CDA: "MINDER SLOOP, SNELLER HULP IN WIJKEN"


Uit de Leeuwarder Courant van za. 23/2/2002.


Het loopt tegen de gemeenteraadsverkiezingen en dan willen alle partijen ineens populair gaan doen. Zo weten ze wel, dat de geplande massale sloop van goedkopere huurwoningen niet populair is onder de bevolking en daarom gaan partijen die steeds het sloopbeleid steunden, nu plotseling iets anders roepen.
Na 6 maart 2002 is dat gewoon allemaal weer over en gaat men weer over tot de sloop-orde van de dag...
Uit de Leeuwarder Courant van za. 23/2/2002:

CDA: 'MINDER SLOOP, SNELLER
HULP IN WIJKEN'

LEEUWARDEN - Meer aandacht voor de strijd tegen verloedering, minder nadruk op woningsloop. CDA-wethouder Krol bepleit deze beleidswijziging:
"Wat richt je niet allemaal aan door sloop?"
[Kijk aan: Een koerswijziging? Minder sloop en meer nadruk op een goed beheer? Als het niet tegen de verkiezingen liep, zou je dit wellicht kunnen geloven.
Als Krol dit na de verkiezingen blijft roepen, is er meer aan de hand. Wat er alsdan bijvoorbeeld aan de hand zou *kunnen* zijn, is het feit dat sinds kort bekend is, dat de gemeente weer grof moet bezuinigen...
Dat zou kunnen betekenen dat de slooptrein eindelijk krakend vast gaat lopen...
Uiteraard presenteer je dat dan als 'een beleidswijziging', 'voortschrijdend inzicht' bla, bla.]

In de Vrijheidswijk en Achter de Hoven/Vegelin is of wordt massaal gesloopt omdat verbeteringsplannen hier niets kunnen uitrichten.
[Of dit nu door Krol is gesteld of dat de krant dit zelf als 'feit' uit de dikke duim zuigt:
Het is gewoon niet waar. Nimmer is serieus geprobeerd of met een intensiever beheer deze buurten weer op te krikken zijn. Jarenlang heeft de gemeente het gewoon vertikt een poot uit te steken, ondanks herhaalde verzoeken van de bewoners van met name de Vegelinbuurt.
En *als* het dan eindelijk opgepakt wordt, wordt de situatie die om beter beheer vraagt, als een boemerang misbruikt tegen de bewoners zelf:
Ja, bewoners, jullie hebben gelijk: Wij gooien de buurt dus maar plat; probleem opgelost...]

Krol wil meer aandacht voor maatregelen, die het afglijden van een wijk kunnen voorkomen. Bearn Bilker, voorganger van Krol, bedacht de sloop- en bouwplannen.
[Als we die noodzaak tot forse bezuinigingen even in het achterhoofd houden:
Op het congres in oktober 1997 waar de basis werd gelegd voor de Stedelijke Vernieuwing, was het scenario waarbij vooral werd uitgegaan van weinig sloop en een strakker beheer in de wijken met goedkopere huizen, het goedkoopste scenario en massale sloop het duurste scenario.
Het P.E.L. is altijd voorstander geweest van weinig sloop en een beter beheer als je over Stedelijke Vernieuwing praat. Niet zozeer omdat dat het goedkoopste is, maar omdat we menen dat een scenario waarbij massaal goedkopere huizen gesloopt worden, rampzalig is voor de lager betaalde inwoners van de stad.
De stad is van iedereen! Bovendien was vanuit de goedkopere wijken niet zozeer de kwaliteit van de huizen de grote klacht, maar het beheer. De meeste bewoners daar willen gewoon niet wonen in een buurt waar het een zooitje is, veroorzaakt door een minderheid, dat is alles.]

Krol, tweede op de CDA-kandidatenlijst, schaarde zich deze week tijdens een verkiezingsbijeenkomst achter uitlatingen van Siebe de Vries, manager samenlevingsopbouw bij de Hulp en Welzijn Leeuwarden. Die stelde dat de gemeente pas de helpende hand biedt als een wijk al diep is 'afgezakt'.
[Nu ja, hulp: Van de wal in de sloot. De hulp bestaat uit stenen oplossingen kiezen voor sociale problemen, ofwel:
Dan gaat zo'n wijk gewoon deels plat. Niks nieuws onder de zon:
Gewoon de traditionele sociaal-democratische oplossing van oudsher voor sociale problemen.]

De sociale woningbouw is er in Zuiderburen bekaaid vanaf gekomen, bevestigde Krol de kritiek van CDA-lijsttrekker Foka Haitsma. In deze nieuwbouwwijk bij Hempens-Teerns hebben projectontwikkelaars, die veel grond verwierven, voor een belangrijk deel het woningaanbod bepaald.
[Werkelijke sociale woningbouw is m.i. niet meer te bouwen. Vroeger ook al niet. Vroeger kon dat alleen als het Rijk er een of andere vorm/regeling op los liet die we toen met de soortnaam 'objectsubsidie' aanduidden. Natuurlijk kun je nieuwbouw huurwoningen in het weiland zetten, maar ook met inzet van huursubsidie zullen deze woningen buiten het bereik liggen van huurders met weinig geld. Mijn heel ruwe huurinschatting is EUR 550,00 kale huur/maand ofwel ruim 1200 gulden...
Maar de huurders die dat kunnen betalen, zouden wel gek zijn, tenzij ze vanwege werkomstandigheden geregeld moeten verhuizen, om dat te huren.
Voor dat bedrag kun je een flinke hypotheek afsluiten... ]

"We waren met handen en voeten gebonden", aldus Krol.
[Hoezo? Nu niet net doen alsof je door het noodlot of een blinde natuurramp werd getroffen:
De gemeente ondertekende zelf met haar volle verstand indertijd de overeenkomsten met de projectontwikkelaars.]

Overigens wenste de gemeente zelf ook extra aandacht voor de wat betere huizen. Hij sprak in dit verband van een noodzakelijke inhaalslag.
[Of wordt hier nu gewoon ingespeeld op het snel bijgestelde bouwprogramma van de projectontwikkelaars? (zie bericht)
Zij zagen dat de markt voor hun duurste huizen wegzakte en stelden snel het bouwprogramma bij:
Gewoon iets minder duur bouwen. Nog steeds wel duur; dat wel..]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].