:
Het woord 'allochtoon' zou dan vervangen moeten worden door de passage 'een minder sociaal gedragende bevolkingsgroep'. Al met al is mijn conclusie:
Ofwel de informant blijkt niet een erg betrouwbare informant of de informant is wel betrouwbaar maar is wat geschrokken van zijn eigen woorden?
Volgens zijn nadere informatie zou Braaksma tegen hem gezegd hebben dat 'hun' wijk juist de enige wijk zou zijn die een aanvraag had ingediend om meer allochtonen naar de wijk toe te halen. Ondergetekende vind dat laatste een raar verhaal:
Kun je dat dan 'aanvragen'? En zo ja, dan doorkruist ook dat de reguliere spelregels van de woningcorporaties. Een dergelijk 'verzoek' is in feite het spiegelbeeld van de situatie waarin een wijk zou roepen dat er 'teveel' allochtonen in hun wijk komen te wonen.
Hoe dit ook zij: Het is opnieuw 'de informant' die dit meedeelt. Na overleg met enige mede-bestuursleden is er voor gekozen niet zozeer het artikel te wijzigen en zeker niet van de website te halen, als wel een aanvulling te geven op basis van wat 'de bron' nader meedeelde.]

Als de corporaties echter 'goed' toewijzen volgens hun eigen spelregels, wordt niet gekeken naar allochtoon of autochtoon:
Starters krijgen een huis op basis van inschrijfduur en doorstromers op basis van woonduur in de huidige woning. Dit, met inachtneming van huur/inkomensgrenzen.
Het is weer het oude verhaal: "de buurt" wil liefst zelf woningen toewijzen, alsof het DAN eerlijk gaat...
Wacht u voor 'das gesundes Volksempfinden'...
Onze tipgever meldde echter dat de Huurdersvereniging Hollanderwijk niets van dit alles wist. Zij staan hier dus buiten.

Tenslotte nog maar eens ons standpunt m.b.t. woningtoewijzing:

1. Tegen 'groepsgewijze' beoordeling en etiketjeplakkerij.
2. Huurders worden alleen beoordeeld op feiten en daden; dus op wat men doet, niet op wat men is.
3. Iedereen heeft recht op huisvesting en krijgt, als men het negatief wil stellen, het voordeel van de twijfel.
4. Bij het zich niet gedragen 'als een goed huurder' heeft de woningcorporatie het recht om op basis van deze wettelijke huuropzeggingsgrond, de ontbinding te eisen van de huurovereenkomst.
Wie het heel negatief wil stellen: Wit of zwart, tuig is tuig en die eindigen voor de kantonrechter.
Die moet uiteindelijk maar beoordelen of iemand het zo bont maakt dat hij/zij z'n huurhuis maar moet verlaten.
5. De woningtoewijzing moet voorzover iemands portemonnee dat toelaat, gebaseerd zijn op vrije keuze van een woningzoekende: Wie 'soort bij soort' wil wonen en wie 'gemengd' wil wonen kan dat zelf wat uitzoeken via de keuze welke woonbon hij/zij instuurt.

Waar de Stichting Toekomstverkenning Hollanderwijk middels haar enquête echter op aanstuurt is selectie op voorhand; van bovenaf opgelegd. De 'aansturing' van een wijk-bevolkingssamenstelling hoort echter van onderop te gebeuren, via de keuze van de woningzoekende.
Dat kan hij/zij toch al beperkt: Fysieke factoren (grootte woning versus grootte huishouden) en het geld (huur versus inkomen) beperken die keuze in de praktijk toch al sterk.
Daar overheen nog eens een NIMBY (Not In My Backyard) selectie maken en als aanloop daarvoor werken met een enquête met een verborgen agenda, is niet fris.
Als buurtbewoner dat ding dan maar niet invullen, is m.i. het verstandigste.


secretariaat P.E.L.