LIJSTJE MET TELLINGEN KOOPWONINGEN
D.D. 22 FEBRUARI 2002
DOOR JAN POST VAN DE "WERKGROEP VOOR VOLKSHUISVESTING"


jan post, robinsonstraat 139,
8923 AN, leeuwarden.
058 2672513

Lijstje met huizen die werden aangeboden bij de Leeuwarder Makelaars.
In de volgende wijken

Aldlan  oost    13    was 23
Aldlan  west    11    was 11
L'warden west oud   54    was 39
L'warden ,,  nieuw  32    was 39
L'warden oost oud  36    was 47
L'warden ,,  nieuw  21    was 17
A de hoven - Vliet  32    was 35 
Cammingaburen     53    was 68
Huizum incl Nijlan  49    was 59
Nijlan        12    niet geteld
Goutum        11    was 15
Centrum        27    was 40
Elders         8    was 8

Bij de daling van het aangeboden aantal huizen in Aldlan oost, zou de recente vervuilingsaffaire de oorzaak kunnen zijn. Desondanks is juist het aanbod in de Keizerskroon, waar het middelpunt van het stort is geweest het aanbod niet veranderd.
Leeuwarden Oud west heeft plotseling vrij veel huizen meer in de verkoop. De eerste suggestie is:
er kan recentelijk te duur zijn gekocht.

De tweede mogelijkheid is dat degenen die er langer wonen oud geld hebben, dwz. er relatief lang gewoond hebben, zodat de kosten over het aantal jaren berekend vrij laag is; en met de verkoop erbij opgeteld er een huis in een ruimer opgezette buurt in zicht komt.
De verkoopdrift in de koopwoningen loopt iets terug: vorige keer 410 woningen nu 379. Dit benadert ook voor koopwoningen het Frictiegetal; minder dan 1 % van de voorraad. Enige straten komen boven "Frictie koop aanbod" uit:
De kroon spannen de woningen aan de Teernser Wielen:
daar staat 4 maal zoveel te koop als gemiddeld in de stad. Rondom de Koestraten, ca 200 woningen is het percentage ook 4%. Hoog scoren ook de Spoorstraat en de Keizerskroon, wat in feite al gezegd was.

EUROBEGRENZER.

Aanbod in prijscategorien.

  Zonder prijs aangeboden   ca 50.
  van 0 tot 50.000 EURO      5
  50 tot 100.000  Euro     81
  100 tot 150.duizend euro    98
  150 tot 200 duizend euro    37
  200 tot 250 duizend euro    23
  250 tot 300 duizend euro    18
  300 tot 350 duizend euro    11
  350 tot 400 duizend euro     8
  daarboven (circa 1 miljoen FL)  3

Woningen in aanbouw

Manon de Bercy str 6 stuks alles verkocht
Wiarda plantage  14 stuks leeg 12 bewoond
De Rijd      48 bewoond 1 te koop 1 leeg.
Moezel       11 in aanbouw
Eeltje meer     9 in aanbouw
Guozzemeer     enige funderingen  
Ulemeer      40 in aanbouw.
Pikemeer      ca 20 funderingen
Boorn N -zijde   4 in aanbouw, 16 klaar
,,    Z zijde geen in aanbouw; 5 bewoond
Wetering      28 in aanbouw; 
Zool        3 in aanbouw
Var woningen. niet in aanbouw, plaats ca 10 
Landsend   14 appartementen; volgens borden 
       nog 4 te koop

binnen enige maanden 
te aanvaarden: 119 woningen

Watertoren Groningerstraatweg:
nog 3 appartementen te koop

Bleekhoven praktisch onveranderd
aanbod makelaars, ca 40 totaal ca 70 
in duurste sector boven 350 euro

Telling van leegstand in dorpen waar de Woningbouwcorporatie Noord West Friesland woningen heeft.
Ook hier is de huursituatie aan de krappe kant de enige leegstand betreft bejaardenhuisjes met de indeling:
Kamer, slaapkamer keuken, halletje, natte cel. Besloten om deze woningen apart mee te nemen.

Dorp(D) gewoon huur(GH) bejaarden huur.(BH) voorm huur; nu te koop.(VH) Vrije markt.(VM)

  D.   GH   BH  VH  VM 
   
Birdaard  -   1      -
  
Ferwerd   1   2   1  10
  
Marrum   2   2   4   -
  
Hallum   1   3   7   1?
  
Blija    1   1      2
  
St Jacobi parochie -   2-4 verbouwing     -
Minnertsga     -   8            2
Oosterbierum    1   4            1
Sexbierum      1 5, 8 in afbraak,
              koophuizen terug

Beetgum          1
Beetgumermolen   1   4    -        -
Jan Post