WOONBEDRIJF BWL PROBEERT WERKGROEP VOOR VOLKSHUISVESTING DE MOND TE SNOEREN!


EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN 18-2-2002 Woonbedrijf BWL probeert de 'Werkgroep voor Volkshuisvesting', die zich verzet tegen de sloopplannen van BWL in Lekkumerend-Noord, met juridische dreigementen de mond te snoeren. In een per heden 18/2/2002 gedateerde en afgegeven brief aan WVV-vertegenwoordiger Jan Post, heet het nl.:


Geachte heer Post,

U heeft al één maal door ons verstrekte vertrouwelijke informatie naar buiten gebracht, waarbij niet alleen de opgelegde vertrouwelijkheid, maar ook de waarheid door u veel geweld werd aangedaan.

U heeft vandaag aangekondigd tijdens de gemeentelijke informatiemiddag/avond wederom de vertrouwelijkheid van de plannen van Woonbedrijf BWL te schenden, door ze publiekelijk aan de burgers kenbaar te maken. U zou hiermee ten tweede male de u opgelegde en gevraagde vertrouwelijkheid schenden. U pleegt daarmee wederom een onrechtmatige daad jegens woonbedrijf BWL.

Wij behouden ons -indien u uitvoer geeft aan uw voornemen- alle rechten voor om u hieromtrent in rechte te betrekken.

M.R. Boekhoudt,
Manager woonbedrijf BWL


Boven de brief aan Jan Post stond nog, dat deze hem 'in handen gegeven' was. Kennelijk is de brief in grote haast geschreven. Jan Post moet dus zwijgen.....

De 'vertrouwelijke informatie' die naar buiten was gebracht, was het bericht dat BWL een groot aantal huizen in hun deel van Lekkumerend wilde slopen. Post had dat gehoord op een informatiemiddag voor wijkbobo's en gemeente-ambtenaren op het kantoor van BWL.
Daar zou echter toen noch om 'vertrouwelijkheid' zijn gevraagd noch door Post zijn toegezegd te zwijgen.
BWL kan niet achteraf eenzijdig een soort zwijgplicht afdwingen. Wie denken ze wel wie ze zijn?!

Hedenmiddag was er een info-middag in wijkgebouw 'De Blokkendoos' over de sloop- en nieuwbouwplannen van in de eerste plaats NWF in het zuidwestelijk deel van de wijk. Afgaande op de brief zou Post gesteld hebben dat hij de plannen publiekelijk aan de burgers kenbaar zou maken.

Nu EN?! De hoofdlijnen van de plannen hebben toch al lang in de krant gestaan?
En wat niet in de krant stond, bv. dat ook een deel van de Robinsonstraat, nl. de 2 blokken huizen bij het woonwagenkamp plat gaan, staat toch al lang op onze website?
En dat de sloopsmoes bij die woningen van BWL is:
"Daar wonen zoveel junks.." weten we toch ook al lang? En dat er 4 of 5 planvarianten zijn toch ook al?

En om de andere corporatie NWF niet te vergeten:
Bekend is ook dat hun oud-directeur Wobbe de Vries tegen Andries Zwart van NWF gezegd zou hebben: "Jij bent bezig de door mij (bij Volkshuisvesting) opgebouwde reserves er door te jagen met je nieuwbouwplan in Lekkumerend!"

Kortom: BWL houd op met deze flauwekul en deze mislukte intimidatiepoging die alleen berust op BLUF!
Ga eens een keer praten met je huurders en leg hen jullie plannen voor:
Daar hebben ze langzamerhand wel eens recht op.

Afgelopen middag zou ook door een juffrouw van het gemeentelijk projectbureau, aanwezig in de Blokkendoos, gesteld zijn dat Post door openbaarmaking van de plannen het auteursrecht schendt van de KAW...
Wat een waanzin:
Dan schendt de pers zowat elke dag wel een of ander 'auteursrecht'...
Hoe iemand echter een auteursrecht kan schenden door bij een planpresentatie goed op te letten en aantekeningen te maken van wat hij ziet en van wat er gezegd wordt, ontgaat mij echter totaal. Kortom:
Ook dit is BLUF. Men zal wel pissig geweest zijn dat de WVV voor de deur een tafeltje had neergezet, waarbij de bewoners/bezoekers iets andere informatie konden krijgen...
Conclusie: Langzaam maar zeker voelen BWL en gemeente zich in het nauw gedreven.
En zoals bekend: Een kat in het nauw maakt rare sprongen.

secretariaat Ver. P.E.L.