Directeur Andries Zwart van NWF beweert:
"Nog steeds te veel goedkope huurhuizen in stad"


Uit de Leeuwarder Courant van wo. 6/2/2002.


Directeur Andries Zwart van woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland gaat veel slopen in Lekkumerend. Zijn nieuwbouwplan in de zuidwesthoek aldaar staat op papier. Maar het volk wil maar niet overtuigd raken van de noodzaak van sloop.
En ze menen ook maar steeds dat er een tekort zal ontstaan aan goedkopere huurhuizen. Vervelend dus. In het kader van je sloop-offensief moet je dan wel eens wat roepen. Zonder iets te onderbouwen of aan te tonen uiteraard. Dat hoeft ook niet:
Men heeft een corporatiedirecteur maar op zijn woord te geloven; wat zullen we nu krijgen?! Uit de Leeuwarder Courant van wo. 6/2/2002:

'NOG STEEDS TE VEEL GOEDKOPE HUURHUIZEN IN STAD'

LEEUWARDEN - De Friese hoofdstad heeft nog altijd veel te veel goedkope huurwoningen en moet daarom doorgaan met slopen en nieuwe duurdere koopwoningen bouwen. Dit zegt directeur Andries Zwart van corporatie Nieuw Wonen Friesland (NWF).
[Wat houden ze op het laatst dan nog over? Wat dure huurwoningen voor een beperkte doelgroep, net als de institutionele beleggers. De doelgroep 'huurders met lagere inkomens' zijn ze dan kwijt. Die kunnen dan mooi de stad verlaten: Het einddoel van de gemeentelijke 'Stedelijke Vernieuwing'...]
Hij presenteerde gisteren zijn nieuwbouwplan voor de zuidwesthoek van de Vrijheidswijk.
[Aan wie: Uiteraard aan de vaste kliek: Het Wijkpanel en de huurdersverenigingen Nieuw Elan van NWF en De Bewonersraad van BWL plus Patrimonium. Zij moeten dan vervolgens hun zegen daaraan geven, opdat z.g. het volk heeft gesproken. Waar dan toch die aversie tegen sloop wegkomt? Ik zou het niet weten...]
Hier verrijzen uitsluitend koophuizen in de midden- en duurdere klasse boven de EUR 136.000.
[f 299.704,56 dus pakweg 3 ton...]

Maar concurrent Beter Wonen Leeuwarden (BWL) wil alleen kleinschalig slopen:
"Wij garanderen dat niemand gedwongen de Vrijheidswijk hoeft te verlaten, afgezien van de bewoners van de S8-flat in de Annie Westlandstraat", zegt directeur Henk Deinum.
[Dat schijnen ze te willen oplossen door na sloop van zo'n 230 (?) woningen op die plaatsen o.a. nieuwe huurwoningen te bouwen.
Maar voordat je sloopt moet je eerst de bewoners herhuisvesten. En die zouden dan vervolgens voor enige jaren in een situatie zitten die lijkt op die bij renovatie; ofwel ze zitten in een wisselwoning? Dat duurt gewoon te lang. Als dat nu een half jaar duurt bij bv. een grondige renovatie, dan is dat nog te overzien, maar compleet slopen en vervolgens nieuw bouwen vergt teveel tijd.
Dit geheel afgezien van de vraag wat er nieuw wordt gebouwd qua huurwoningen en hoe duur dat is. Je kunt wellicht nog net nieuwbouwen qua huur net beneden de absolute bovengrens waarop in principe nog huursubsidie wordt verstrekt, maar dat betekent niet dat zo'n huis in de zin van de huursubsidie ook 'passende' woonruimte is, zeker niet voor lagere inkomens. Er is ook zoiets als een fiatteringsbeleid en de dreiging voor BWL van opnieuw boetes van VROM wegens budgetoverschrijding van het aan hen toegedachte deel van de VROM-pot met geld voor de huursubsidie.
Daar zijn in het nieuwe stelsel ook regels voor en ook de gemeente kan bij te royale fiatteringen een VROM-boete oplopen.
Kortom: M.i. kan BWL die herhuisvestingsbelofte, die ze baseren op hun huurwoningen in nieuwbouw en de huursubsidie, maar zeer ten dele waarmaken. Maar het klinkt goed op inspraakavonden en in de pers...]

