PAMFLET VERENIGING P.E.L. D.D. 8/2/2002.
ONDERWERP: BRIEF WBC NWF OVER HUUROPZEGGING WONINGEN LAAGBOUW MARINIERSESPEL/KRIJN VAN DEN HELMSTRAAT.


VERENIGING P.E.L.
(Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden)
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636
E-mail: root@pel.xs4all.nl
URL website:http://clik.to/pel

AAN DE BEWONERS/-STERS VAN DE LAAGBOUW MARINIERSESPEL EN DE KRIJN VAN DEN HELMSTRAAT DIE EEN BRIEF KREGEN VAN NIEUW WONEN FRIESLAND


Geachte huurder(s),

onlangs kreeg u een brief van uw verhuurder, Nieuw Wonen Friesland met als onderwerp: "huuropzegging woning (adres)".
De brief had als datum: 30/1/2002. Naast een heleboel geblaat en smoezen om hun sloopvoornemen goed te praten, kwam de brief op het volgende neer:

Ofwel u "moet" een akkoordverklaring tekenen dat uw huurcontract stopt op 1 augustus 2002 of (als u dat niet doet) Nieuw Wonen Friesland begint een huurontbindingsprocedure tegen u bij de kantonrechter.

Uit de brief begrijpen wij dat u nog geen vervangende huisvesting hebt geaccepteerd. Dit zou in totaal gaan om 47 huishoudens.

Vervangende huisvesting

Op 4 mei vorig jaar hebben we in uw buurt een pamflet verspreid waarin we u hebben geprobeerd voor te rekenen wat het u ongeveer kost als u in een duurdere eengezinswoning terecht komt, bv. in Bilgaard. In de voorbeelden hadden we ook de huursubsidie meegerekend. Bent u het pamfletje kwijt, dan kunnen we het opnieuw sturen:
Bel dan even met 058-2671636.
We hebben toen ook gesteld dat ze u waarschijnlijk of een duurder huis zouden aanbieden wat ongeveer even groot zou zijn als het huis waar u nu woont, of een huis of flat die ongeveer even duur is. Uit wat we horen, zou het laatste vaak het geval zijn: Kleiner en vaak slechter of slechts een flat(je).

Passende huisvesting

De woningcorporatie hoort u 'passende' huisvesting aan te bieden.
MAAR WAT IS PASSENDE HUISVESTING?!

Helaas is een 'passende woning' niet altijd een gelijkwaardige woning of een soort kopie van wat u nu heeft. Er is helaas in de wet niet al te veel geregeld op dat punt. Wel zijn er veel uitspraken van rechters, die geregeld tot andere conclusies komen over wat in een bepaald geval 'passend' is. Vooral kleine huishoudens komen er bekaaid af: 'Passend' en 'gelijkwaardig' kunnen niet net als een rekensom worden opgevat, zoals 1 + 1 = 2. Er zit juridisch een 'grijs' gebied tussen, waarbij het soms kan dat een nieuwe woning met minder woongenot toch als 'passend' wordt gezien.

De 'omstandigheden van het geval' kunnen echter de begrippen 'passend' (uit de wet) en 'gelijkwaardig' weer dichter bij elkaar brengen. Bv. de woonduur, leeftijd (hoe ouder hoe gunstiger lijkt wat het beeld uit jurisprudentie), precedenten ed.

Bv. stel dat U weet van kleine huishoudens die bij de herhuisvesting een grote laagbouwwoning kregen en U bent ook maar met 1 of 2 personen, maar NWF wil U in een klein flatje stoppen.

Om 'passend' meer op 'gelijkwaardig' te laten lijken zou het wellicht kunnen dat een lange woonduur gunstiger is dan een woonduur van pakweg een half jaar. Ook vinden wij:
Ooit was U bv. als klein huishouden jarenlang goed voor de huur van uw woning. Kennelijk vond de woningcorporatie toen dat zij U 'passende' woonruimte aanbood, anders had U het huis niet gehad. En NU zou een huis met evenveel slaapkamers dan plotseling voor U niet meer passend zijn, tenzij U veel duurder gaat wonen?! Ga verder voor Uzelf na of er ook individuele bijzondere omstandigheden zijn die een even grote laagbouwwoning noodzakelijk maken. Of bv. medische omstandigheden die CV noodzakelijk maken enz.

Een van de weinige dingen die 'hard' in de wet staan is Artikel 1623e lid 3 boek 7A Burgerlijk Wetboek:

"De rechter houdt bij de beoordeling van de vraag of andere woonruimte voor de huurder passend is, geen rekening met de bijdragen uit 's Rijks kas welke een huurder ter tegemoetkoming in de kosten, verbonden aan het genot van een woning, kan verkrijgen."

