PAMFLET VOOR HUURDERS IN DE VEGELINBUURT OVER SANERINGSCONTRACTEN GEMEENTE LEEUWARDEN

===================================================
VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
******************************************************
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
***********************************
TELEFOON: 058-2671636 E-mail: root@pel.xs4all.nl
Website URL: http://clik.to/pel
======================================

AAN ALLE HUURDERS IN DE VEGELINBUURT E.O. DIE EEN BRIEF KREGEN VAN WONINGCORPORATIE PATRIMONIUM DAT ZE EEN "TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST" "MOETEN" TEKENEN.

Dit pamfletje is bedoeld voor huurders in deze buurt waarvan de eigenaar inmiddels het huis aan de gemeente heeft verkocht. Omdat we niet precies weten waar deze huurders wonen, gooien we het pamflet bij iedereen in de bus.

Het gaat om twee situaties: De gemeente wil het huis slopen of de gemeente wil het huis laten renoveren. Woningcorporatie Patrimonium is tijdelijk beheerder.
Medio februari jl. stuurde Patrimonium u een brief waarin gesteld werd dat u "een saneringscontract dient te ondertekenen".

ONS DRINGEND ADVIES IS: TEKEN NIETS! GEMEENTE OF PATRIMONIUM KUNNEN U NIET DWINGEN IETS TE TEKENEN!

WAAROM NIETS TEKENEN? HIERONDER ENIGE VRAGEN PLUS ANTWOORDEN:

1. Is er sprake van huurbescherming bij verkoop van de woning?

Antwoord: De verhuurder kan niet de huur beëindigen omdat hij de woning wil verkopen. Als hij het huis verkoopt, draagt hij de bestaande huurovereenkomst ONDER DEZELFDE VOORWAARDEN over aan de nieuwe eigenaar. Die bescherming geldt zelfs als in het huurcontract staat dat de huurder akkoord gaat met beëindiging van de huur als de verhuurder verkoopt. Dergelijke bepalingen in een huurcontract zijn ongeldig.

M.a.w.: De gemeente heeft als nieuwe eigenaar gewoon te maken met de huurovereenkomst tussen u en de vorige eigenaar.

2. Wat houdt een tijdelijke huurovereenkomst voor gemeentelijke sloopwoningen in?

Antwoord: Er bestaat een aparte regeling voor sloopwoningen die eigendom zijn van de gemeente. De gemeente mag gebouwen die bestemd zijn voor sloop, tijdelijk verhuren.
De meeste bepalingen van het huurrecht gelden in deze situatie niet. Als de sloop echter niet doorgaat, vervalt de tijdelijkheid van de huurovereenkomst.
De huurder kan zich dan beroepen op huurbescherming.

N.B.: Vermoedelijk gaat het er om dat in feite de gemeente nu probeert (de gemeente is de eigenaar en niet Patrimonium; die is maar beheerder!) de huurders in een vrij rechteloze positie te brengen. Niet in trappen dus!
De 'Tijdelijke Huurovereenkomst' geeft duidelijk aan dat de gemeente daarna gebruik gaat maken van de NA ONDERTEKENING optredende situatie dat DAN (saneringscontract!) een flink deel van de huurbescherming niet meer geldt.

Dat blijkt uit het feit dat daarna zodra de gemeente het schikt, DE HUUROVEREENKOMST EENZIJDIG WORDT ONTBONDEN!
Bij de normale huurbescherming zoals u NU hebt, moet de gemeente daarvoor naar de rechter.
Het gevolg van het tekenen is dat uw positie veel zwakker wordt:
Men zal u wel herhuisvesting aanbieden en dat hoort 'passende' woonruimte te zijn, maar bij een tijdelijk huurcontract staat u zwaar onder tijdsdruk om op het laatst ALLES maar te accepteren wat Patrimonium aanbiedt. Niemand wil per slot op straat belanden. U staat op dit punt o.i. sterker als u niets tekent.

3. Wat gebeurt er als ik niets teken?

Antwoord: Zie bij vraag 5.

4. Wat is dringend eigen gebruik?

Antwoord: Dringend eigen gebruik wil zeggen dat de verhuurder de woning dringend zelf nodig heeft.
Bijvoorbeeld om er zelf in te gaan wonen, om er een ander in te laten wonen, om de woning te SLOPEN, te renoveren of om de woning te gebruiken voor bedrijfsdoeleinden.

5. Kan een NIEUWE eigenaar de huur opzeggen op grond van dringend eigen gebruik? [Wat dus ook SLOOP kan inhouden!]

Antwoord: Een nieuwe eigenaar kan de huur NIET opzeggen gedurende de eerste DRIE JAAR nadat hij de huurder heeft laten weten dat hij de nieuwe eigenaar is.
Daarna kan het wel en dan gelden de regels... enz.

Vraag/antwoord 4 en 5 geven aan waarom er zo gepusht en gedreigd wordt om toch vooral maar dat saneringscontract te tekenen: Tekent u niet, dan vervalt VOOR DE EERSTE DRIE JAAR de huuropzeggingsgrond 'dringend eigen gebruik', bv. voor SLOOP!

6. Hoe zit het als de gemeente t.z.t. voor de rechter stelt:
De huuropzeggingsgrond is: "We willen een geldend bestemmingsplan verwezenlijken?"

Antwoord: Op zich is dit een van de 5 huuropzeggingsgronden, maar:
Er is nog helemaal geen nieuw geldend bestemmingsplan.

7. Wat kunnen huurders van wie de woning wordt GERENOVEERD het beste doen?

Antwoord: OOK niets tekenen! Deze huurders kunnen het beste even contact met het P.E.L. opnemen.

8. Hoe zit dat met die Verhuis- en Herinrichtingskosten?

De gemeente heeft indertijd een Raadsbesluit genomen over het toekennen van een vergoeding hiervoor.

ECHTER: Als u de 'Tijdelijke Huurovereenkomst Woonruimte' tekent, dan doet u VAN DAT RECHT NET ZO HARD WEER AFSTAND!
OOK EEN HEEL GOEDE REDEN OM DIT CONTRACT NIET TE TEKENEN!

Omdat het contract tussen u en de gemeente wordt afgesloten, slaat de 'Bijzondere bepaling':
"Voor dit sanerings- en/of renovatiepand is de regeling voor verhuiskostenvergoeding niet van toepassing" op de GEMEENTELIJKE regeling voor de Vegelinbuurt en NIET op de regeling die de corporaties hebben voor huurders van HUN woningen die plat gaan!
De woning was en is niet van Patrimonium en daarom is de corporatieregeling al sowieso niet van toepassing. Laat u dus niks wijsmaken!

9. Wat moet ik met mondelinge toezeggingen door gemeente, Patrimonium of bewonersbegeleiders?

Antwoord: Aan mondelinge toezeggingen heeft u NIETS! Ervaring leert dat later gezegd kan worden:
Dat heeft hij/zij verkeerd begrepen, dat hebben we nooit gezegd enz.
Alleen aan schriftelijke toezeggingen door personen die ook het recht hebben iets toe te zeggen, heeft u iets.

10. Waar kan ik nadere vragen stellen?

Antwoord: Bij het P.E.L. via 058-2671636. Als gemeente of Patrimonium erg vervelend worden raden we u dringend aan om ons te bellen.


Publicatiedatum: 7/3/2002.