VERKIEZINGSUITSLAG LEEUWARDER GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN 6/3/2002.


Hierbij de verkiezingsuitslag in de gemeente Leeuwarden zoals vermeld op TeleText:      %98   %02   Z'98  Z'02

Opkomst   55,3  56,1

PvdA     30,1  24,6  13   10
CDA     17,2  17,0   7    7
D66      5,9   5,9   2    2

VVD     13,8  13,6   5    5
PAL/GL    9,1   8,8   3    4

NweLwPartij  8,6   6,8   3    2
ChrUnie/SGP  3,9   4,3   1    1
FNP      2,2   2,9   0    1
SP      8,1   7,7   3 *   3
* 1 zetel later naar Lijst Dolstra; nu Leefb.Lw.

Lijst Dolstra
nu Leefb. Lw. 0,0   6.0   0 *   2
Fris2000   0,5   1,4   0    0
CP'86     0,6   0,0   0 *   0
* nu in NNP evenals CD en Ned. Blok
NNP      0.0   1,0   0    0
Overig '98  0,6   0,0   0    0

I.t.t. beeld in veel gemeenten: Geen extreme verschuivingen in Leeuwarden.
Opvallendste cijfers: PvdA verkiest 3 zetels. Toch ook nog beetje nasleep burgemeesterscrisis?
CDA blijft stabiel, VVD ook i.t.t. landelijke trend.
PAL/GL wint verrassend 1 zetel hoewel ze procentueel minder stemmen krijgen dan in 1998 bij de vorige raadsverkiezingen.
De NLP verliest 1 zetel. SP en verrassend ook D66 blijven stabiel, evenals de ChristenUnie, hoewel laatstgenoemde procentueel wel wat hoger komt.
Nieuwkomer in de raad is met 1 zetel de FNP, de Friese Nationale Partij.
Leefbaar Leeuwarden die voorheen als Lijst Dolstra in de Raad 1 zetel had, haalt 6 procent van de stemmen en krijgt daarmee 2 zetels.
De NNP (Voortzetting CD, CP86 en Nederlands Blok ofwel de fascisten) haalden gelukkig de kiesdrempel niet.
Geen fascisten in de Raad dus, tenminste geen openlijke...

In de afgelopen raadsperiode ontstond soms wel eens bij gelegenheid op bepaalde onderwerpen een ad-hoc 'verenigde oppositie' tegen bv. massale sloop van woningen.
Vaak was dat dan SP plus LL plus NLP plus ChristenUnie plus (soms) D66. Samen goed voor 9 zetels.
Bij mijn weten is de FNP ook geen voorstander van de massale sloopplannen zodat ook zij bij gelegenheid wellicht zich daarbij aansluiten.
In de nieuwe samenstelling zou dat neerkomen op 11 zetels.
Overigens zijn er nu 37 'echte' raadszetels omdat B en W voortaan geen deel meer uitmaken van de Raad. Vanaf 6 maart hebben we nl. een z.g. 'duaal bestel'.
Niet de Raad, maar B en W zijn het stadsbestuur. Schijnt op zich in strijd te zijn met de Grondwet, maar who cares?
Kortom: Men gaat nu 'stadsparlementje' spelen en 'regerinkje' dus net als in de Tweede Kamer. Gezien de sombere verhalen die ik hier over las, moet eerst maar afgewacht worden of dit een verbetering van de democratie is...

secretaris P.E.L.