SP duizelig van fluiten bij protest tegen sloop.

(Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 1/2/2002)

Naar aanleiding van de door de SP en het PEL gevoerde aktie bij het kantoor van woningcorporatie BWL tegen hun sloopplannen in Lekkumerend-Noord schreef de Leeuwarder Courant op vrijdag 1/2/2002 het volgende:


SP DUIZELIG VAN FLUITEN BIJ PROTEST TEGEN SLOOP


LEEUWARDEN - Duizelig en draaierig werden ze ervan. Het urenlange geblaas op fluitjes en toetertjes ging de SP'ers niet in de kouwe kleren zitten. De partij begon gistermiddag haar verkiezingscampagne met een protestactie voor de deur van corporatie Beter Wonen Leeuwarden, "BWL, asociaal", scandeerden de activisten.
[De kop van het artikel geeft al wat aan dat de lezer het protest niet al te serieus moet nemen: Alsof het blazen op fluitjes het doel was van de aanwezigheid bij het kantoor.
Het is net zoiets als schrijven bij een demo: Demonstranten hadden veel last van de harde wind bij het omhoog houden van spandoeken. En vervolgens melden dat ze vergeten hadden gaten in de lakens te knippen, maar niet melden wat de hoofdleus was op de spandoeken.]

BWL hield anderhalve week geleden een voorlichtingsavond voor een geselecteerde groep bewoners over sloop in de Vrijheidswijk. Hierna ontstond verwarring over de afbraakcijfers. Nu ook duidelijk wordt dat het Pieterseliewaltje op de lange termijn plat gaat, is voor de SP de maat vol. Ze eist betere communicatie en zo weinig mogelijk sloop.
[Het Pieterseliewaltje ligt in de wijk Oldegalileën vlak bij de Dokkumer Ee. Het blad Liwwadders was er achter gekomen dat BWL daar haar nog niet eens zo oude huurwoningen weer wil slopen. De woningen zouden leegstaan. Studenten hadden daar laatst nog een symbolische kraakactie uitgevoerd. BWL zou daar ook bezig zijn met aankoop van grond van wat v.m. bedrijven, zodat er samen met de grond waarop haar huurwoningen staan, ruimte zou komen voor 200 nieuwbouwwoningen.]

Lijsttrekker Freerk Kalsbeek ging met Johan Bakker van het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) het gebouw binnen op zoek naar Henk Deinum.
[Dat deze daar niet zou zijn, maar tegenwoordig in Grouw zit waar het hoofdkantoor is van de Holding waar Woonbedrijf BWL ook onder valt, was wel bekend, maar we vonden dat hij dan maar even uit Grouw moest komen.] Die zat op zijn kantoor van Corporatieholding Friesland in Grou en daarom moesten beiden genoegen nemen met Marein Boekhoudt, hoofd van woonbedrijf BWL. Bijna anderhalf uur bleven de drie in gesprek.

Zeven SP'ers hielden ondertussen fluitend op hun toetertjes de moed erin. Afgezien van langsrazende vrachtauto's en bussen over de Mr. P.J. Troelstraweg hadden ze weinig bekijks.
[Sinds de meeste woningcorporaties zoals BWL en v.m. Vereniging voor Volkshuisvesting en v.m. Woonservice Friesland hun kantoren verplaatsten vanuit het centrum van de stad naar gedeelten met meer industrie dan gewoon publiek, is dat geen wonder.
Alleen Woonbedrijf Patrimonium zit vlak bij de spoorwegovergang bij de Schrans nog centraal in de stad. De door BWL indertijd geopende 'woonwinkel' in de Oosterstraat is inmiddels ook al weer dicht.]

Wel stapte een man in trainingspak het gebouw binnen en vroeg naar een woning: "Want ik ben dakloos". De BWL-medewerksters dachten met een lastige SP'er te maken te hebben. "Nee hoor, ik zoek gewoon een huis. Ik kom net uit de bak", meldde hij.
[Waaraan af te meten is dat corporatiemedewerkers kennelijk zo ver van de realiteit af staan dat ze zich niet kunnen voorstellen dat iemand echt dakloos kan zijn...]

