COMMENTAAR 'WERKGROEP VOOR VOLKSHUISVESTING' IN LEKKUMEREND OP BERICHT KRANT D.D. 6/2/2002:
Andries Zwart van WBC NWF beweert: "Er zijn nog steeds teveel goedkope huurwoningen".


Bij ons kwam binnen:
Een reactie van de Werkgroep voor Volkshuisvesting op artikel in LC van 6/2/2002 blz. 17 waarin directeur Zwart van WBC NWF stelt dat er nog steeds teveel goedkope huurhuizen in de stad zijn en dat er daarom flink gesloopt moet worden.
Verder meende in dat verhaal wethouder Sluiter de mensen nog een trap na te moeten geven door te stellen dat de Vrijheidswijk een van de armetierigste wijken van de stad is. Dat alles in het kader van het grote sloopoffensief. Ging het vroeger om arm tegen rijk, nu gaat het om rijk tegen arm. De laatsten moeten maar onzichtbaar worden... Hieronder de tekst van het commentaar van de W.V.V. uit Lekkumerend:


Zwart Kijken ?

Twee artikelen op dezelfde pagina van de krant spreken een volkomen tegengestelde taal.
Ten eerst de nieuwbouwplannen, waarvan we ons afvragen of ze haalbaar zijn. En dan de heer Sluiter die de Vrijheidswijk de meest armetierige wijk vindt van de stad. Dat zou hij Zwart van Nieuw Wonen moeten verwijten. Hij bedoelt zeker dat het de armste wijk is.

Zwart zegt, dat er nog steeds teveel goedkope huurhuizen in de stad zijn. Wat Zwart, directeur van NWF, feitelijk zegt is dat er te veel arme huurders in de stad zijn. Het logische gevolg zou zijn dat hij graag ziet dat alle lonen en uitkeringen flink worden verhoogd om zijn dure, zeer dure en peperdure huizen - die hij nog niet gebouwd heeft - te kunnen verhuren.

Hij denkt alleen maar in zaken die hij niet heeft:
geen goedkope woningen. Niemand wil duur huren als het niet nodig is. Want laten we het scherp stellen:
de hypotheekrente-aftrek kost de Staat drie keer zoveel als de huursubsidieregeling. Het wordt tijd dat de open-einde regeling van deze aftrek wordt aangepakt. Liefst op de strakke wijze waarop destijds de regeling op de investeringsaftrek is gestopt.

De heer Zwart denkt blijkbaar dat er in de naden van de portemonnee van huurders nog heel wat zit. Na de kortingen op uitkeringen, WAO, WW, WVG, en de prijsstijgingen op huur(!), gas, water, elektra, en de ecotax en nog veel meer beperkende, krenkende en discriminerende regelingen, zou het wel eens een valse verwachting van de heer Zwart kunnen zijn, dat Leeuwarden duurdere huurhuizen nodig heeft.

Met de meeste hoogachting
De Werkgroep voor Volkshuisvesting.

namens dezen
J. Post
R. Tuinstra