HOORZITTING LEKKUMEREND 12/2/02:
NWF EN GEMEENTE SCHUIVEN OORZAKEN KRAPTE WONINGMARKT AF OP EXTERNE FACTOREN


"KRAPTE HUURHUIZEN DOOR STAGNATIE NIEUWBOUW" en: "WETHOUDER VERGT HBO'S OP KAMERS STUDENTEN"


Op dinsdagavond 12/2/2002 was er weer een hoorzitting over de sloop- en de nieuwbouwplannen voor Lekkumerend/Vrijheidswijk, van de gemeente en de woningcorporaties Nieuw Wonen Friesland en BWL.
Ook wethouder Sluiter van de gemeente was aanwezig, voor NWF Richard Kropff en voor BWL manager Marein Boekhoudt.
Er waren maar weinig bewoners aanwezig van de Mariniersespel, ondanks dat de Werkgroep voor Volkshuisvesting de daar nog zittende huurders nog extra op gewezen had. Kennelijk berust men in de sloop en vindt (vrij begrijpelijk) dat je als bewoner vrijwel machteloos staat tegen sloop. Uit de Leeuwarder Courant van wo. 13/2/2002:

'KRAPTE HUURHUIZEN DOOR STAGNATIE NIEUWBOUW'

LEUWARDEN - De krapte op de Leeuwarder markt voor huurwoningen wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de achterblijvende woningbouw in Zuiderburen. Dit zegt Richard Kropff van woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland (NWF):
"De nieuwbouw is niet goed op stoom en daardoor verloopt de doorstroming in de stad niet goed. Maar op termijn hebben we in Leeuwarden zeker geen tekort aan huurwoningen."
[Hij geeft dus toe dat er momenteel een gebrek is aan huurwoningen. Maar komt meteen met smoezen om dat te bagatelliseren:
Als ze maar sneller bouwden in Zuiderburen, komt het wel goed. Dat is onzin, omdat duidelijk is uit de bijstelling van de plannen van de projectontwikkelaars in dat gebied, dat de huizen die daar gepland zijn, gewoon te duur zijn.
Ofwel: Niks doorstroming, maar leegstand.
Weliswaar zakken de gemiddelde koopprijzen over de hele linie voor het eerst sinds tijden weer iets, maar prompt stijgt de hypotheekrente weer...
Boovendien kun je als 'starter' op de woningmarkt niet wachten op doorstroming. Dat zou betekenen dat je moet wachten tot mensen in de wat hogere inkomensklassen vinden dat ze financieel verantwoord hun huis kunnen verkopen om bv. te kopen in Zuiderburen, waarop vervolgens hun achtergelaten huis weer verkocht moet worden aan iemand die weer wat minder inkomen heeft en de 'sprong' waagt van huur naar koop enz.
M.a.w.: Als starter met weinig geld zit je achteraan in de verhuisketen. Ga maar achter in een lange rij voor een stoplicht staan en zie hoeveel later dat de voorste je weer kunt rijden...]

Kropff reageerde gisteravond in De Open Hof op bewoners uit de Vrijheidswijk, die vinden dat er te weinig woonruimte is voor mensen met weinig geld. De corporaties en de gemeente hielden een voorlichtingsavond over de sloop- en nieuwbouwplannen. Naar de bijeenkomst kwamen slechts 25 bewoners en evenveel ambtenaren en politici.
NWF-directeur Andries Zwart zei vorige week al dat Leeuwarden nog altijd veel te veel goedkope huurwoningen heeft. Voor veel Leeuwarders is dit moeilijk te begrijpen, omdat het steeds moeilijker wordt om een huurwoning te vinden. "Maar dat is tijdelijk. Als je op de langere termijn kijkt, blijkt dat we echt nog te veel van die huizen hebben", zegt Kropff.
[De sussende woorden moeten de onrust wegnemen en met vage beloften dat het 'later' beter wordt wordt getracht te feiten te bagatelliseren.
Later zijn we allemaal rijk en later wonen we allemaal in een duur koophuis in een prachtige wijk. Maar zoals de econoom Keynes ooit zei: "Later zijn we allemaal dood".]