NWF maakte vorig jaar al bekend dat het zo'n vierhonderd woningen in de zuidwesthoek van de stad wil slopen.
[Bedoeld zal zijn: In de zuidwesthoek van Lekkumerend. Op de hoorzitting/inspraakavond van gemeente/NWF/BWL op 12/2 jl. maakte Kropff van NWF bekend dat in Lekkumerend nu ook hun portiekflats aan de Konvooistraat plat gaan!
Dat hadden we al voorspeld in eerdere berichten en het gaat dan o.i. puur om stedebouwkundige motieven omdat het flatje te dicht bij de dure koophuizen komt te staan die ze in het zuidwestelijk deel van deze wijk hebben gepland. Voorzover nu bekend laat BWL soortgelijke flats in de Victoriestraat, Invasiestraat en Droppingsstraat voorlopig (?) staan.
Bij de Konvooistraat gaat het om 48 portiekflats met 2 en 3 slaapkamers. Persoonlijk vond ik dit in de goedkopere prijsklasse qua flats geen onaardige flatjes, die best te moderniseren zouden zijn geweest:
Isoglas, dakisolatie, HR CV-combi erin, wellicht zonnepanelen op het dak, nieuwe keuken en douche, goede intercominstallatie, kijken of je de portieken kunt opknappen ed. Samen met een goed kleurenplan voor buitenschilderwerk en/of een eventuele gevel schoonmaakbeurt zou voor kleine huishoudens een m.i. prima gemoderniseerde flat ontstaan.
Ik stel dit zo, omdat ik de flatjes wel min of meer ken. Juist als de huidige huren niet te hoog zitten zijn er renovatiemogelijkheden:
Een deel van de huurverhoging wegdrukken door de huursubsidie, een stukje erbij leggen vanuit de ABR (Algemene Bedrijfsreserve van de woningcorporatie) en een stukje echte huurverhoging moet m.i. kostendekkend te krijgen zijn over een periode van pakweg 25 tot 30 jaar.
Maar mooi niet dus: NWF kiest ook hier weer voor sloop. Als concurrent BWL het echt slim speelt, slopen ze niets of bijna niets.
Resultaat: Met al dat gesloop heeft BWL straks de huurders en leegstand is voor jaren een achterhaald begrip...]

In 2004 hoort de corporatie helemaal klaar te zijn met nieuwbouw in dit gebied. Daarna of misschien al tegelijkertijd komt het winkelcentrum aan de beurt, volgens wethouder Roel Sluiter:
"Dat ziet er elke dag weer een beetje zieltogender uit, we moeten er snel mee aan de slag."
Hier zijn nog geen duidelijke plannen voor gemaakt.
[Nadat NWF in de zuidwesthoek klaar is, wil BWL vanaf 2004 gaan slopen in het noordelijk deel van Lekkumerend. Nog steeds zit BWL goed in z'n maag met de eerste berichten in de krant daarover die stelden dat er pakweg 650 woningen van hen plat gingen, want de gemeentelijke 'Nieuwsbrief Stedelijke Vernieuwing' van februari 2002 stelt:
"Onlangs heeft de media bericht over sloop van zo'n 800 woningen, op basis van een gesprek met Jan Post. Dit bericht berustte op een misvatting. Het totale woningbezit van BWL bedraagt in de Vrijheidswijk zo'n 800 woningen. In dit gebied is waarschijnlijk sprake van sloop van zo'n 220 woningen. Wij hopen u gerust te stellen met dit bericht." Einde citaat.
Wat heet geruststellen? Welke 220 woningen precies? "Mijn woning?" zal een huurder zich daar afvragen. Bovendien heeft niemand, noch krant, noch Jan Post, noch PEL ooit beweerd of bericht dat er 800 BWL-huizen daar plat gingen...
Zie bv. het LC-bericht van 22/11/2001, het LC-bericht van 26/1/2002 en ons eigen bericht van 25/1/2002.
Nu aktievoerder Jan Post van de 'Werkgroep voor Volkshuisvesting' de Nieuwsbrief Stedelijke Vernieuwing haalde, zal het PEL er ook hard tegenaan moeten om een eervolle vermelding te halen, dat moge duidelijk zijn...]

Het noordelijke gebied, waar BWL veel huizen heeft, komt in 2004 aan de beurt. In 2005 bouwt NWF tientallen huizen op het terrein van asielzoekerscentrum de Bonkevaart.
Buurwijk Bilgaard blijft voorlopig buiten beeld, maar wordt zeker niet vergeten, zegt Sluiter.
[Nee, stel je voor: Er waren immers al vage sloopplannen voor in elk geval de 7-hoogflat aan de Anjen of voor alle flats aan de Anjen, of voor sommige flats aan de Anjen en sommige aan de Gealanden, de Meenthe is maar beperkt opgeknapt voor 5 jaar, de ambitieuze Ee-eiland plannen daar zijn vast ook nog niet vergeten enz.]

"De Vrijheidswijk is nu een van de armetierigste wijken van de stad", zegt de wethouder.
[Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de woonomgeving, de netheid, de hoeveelheid groen, de inrichting? Ik dacht: De gemeente. M.i. zijn de meeste bewoners zoals overal, van goede wil en een minderheid maakt er buiten een zooitje van. Pak dat maar aan, door een strakker beheer: Vaker vuilnis ophalen en dan maar de milieupolitie voor de echte a-so.
En wie deed weinig aan woningonderhoud? Of moet de huurder de buitenkant soms ook zelf nog onderhouden? Ook de beide woningcorporaties NWF en BWL treft hier blaam. Maar het is makkelijk wat negatieve beeldvorming te verspreiden als je dat als wethouder met sloopambities goed uit komt; veel makkelijker dan om aan de echte oorzaken iets te gaan doen.]
"We moeten nu geen allesomvattende plannen meer maken, maar gewoon aan het werk gaan."
[Het gemeentelijke Wijkontwikkelingsplan Vrijheidswijk heet nu dan ook: "Doen wat nu gedaan kan worden." In feite gaat het om het 'gaspedaal-scenario'.
Dat betekent niet dat de gemeente haar sloopambities bijstelt, maar alleen in de tijd soms wat vertraagt en soms weer versnelt.
Op dit moment is bv. de sloperij in Bilgaard wat vertraagd. Dit alles onder druk van de realiteit van de forse wachtlijsten voor huurwoningen. Zelfs NWF zag zich door de druk der omstandigheden ofwel gewoon de realiteit, gedwongen gas terug te nemen met betrekking tot de voorgenomen sloop van de S5-flat Mariniersespel en de S12-flat Jan Evenhuisstraat:
Oorspronkelijk zou men in december 2001 starten met de herhuisvesting van de huurders in deze flats, maar de bewoners kregen een brief in de bus, dat dat voorlopig even nog niet door gaat.
Simpel gezegd:
Deze flats kunnen gewoon op de woningmarkt niet gemist worden! Het gaat er echter om dat niet alleen gas moet worden teruggenomen, maar dat het beleid zelf wordt bijgesteld!
Hoe dan? M.i. naar een meer realistisch scenario: Geen of zeer beperkte sloop, veel meer renovatie van zowel hoogbouw als laagbouw en hier en daar alleen beperkt overgaan tot verkoop als de woningmarkt wat ruimer zou worden dan nu.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].