GEZAMENLIJK PERSBERICHT SP EN VERENIGING PEL OVER AKTIE TEGEN SLOOPPLANNEN BWL IN LEKKUMEREND EN GESPREK DELEGATIE MET MANAGER MAREIN BOEKHOUDT VAN WOONBEDRIJF BWL


GEZAMENLIJK PERSBERICHT SOCIALISTISCHE PARTIJ EN VERENIGING P.E.L. 31/1/2002


SP en PEL na gesprek woningbouwcorporatie: "BWL houdt vast aan sloopplannen"
100 tot 230 woningen plat in Vrijheidswijk

Woningbouwcorporatie BWL houdt vast aan de sloopplannen in de Vrijheidswijk. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen manager Boekhoudt van BWL en SP-lijsttrekker Kalsbeek en Johan Bakker van het PEL. Activisten van de SP en PEL hielden tijdens het gesprek buiten een demonstratie. Op een groot spandoek stond 'BWL: Betaalbare Woningen Lozen' te lezen, er was een fluitconcert te horen en er werden pamfletten uitgedeeld.
Met de actie werd niet alleen de onvrede over de beroerde communicatie van BWL met de bewoners vertolkt, ook werd in z'n algemeenheid geprotesteerd tegen de massale sloop van betaalbare huurwoningen, ondanks de toename van de vraag naar betaalbare huurwoningen en er van grootschalige structurele leegstand geen sprake is.

"Er gaan tussen de 100 en 230 woningen plat in de Vrijheidswijk," zo meldt Kalsbeek, "afhankelijk van een vijftal scenario's die BWL nog verder uit wil werken. Teruggebouwd worden woningen in de verhoudingen 70% koop - 30% huur of 60%-40%. BWL garandeerde ons dat de huurwoningen ruim binnen de huursubsidiegrens zullen gaan vallen. Maar of bewoners daar veel aan hebben is de vraag. Het zegt immers niets over de totale maandlasten."
De SP en het PEL vinden dat het hoog tijd wordt dat de mening van getroffen bewoners nu eindelijk eens serieus in de planvorming wordt meegenomen.

De komende periode zal er vaker overleg plaatsvinden tussen BWL, SP en PEL en op 12 februari volgt overleg van BWL met haar huurders in De Open Hof.
"Het blijft natuurlijk onaanvaardbaar dat zoveel woningen plat moeten," zo vervolgt Kalsbeek, "maar drie toezeggingen zijn door BWL in elk geval gedaan. Zo kunnen mensen die perse in de wijk willen blijven, daar ook blijven wonen."
Hoe dit gaat uitwerken wanneer meer mensen in de wijk willen blijven wonen dan de geplande aantallen huurwoningen, is onduidelijk, "maar daarover blijven we intensief overleggen met BWL."
Een andere toezegging van BWL is dat men 'toegankelijk' gaat terugbouwen. "Dit komt er in het kort op neer dat alle woningen ook voor minder valide mensen toegankelijk zijn en dat de omgeving in datzelfde scenario meegenomen gaat worden," verklaart Kalsbeek. Daarnaast garandeerde BWL dat het probleem met de studentenhuisvesting opgelost gaat worden. We moeten maar afwachten. Er kon ook nog niet gezegd worden op welke termijn de huizen gesloopt gaan worden, maar een ding hebben we wel bereikt:
"de beide actievoerende partijen en de bewoners worden nu als serieuze gesprekspartner gezien en we zullen zeker gevraagd en - als daar aanleiding voor is - wederom ongevraagd een voet tussen de deur zetten."


Einde tekst persbericht.