AKTIE BIJ BWL: PAMFLET SP PLUS VERENIGING P.E.L. TEGEN SLOOPPLANNEN IN LEKKUMEREND-NOORD


PAMFLET SP PLUS VERENIGING P.E.L.
(Uitgedeeld aan publiek tijdens aktie SP en PEL bij kantoor woningcorporatie BWL n.a.v. haar sloopplannen in Lekkumerend-Noord)


EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN 31/1/2002 Hedenmiddag is door de Socialistische Partij en de Vereniging P.E.L. aktie gevoerd bij het kantoor van woningcorporatie BWL i.v.m. hun sloopplannen in Lekkumerend-Noord.
Door Freerk Kalsbeek voor de SP en J. Bakker voor Vereniging P.E.L. is tevens een gesprek gevoerd met manager Marein Boekhoudt om opheldering te vragen over hun kennelijk voortijdig uitgelekte sloopplannen. Tevens is aan woningzoekenden en kantoorpersoneel het volgende pamflet uitgereikt:


DE SOCIALISTISCHE PARTIJ EN VERENIGING PEL
VINDEN HET ASOCIAAL, RONDUIT SCHANDALIG
EN ZIJN HET MEER DAN ZAT DAT

* BWL haar sloopplannen aan een geselecteerde groep bewoners uit de Vrijheidswijk presenteert, zonder welke vorm van overleg dan ook met de gemeente en de andere betrokken bewoners

* Bewoners in de Vrijheidswijk uit de media moeten vernemen dat er sloopplannen voor hun huizen zijn

* Goedkope huurwoningen massaal worden gesloopt, terwijl de vraag naar deze woningen toeneemt en er van massale, structurele leegstand geen sprake is

* Mensen die gedwongen moeten verhuizen daarom in kleinere en/of duurdere woningen terchtkomen, waar huursubsidie te weinig soelaas biedt

* Goedkope huurwoningen massaal worden gesloopt, terwijl de corporaties jarenlang het groot onderhoud hebben verkwanseld en renovatie als alternatief negeren

* Er door de massale sloop stadsnomaden worden gecreČerd, die steeds voor de sloop uit moeten verhuizen

* De sloopkogel wordt gebruikt om sociale problemen op te lossen, terwijl gemeente en corporaties de herstructureringswijken jaren aan hun lot over hebben gelaten

* De verhuiskostenvergoeding voor veel mensen te weinig is om een nieuw huis in te richten


Einde tekst pamflet.