Hij bedoelt overigens niet dat mensen uit de Vrijheidswijk in één keer doorstromen naar Zuiderburen:
"Er zitten allerlei stapjes tussen. We hebben in sommige wijken veel huurders die best een huis willen kopen. Als zij dat doen, komt hun woning weer vrij voor mensen die echt sociale woningbouw nodig hebben."
[Welnu, dan moeten die huurders dat doen. Maar dat gebeurt niet of weinig.
Waarom: Ook een bestaand huis in een beetje redelijke buurt dat er een beetje redelijk uitziet zonder veel achterstallig onderhoud, is behoorlijk prijzig. Het is vooral voor alleenverdieners zoals gezinnen waar 1 volwassene betaald werk heeft of voor een alleenstaande, moeilijk geworden om voor het eerst te gaan kopen. Het verhaal van Kropff is een 'als dit' en 'als dat' verhaal, maar zo ligt momenteel de realiteit niet. Uiteindelijk komt zijn verhaal er op neer dat de huurhuizen krapte allemaal ligt aan externe factoren, alsof NWF niks uitspookt op sloopgebied. Een ander heeft het allemaal gedaan. Feitelijk een infantiel verhaal dat duidelijk maakt dat NWF huurders niet voor vol aanziet. Feodale rot-club! En ALS een woningcorporatie zelf dan eens iets verkoopt, gebeurt dat onder onaantrekkelijke voorwaarden, zoals in het Rode Dorp: Je denkt laagbouw te kopen, maar je koopt slechts een appartementsrecht...]

NWF wil in ieder geval proberen de S5- en de S12-flat bij de Mariniersespel zo lang mogelijk bewoond te houden. Uiteindelijk worden ze echter wel gesloopt, net als de woningen in de Konvooistraat.
[Impliciet geeft NWF met het langer laten staan van de S5 en S12 flats toe, dat sloop in feite gezien de krapte op de huurwoningmarkt onverantwoord is. Oorspronkelijk had NWF december jl. al willen beginnen met de herhuisvesting.
Nieuw, maar geen verrassing, was de sloopaankondiging van de portiekflat aan de Konvooistraat. In feite een schandaal, omdat het m.i. heel aardige flatjes zijn om te upgraden voor kleine huishoudens. Maar ja, ze staan te dicht bij het peperdure nieuwbouwplan dat op de plaats komt van waar nu nog de Mariniersespel staat en dat 'gewone volk' zo vlak bij 'Ons Soort Mensen', dat gaat natuurlijk niet...]

Corporatie Beter Wonen Leeuwarden (BWL) garandeert bewoners in haar huurwoningen dat ze in de wijk kunnen blijven wonen, ook al wordt hun huis gesloopt.
Manager Marein Boekhoudt: "Wij houden een behoorlijk aantal woningen in de bereikbare huur, deels met huursubsidie."
[Al eerder is betoogd, dat ze dat niet waar kunnen maken.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Uiteraard werd er meer gezegd op de hoorzitting. Uit de Leeuwarder Courant van wo. 13/2/2002 het tweede artikel hierover met een m.i. nogal raadselachtige 'kop':

WETHOUDER VERGT HBO'S OP KAMERS STUDENTEN

LEEUWARDEN - De Leeuwarder hogescholen moeten zelf eerst maar eens goed nadenken over huisvesting van het enorme aantal buitenlandse studenten, voordat ze bij de gemeente aankloppen.
Dit vindt de Leeuwarder wethouder voor volkshuisvesting Roel Sluiter:
"Afgelopen winter leek het even op een noodsituatietje. Ik was even bang dat er hier een paar Chinezen onder de brug zouden liggen toen het hard ging vriezen."
[Zelfde tactiek als Kropff: Er zijn nu niet te weinig kamers voor studenten, maar er zijn gewoon teveel studenten.
Erger nog: Buitenlandse studenten. En dan ook nog Chinezen. Ken jij die mop over 2 Chinezen? Op die toer gaat het bijna.]

