WIJKKRANT 4 VAN 5/2/2002 VAN 'WERKGROEP VOOR VOLKSHUISVESTING' IN LEKKUMEREND


ONTVANGEN D.D. 5/2/2002 VAN 'WERKGROEP VOOR VOLKSHUISVESTING' (Lekkumerend; Jan Post e.a.): WIJKKRANT NR. 4.


WINST DIE WEINIG KOST.

Zei Eikelenboom van de Dienst Stadsontwikkeling.

Wij hebben duidelijk gehoord, net als de mensen van het woonwagenkamp dat er 600 woningen gesloopt zouden worden en dat er 800 voor terug zullen worden gebouwd.
Maar het wijkpanel zal dat wel niet gehoord hebben, als je hun er naar vraagt. Later horen het PEL en de SP dat er "maar" 232 woningen zullen worden gesloopt. Dat is nog altijd 232 te veel.
Terwijl de buurt al jaren lang aan het lijntje wordt gehouden wegens achterstallig onderhoud. Dit wordt dus gebruikt als reden om te slopen, terwijl de heer Boekhoudt beweert dat het onderhoud tot de laatste dag gegarandeerd is. (Wij hebben getuigen).

"Dit is de minst populaire wijk", brult Bonne van der Kooi. Dat blijkt niet uit de vele reakties op de aangeboden woningen in de Woonkrant. Soms wel 75 op een willekeurige woning in het Pilotenespel.
De grote vraag in 2001 naar dit soort huizen bewijst het tegendeel. Nu is deze van der Kooi architekt en maker van de voorspelling dat er over 10 jaar 10.000 huizen in Leeuwarden leeg zouden staan, maar vier jaar na deze voorspelling zit de stad al met een akelig tekort aan woonruimte.
Dat belet hem niet om nieuwe sloopplannen voor te stellen. De leegstand is niet alleen voor huur-, maar ook bij koopwoningen minder dan 1%.

Er wordt opzettelijk nog altijd geschermd met 3 tot 4 procent leegstand, maar daar komt de provinciale commissie wel degelijk in de buurt van onze zelfgetelde cijfers. Het zijn absoluut niet de kleinste woningen die gesloopt zullen worden, ze zijn groter dan menige nieuwgebouwde koopwoning.
Het is begonnen met de sloop van de flats in Bilgaard, waar niets voor terug gebouwd is.
Wat in strijd is met het Protocol Herstructurering, wat heel duidelijk stelt: eerst bouwen dan slopen.
Voor ons is dit een onverwachte medestander; het betreft namelijk de eigen huurders van de Woningstichtingen. Die hete adem hebben ze dan in de nek van hun eigen belangenvereniging.

Wat komt ervoor terug?. Vooral hoogbouw, in vijf torens op de plaats van het Pilotenespel komen koopappartementen.
Terwijl er bij de makelaars 50 in de duurdere sector leeg staan. En tegenover de parkeergarage op het Hoeksterend staan er nog 33 te koop. Hoe moeten ze die vette 100 appartementen kwijtraken? Want andere projekten met appartementen in Zuiderburen staan al in de ijskast, zoals overal in Nederland. De huizenmarkt is over zijn top heen.

De besluitvorming: Wij van de WVV hebben ons in de vergadering die alles naar buiten bracht illegaal naar binnen moeten dringen. Wij zijn niet voor onderonsjes, wij zijn niet voor duistere besluitvorming.
We vinden ook dat B en W en de gemeenteraad de besluitvorming in eigen hand moet nemen, en eerst aan de bewoners moet voorleggen. Wat er nu aan de gang is, ook met het Mariniersespel, moet worden teruggedraaid. Veel allochtonen en studenten weten nog niets van de nieuwe plannen.

Conclusie: het is winst die niet veel kost. Akkoord, het kost BWL niets. Het kost de maatschappij nogal wat.
Ten eerste ruimtegebrek,
ten tweede koopkrachtvermindering (ondanks huursubsidie);
ten derde wordt de gemeente opgezadeld met de sociale problemen van de herhuisvesting.
ten vierde :
en ook van degenen die niet geherhuisvest kunnen worden.