WOONTOREN EN WATERHUIZEN IN VRIJHEIDSWIJK


Uit de Leeuwarder Courant van wo. 6/2/2002


De nieuwbouwplannen voor het zuidwestelijk deel van Lekkumerend waar nu nog de Mariniersespel staat, liggen ter inzage en uiteraard schrijft de Leeuwarder Courant hierover. Bij een bij hun bericht afgedrukt kaartje staat de tekst:
"Bij de rotonde aan de Dokkumer Ee verrijst een ei-vormige woontoren. Iets noordelijker komt een carr‚vormig wooncomplex. Meer naar het oosten wordt een gracht gegraven met laagbouw er omheen."
Uit de Leeuwarder Courant van wo. 6/2/2002:

WOONTOREN EN WATERHUIZEN IN VRIJHEIDSWIJK

LEEUWARDEN - Een slanke woontoren van elf tot zestien verdiepingen langs de Dokkumer Ee, een carrévormig woonblok half boven het water en enkele tientallen huizen langs een nieuw te graven vaart. Met deze nieuwbouw moet de omgeving van de Leeuwarder Mariniersespel straks een buurt van allure worden. Corporatie Nieuw Wonen Friesland (NWF) wil de nieuwbouw in 2004 klaar hebben.
[Dit alles dus duur en volgens de waan van de dag: Het water de wijk in. Bij het geplande carrévormige woonblok loopt het water zelfs onder een deel van de huizen door. Heel modieus, maar wat heb je daar nu eigenlijk aan? Lekker koud en vochtig, vooral 's winters.
De indruk die uitgaat van het kaartje, is een nogal geïsoleerd liggend wijkgedeelte. Hoezo, een 'mix' van goedkopere en duurdere woningen, waar de stedelijke vernieuwing van zegt uit te gaan in stadsvernieuwingsgebieden? Gewoon een duurte-eiland of moeten we zeggen: Het hypotheek-hoekje?]

NWF bouwt 200 tot 230 nieuwe woningen in het zuidwestelijk deel van de wijk. Dit worden allemaal koophuizen in de prijsklasse tussen de EUR 136.000 en EUR 340.000.
[Ofwel tussen de f299.704,56 en f749261,40
En dus 'gewoon' allemaal dure koophuizen, ondanks alle onrealistische verhalen van de GroenLinks jongerenclub 'Dwars' dat daar betaalbare nieuwbouw huurhuizen moeten komen voor de huidige bewoners van de Mariniersespel. Ik snap niet hoe men zo'n verhaal kan blijven ophangen:
ongevoelig voor het argument dat dat doodleuk onhaalbaar is wegens het niet meer bestaan van objectsubsidie op de nieuwbouw. Dat verkondigen is gewoon kiezersbedrog. De enige realistische optie is, als je aan herhuisvesting van de huidige huurders denkt:
Renovatie van de huidige woningen en samen met de huurders een plan maken. Het nieuwbouwplan voert men maar ergens in het weiland uit, als daar dan zonodig 'markt' voor is, wat ik betwijfel gezien de prijzen en de afvlakkende zo niet teruglopende economische situatie.]

Vorig jaar sloopte de corporatie al de langgerekte Jan Evenhuisflat en ze begon met de zoektocht naar vervangende woonruimte voor bewoners van de Mariniersespel. De laagbouw in deze straat wordt afgebroken.
[Aan de laatste zin is te zien dat de journalist hier m.i. nog nooit is geweest: De Mariniersespel is geen straat, maar een hele wijk/aantal woonblokken die o.a. is/zijn gesitueerd rond vier pleintjes.]

Op de plek van de vorig jaar gesloopte garage De Vrij zal de nieuwe woontoren verrijzen. Het gebouw wordt 30 tot 50 meter hoog.
[En zal gezien de zonnestand 's middags daarom een grote slagschaduw werpen over de even verderop geplande laagbouw en over het carrévormige woongebouw; vooral in voorjaar en najaar.]
Iets verder langs de Ee komt een hoekig wooncomplex met laagbouwwoningen, deels boven een uitgegraven vijver.
[Als in dat water geen of weinig stroming zit, wordt dat een grote stinktroep en nog ongezond ook.]
Nog verder noordwaarts komen appartementen.

Waar nu de hofjes van de Mariniersespel staan, komt een gracht, die op sommige plekken tot 30 meter breed wordt. Hieromheen verrijzen laagbouwhuizen.
[Nu zegt de veelal gemeente dat ze het erg 'op' heeft met gezinnen met kinderen; dat is althans het beleid. Waarom dan bij laagbouwwoningen die ongetwijfeld voor gezinnen zijn bedoeld zoveel water moet komen is mij een raadsel. Water en kleine kinderen lijken mij niet een echt veilige combinatie.]
De gracht heeft een directe verbinding met de Dokkumer Ee. Bewoners kunnen hun boot achter hun woningen aanleggen. In de nieuwe buurt wordt veel groen aangeplant.
[Duidelijk allemaal voor de rijken:
Kar voor de deur, boot aan de steiger, helicopterlandingsplaats op het dak? En over dat groen:
Veel groen kon er nooit af bij de gemeente als je de kale pleintjes ziet in de huidige Mariniersespel...
Maar nu uiteraard wel, als het om hun geliefde doelgroep gaat...]

De corporatie heeft nog veel problemen op te lossen. Zo wordt de Prof. mr. P.S. Gerbrandyweg in de toekomst verdubbeld, waardoor de nieuwe huizen aan veel verkeersherrie blootstaan.
[Dat is nu juist het 'dubbele' aan de hele situatie rond de plannen de rondweg te verdubbelen:
Bestaande appartementen die daar langs staan worden met sloop bedreigd, juist omdat ze dan plotseling 'teveel lawaai' ondervinden en hier worden huizen neergezet.
M.a.w. dat verkeerslawaai is als het de gemeente uitkomt - en dat komt de gemeente uit bij bestaande wat oudere appartementen langs de rondweg - gewoon een prachtige sloopsmoes. Verdubbel de rondweg en schep je eigen sloopsmoes, behalve als het gaat om je eigen doelgroep...]
De waterbodem van de Dokkumer Ee is zwaar vervuild en dit vormt een bedreiging voor het water van de nieuwe vaart.
[Oplossing: Het water *niet* de wijk in. Geen vaarten, vijvers en grachten graven. Stuk goedkoper en veiliger. Wie wil varen huurt in de zomer maar een boot voor een dagje Sneeker meer. Wel zo goedkoop en wel zo practisch.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].