Frans Kuipers van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) sprak onlangs de verwachting uit dat het komende jaar wel 3.000 tot 4.000 Aziatische studenten naar Leeuwarden komen.
[Of dat ook niet tactiek is van de hogescholen om erg hoge aantallen te noemen om richting gemeente wat druk op de ketel te zetten?]
Dit jaar ontstond al een explosief huisvestingsprobleem door het groeiende aantal studenten.
[Zou het heel misschien ook niet een heel klein beetje komen door o.a. de sloop van de S8-flat Jan Evenhuisstraat? Dit ging om pakweg 100 flats en in de grote woningen woonden vaak 4 studenten en in de kleine woningen (resp. 4 en 2 slaapkamers) vaak 2 of 3 studenten. Dan zit je toch al snel op 300 studentenkamers.]
"Er is nog geen enkel systematisch beleid bij de hogescholen, maar dat moet er wel snel komen", vindt Sluiter.
[Maar dat zou er dan op neer komen dat men studenten weigert.
In feite zegt Sluiter: Er zijn niet te weinig kamers, maar teveel studenten. Natuurlijk zijn er ook niet te weinig goedkopere huurwoningen, maar gewoon teveel woningzoekenden; dat is natuurlijk de oorzaak van de problemen...]

Hogescholen kwamen deze winter zo in het nauw dat ze hotels voor hun studenten moesten afhuren. Ook werden de jongeren ver buiten de stad ondergebracht. Zo zitten er bijvoorbeeld studenten in de voormalige zuivelschool van Bolsward.

Over de krappere woningmarkt voor Nederlandse studenten maken de corporaties en de wethouder zich minder zorgen.
"Inderdaad is de wachttijd voor studentenkamers langer geworden", erkent Richard Kropff van Nieuw Wonen Friesland.
"Maar studenten konden hier vroeger wel heel makkelijk aan de bak komen, dat was geen gezonde situatie", vindt hij.
[Natuurlijk: Stel je voor dat een student in Leeuwarden zomaar vlot een kamer vindt. Dan komt Jan en Alleman hier zomaar heen. Bovendien heeft hij natuurlijk zelf vroeger ook heel erg geleden onder de kamernood als student en dus moeten studenten dat nu ook. Kropff wordt oud; het zijn een soort bejaarden-praatjes. Maar gelukkig is de situatie nu wel weer zoals het hoort:
Geen kamer kunnen vinden binnen een redelijke tijd; kortom: We worden een heuse grote stad...
Leeuwarden stond goed aangeschreven als studentenstad, puur om het feit dat je hier i.t.t. de grote steden in de Randstad redelijk vlot een kamer vond. Maar dat was dan ook de enige kracht van Leeuwarden als studentenstad; verder is Leeuwarden gewoon een provinciestadje in een uithoek van het land, waar Groningen de enige plaats is die nog wat op een stad lijkt...
Kortom: Leeuwarden is hard bezig zijn naam als studentenstad te verspelen, maar wellicht willen corporaties en gemeente dat ook wel.
Per slot zijn studenten slecht voor de evenwichtige bevolkingsopbouw en veel centen hebben ze ook al niet. En ook zijn *alle* studenten zuiplappen en rotzooitrappers, dat weet toch iedereen...]

"De wachtlijst is nu wat langer, maar er is echt geen groot woningtekort. In de meeste studentensteden is het veel erger."
[Natuurlijk: Omdat het altijd erger kan, is hier weinig aan de hand. Laten we vooral de grote steden als voorbeeld nemen en hun kamernood tot norm uitroepen.]

Hoofd Communicatie Lammert de Hoop van Christelijke Hogeschool Noord-Nederland (CHN) vindt dat hogescholen juist erg hun best doen om studenten te huisvesten:
"We zijn meteen met de gemeente gaan praten toen we het probleem zagen aankomen."
[En de gemeente had uiteraard niets te bieden dan vage verhalen, gewoon omdat ze een sloopbeleid voorstaan; een beleid dat vijandig staat tegenover iedereen met weinig geld; ook studenten.]
Hoe buitenlandse studenten komend jaar worden opgevangen, is echter nog niet duidelijk.


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].