PRAKTIJKEN GEMEENTE IN VEGELINBUURT:
BEWONERS ONDER DRUK GEZET TOT HUISVERKOOP


Uit de Leeuwarder Courant van za. 3/3/2002.


Zoals bekend wordt het grootste deel van de Vegelinbuurt gesloopt en is de gemeente bezig met aankoop van deze huizen. Volgens het bewonersplatform van de Vegelinbuurt gaat het bij die aankooppogingen minder fris toe. Uit de Leeuwarder Courant van za. 3/3/2002:

'Bewoners onder druk gezet tot huisverkoop'

LEEUWARDEN - Het bewonersplatform van de Leeuwarder Vegelinbuurt is kwaad op de gemeente, omdat die sloopwoningen in de wijk op oneerlijke wijze zou aankopen.
Gemeentelijk makelaar Jaap van der Wal zet particuliere eigenaren zodanig onder druk dat ze akkoord gaan met een veel te lage verkoopprijs, meent het platform.
Tien tot vijftien mensen zouden al de dupe zijn geworden.
[Dit is nu precies wat verwacht kon worden: In feite is de overheid qua optreden de grootste criminele organisatie van Nederland, in het groot en in het klein: Liegen, bedriegen, draaien, praatjes verkopen, dreigen en paaien. Orwell's 'Miniwa'. (Ministerie van Waarheid)
Van de tegenstrijdige overheidsverklaringen t.a.v. de overheidsrol en het falen m.b.t. de vuurwerkramp in Enschede tot de gemeente in de Vegelin:
De overheid kent geen moraal, maar lijkt de maffia wel. En de Raad kan moties aannemen tot ze groen zien, in de praktijk zijn de ambtenaren en B en W gewoon de baas:
Dat is nu al zo, nog voor de invoering van een 'duaal stelsel':
Gemeenteraad gaat dan lijken op soort stadsparlementje en B en W maken geen deel meer uit van de Raad.]

"We hebben het in de herfst al aangekaart bij wethouder Bearn Bilker, daarna bij zijn opvolger Gerrit Krol en nu bij diens opvolger Roel Sluiter, maar de makelaar blijft oneerlijk bezig", zegt Tine Sietsma van het platform.
[De klachten waren dus kennelijk aan dovemansoren gericht. Dat kun je van tevoren weten als je je bewust bent van het feit dat je praat met de belanghebbende tegenpartij. Die makelaar heeft gewoon opdracht van B en W om de huizen zo goedkoop mogelijk in handen te krijgen en daarbij zijn alle middelen geoorloofd. Mensen met slappe knieën en gezagsgetrouwe sukkels worden het eerst te grazen genomen; zo simpel ligt het. De beste remedie is:
Maak deze Jaap van der Wal duidelijk dat hij zijn kop in de buurt niet meer hoeft te vertonen. Vertel hem dat zijn aanwezigheid ongewenst is. Hang pamfletten door de hele buurt met zijn kop erop en waarschuw de mensen tegen zijn praktijken.]

De Vegelinbuurt wordt bijna helemaal gesloopt. De particuliere eigenaren worden allemaal uitgekocht door de gemeente. Die brengt de huizen vervolgens onder bij corporatie Patrimonium om ze tot de afbraak te verhuren.
[Waarbij Patrimonium ook het uitoefenen van druk tegen de huurders van verkochte particuliere huurwoningen niet schuwt. (Zie artikel)]

De makelaar zou de eigenaren onder druk zetten om onder vier ogen een verkoopcontract te tekenen. Makelaars en onteigeningsdeskundigen die door de bewoners zelf zijn aangezocht, krijgen geen kans om hierbij aanwezig te zijn.
[Zozo, geen kans?! Allereerst moet je je niet onder druk laten zetten om een contract te tekenen dat je niet zint en ten tweede bepaal je zelf wie bij dat tekenen aanwezig is:
"Take it or leave it, meneer Jaap van der Wal" is het juiste antwoord op dat soort trucjes en brutaliteiten. Je kunt ook bv. zeggen:
"Stuur je concept-koopacte maar op, dan hoor je het verder wel." ]
"Veel mensen kunnen geen nee tegen een contract zeggen als ze onder druk worden gezet", zegt Watse van der Wal van het platform. Huizeneigenaren zouden er op deze wijze al snel EUR 10.000 bij in schieten.
[Ruim 22 duizend gulden]

Het platform eist dat de makelaar in zijn koopcontract een specificatie maakt van de woningwaarde, verhuiskostenvergoeding en andere overnamekosten.
[De gemeente vertikte het indertijd bij de behandeling van de plannen met de Vegelinbuurt om net als bij huurders eigenaar-bewoners verhuiskostenvergoeding toe te kennen. In feite een grof schandaal:
Huurders zouden kunnen rekenen op een vast bedrag, als tenminste Patrimonium dat i.s.m. de gemeente niet doorbreekt met haar 'saneringscontracten', maar eigenaar-bewoners konden barsten.
Wij hebben er indertijd op aangedrongen ook hen V en H-kosten toe te kennen.
De gemeente vond dat de eigenaar dat maar in de verkoopprijs moest verdisconteren. En deed die dat dan, dan kon uiteraard de gemeente weer roepen dat de vraagprijs te hoog was en gaan dreigen met onteigening...
Overigens zijn het nog een stel sukkels ook bij de gemeente:
Hadden ze nu de boel *wel* gespecificeerd, dan hoefden ze over alleen maar de woningwaarde overdrachtsbelasting te betalen; nu betalen ze die zes procent over het volle totaalbedrag...]

"We hebben het al zo vaak gevraagd bij de gemeente, maar nog steeds houdt Van der Wal zich er niet aan", zeggen de platformleden.

"Vreemd dat ze nu met deze beschuldigingen komen", zegt wethouder Sluiter.
"We hebben juist met het platform afgesproken dat komende maandag een klachtenregeling in werking treedt. De makelaar moet vanaf dat moment ook een specificatie maken bij iedere aankoop."
[M.a.w.: Tot nu toe was het geen gemeentelijk beleid dat de prijs in de koopacte gespecificeerd zou zijn.]
Sluiter: "Ik ken de klachten, maar ik heb tot nu toe geen enkel concreet geval gehoord van een huiseigenaar die is benadeeld. Ik houd de komende weken heel goed in de gaten of er klachten binnenkomen."
[Wat heet benadeeld? In de optiek van de gemeente is toch niemand benadeeld? Ze tekenden toch zelf vrijwillig de 'voorlopige' koopacte?!]


Einde LC-verhaal. Commentaar tussen [].