Een andere toevallige bezoeker bleek wel SP-lid te zijn en liet zelfs zijn partijpasje zien om dat te bewijzen: "Ik woon nu in de Kei-zevenhoog. Daar is de lift drie keer in de week kapot. En ze gaan hem vast ook slopen." vermoedde hij.
[Dan is er kennelijk ook nog niks terecht gekomen van het verhaal zoals dat op 28/7/2001 in de Leeuwarder Courant stond: "Zevenhoogflat De Kei deze winter opgeknapt." Zoals wel vaker - daar staat BWL wat om bekend - doet BWL richting bewoners allerlei beloften over verbeteren, opknappen ed. en gebeurt er vervolgens niks. "Veel beloven, weinig geven doet de gek in vreugde leven", luidde indertijd het spreekwoord al. Maar omdat bewoners veelal niet gek zijn, heeft BWL qua onderhoud een niet al te beste naam. Het zou me ook niet verwonderen als t.z.t. toch weer blijkt dat deze flat toch plat gaat, bv. als in het gebied daarnaast (Meenthe) toch weer dat nu afgeblazen Ee-eiland verhaal weer nieuw leven wordt ingeblazen.]

Toen Kalsbeek en Bakker eindelijk weer naar buiten kwamen, keken ze toch een beetje tevreden.
[Wat een onzin van deze journalist die zich als 'kremlin-watcher' gedraagt. I.t.t. tot het Kremlin vroeger, zou hij de moeite hebben kunnen nemen gewoon eens te vragen hoe het gesprek precies was gegaan tussen Boekhoudt enerzijds en Kalsbeek en Bakker anderzijds. Het was dat Kalsbeek zelf iets zei, maar anders had er m.i. helemaal niks over het verloop van het gesprek in de krant gekomen.]
"BWL zal echt niet meer dan 250 huizen slopen in de Vrijheidswijk, dat heeft Boekhoudt beloofd", zei Kalsbeek. "Mensen die in de wijk willen blijven, krijgen daar een andere woning. En verder heeft Boekhoudt toegezegd om de studentenhuisvesting te verbeteren."
[Dit waren inderdaad 'toezeggingen' van Boekhoudt, die echter ook heeft te maken met een bestuur van een Holding boven BWL. Overigens stelden mensen van de Werkgroep voor Volkshuisvesting nadien dat zij op de eerdere besloten bijeenkomst bij BWL wel degelijk hadden gehoord van Boekhoudt dat 650 woningen van BWL plat gaan en er pakweg 800 nieuwbouwwoningen voor terug komen.
Ze stelden ook dat bij die bijeenkomst ook mensen waren die in het woonwagenkamp wonen en dat die dat kunnen bevestigen. Overigens was volgens mijn info ook projectleider Eikelenboom aanwezig bij die bijeenkomst, zodat ook de gemeente m.i. heel goed weet wat nu het echte sloopcijfer is.
Zoals het nu staat blijft het voor mij onzeker: 250 of 650 huizen plat? Ik vermoed dat BWL dat zelf nog niet spijkerhard heeft en dat beide aantallen mogelijk zijn. Of: Dat BWL 250 huizen wil slopen en de gemeente graag een aantal ziet van 650 huizen.
Op dinsdagavond 12/2/2002 is de openbare hoorzitting in de Open Hof, hoewel volgens Boekhoudt het vooral Nieuw Wonen Friesland zal zijn die daar het nodige zal zeggen over hun nieuwbouwplannen voor de Mariniersespel e.o. We zullen moeten afwachten of die avond meer duidelijkheid biedt m.b.t. de BWL-plannen voor het noordelijk deel van Lekkumerend.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen []

Gerelateerde berichten: