GEEN RUIMTE VOOR RENOVATIEWIJKEN BIJ OPENBARE RUIMTE!


Ingezonden stuk door Jan Mooy
(Tjerk Hiddesbuurt/Project Barent Fockesstraat e.o.) d.d. 8/3/2002.


Geen ruimte voor renovatiewijken bij openbare ruimte!

Het is treurig gesteld met de financiële middelen van het Buro Openbare Ruimte (BOR).
Nog veel treuriger is het gesteld met de kwaliteit van de woonomgeving in zowel de Transvaalwijk als de buurt Barent Fockesstraat e.o.
Beide wijken behoren tot de categorie renovatiewijken van rond 1980. Met betrekking tot de buurt Barent Fockesstraat e.o heeft de heer Wyb Feddema op 26 februari '02 in de commissie Stadsontwikkeling vragen gesteld.
Deze buurt heeft in januari 2001 het startsein gekregen om een verbeterplan voor de woonomgeving in kaart te brengen.
De gemeente Leeuwarden stelde hiervoor f 9.075,60 beschikbaar. In april 2001 kwam daar nog een bedrag van f 73.512,36 overheen voor uitvoerende maatregelen.
Nog in september 2001 werd dit bedrag verwezen aan het plan Vegelin/Achter de Hoven.
Opvallend bij beide wijken is dat voormalig wethouder B.Bilker toezeggingen heeft gedaan voor verbetering van de woonomgeving. Toezeggingen waar Foka Haitsma, als lijsttrekker van het CDA, afstand van heeft genomen.
Wethouder Gerrit Krol heeft, bij monde van mevrouw Marga Waanders, laten weten dat er geen financiële middelen zijn voor uitvoering.
De VVD heeft nu officieel vragen gesteld aan het college omtrent de financiering voor verbetering woonomgeving Barent Fockesstraat e.o.
De Transvaalwijk heeft contact opgenomen met D'66, VVD en CDA om tot overleg te komen. De werkgroep woonomgeving Barent Fockesstraat e.o heeft vanuit iedere fractie een aanspreekpunt (incl. FNP).
De Transvaalwijk en de werkgroep woonomgeving Barent Fockesstraat beraden zich over een stedelijke actie om aandacht te vragen voor het woonklimaat van wijken rond de binnenstad.
Desnoods moeten de spandoeken maar weer uit de kast!