M.a.w.: De rechter mag niet zeggen:
Die andere woning is wel duurder, maar hij is toch passend want u kunt wel huursubsidie krijgen. In een eerder vonnis van kantonrechter Arjen van der Meer tegen de laatste huurster van de S8-flat Jan Evenhuisstraat werd overigens dat wetsartikel door die rechter doodleuk genegeerd. Maar als men bedenkt dat deze rechter tevens lid is van de provinciale Staten voor de VVD, dan weet men wel genoeg...

Uit de stukken van dat proces over een huuropzegging in de Jan Evenhuisstraat 8-hoogflat (die nu plat ligt) maken we op, dat U niet al teveel kans maakt als NWF U dagvaardt voor de kantonrechter. We vinden dat we gewoon eerlijke voorlichting moeten geven en het niet mooier maken dan het is.

Maar intussen heeft U kennelijk in Uw ogen nog steeds geen passende vervangende woning aangeboden gekregen...

Als U het toch wilt uitvechten met NWF, is ons advies:
DOE DAT DAN MET ZOVEEL MOGELIJK MEDE-SLACHTOFFERS EN HET LIEFST MET IEDEREEN DIE HUN BRIEF KREEG! GA DAN ALLEMAAL NAAR DEZELFDE ADVOCAAT/JURIST!

In de zaak 'Jan Evenhuisstraat' waar de huurster OP DEZELFDE GRONDEN was gedagvaard, heeft Mr. A.Z. van Braam van het Buro voor Rechtshulp aan de Wijnhornsterstraat 7A alhier (Tel. 058-2136981) verweer voor haar gevoerd en gezien de stukken heeft hij zich er o.i. niet met een 'Jantje van Leiden' van af gemaakt en dat zie je soms nog wel eens anders met een 'advocaat van onvermogen'.
Dat de zaak toch werd verloren was o.i. niet te wijten aan hem. Als U verweer wilt voeren voor de kantonrechter zou U dus (liefst met z'n allen) naar hem toe kunnen gaan. SAMEN STA JE TOCH WAT STERKER!

Voor akkoord tekenen of niet?

De brief van Nieuw Wonen Friesland was gedateerd op 30/1/2002 en ze stellen dat ze binnen 6 weken willen weten of U wel/niet akkoord gaat met hun huuropzegging per 1 augustus 2002. Ofwel: U heeft nog even bedenktijd tot 13 maart a.s.

TEKEN NIETS IN PANIEK, MAAR NEEM EVEN DE TIJD OM:

a. Na te denken of U uiteindelijk wilt procederen of niet.

b. Contact te leggen met de overige huurders die ook zo'n brief kregen.

c. Eventuele plannen te bedenken voor "politieke actie". Men zou bv. kunnen denken aan een 'symbolische bezetting' van het kantoor van Nieuw Wonen Friesland om dan eindelijk eens spijkers met koppen te slaan over ECHT PASSENDE HERHUISVESTING.

Het punt is nl. dat door al dat gesloop en door andere oorzaken de woningmarkt in de stad binnen een paar jaar nu al zo krap is geworden voor mensen met niet al teveel geld, dat NWF nauwelijks kans ziet U nog passende herhuisvesting aan te bieden!
Daarom komen ze met allerlei niet-passende huisvesting aan omdat ze bijna niks vrij hebben of krijgen. Het kwalijke is, dat zij nu de consequenties van HUN sloopkeuze op U afwentelen:
Het slachtoffer krijgt de schuld en wordt bedreigd met dagvaarding...
Het ware gezicht van Andries Zwart en Richard Kropff!

d. Bv. een groep te vormen van huurders, al dan niet met hulp van het PEL of van anderen die ook tegen de massale sloop zijn. Samen sterker!

e. Naar de openbare vergadering te gaan van de Commissie Stadsontwikkeling op 26 februari a.s. in de kantine van het Stadskantoor, 's avonds om half acht. Daar komen nl. de peperdure nieuwbouwplannen voor de rijken, waarvoor U maar 'weg' moet, aan de orde. U kunt gaan 'inspreken' tijdens die vergadering en zeggen wat U niet zint, U kunt Uw ongenoegen met de sloop laten blijken enz.
Ooit ging de strijd van arm tegen rijk. Het leverde o.a. de sociale zekerheid op en volkshuisvesting:
Een betaalbare woning voor iedereen. Nu gaat de strijd van rijk tegen arm! Laten we de tegenaanval openen!

Leeuwarden,8/2/2002         secretariaat PEL


VERENIGING P.E.L. IS BEREIKBAAR OP WERKDAGEN VAN 11.00-18.00 UUR VIA 058-2671636
VOOR VRAGEN OVER DIT PAMFLET EN VOOR INDIVIDUELE KLACHTEN OVER BV. NIEUW WONEN FRIESLAND.
Via de e-mail: root@pel.xs4all.nl