BWL SLOOPT 650 WONINGEN IN LEKKUMEREND-NOORD!


EIGEN BERICHT

BWL SLOOPT 650 WONINGEN IN LEKKUMEREND-NOORD!

LEEUWARDEN - 25/1/2002 Afgelopen maandag heeft woningcorporatie BWL op een alleen voor 'insiders' toegankelijke bijeenkomst op hun kantoor aangekondigd, dat zij op 12/2/2002 hun sloopplannen zullen presenteren in de Open Hof te Leeuwarden.
Zat BWL aanvankelijk op de lijn:
Beperkte sloop en de nodige renovatie en bleek uit een eerder door ons van commentaar voorzien LC-bericht van 22/11/2001 dat ze toen al dachten aan afbraak van ongeveer 200 woningen, nu blijkt het nog veel erger te zijn:
BWL wil in hun gedeelte van Lekkumerend 650 woningen slopen!
Wij hebben vernomen dat deze plannen er in grote lijnen als volgt gaan uitzien:

BWL sloopt 650 woningen en bouwt er 750 tot 800 voor terug. De Bonkevaart wordt ter plaatse verbreed. Details:

* Alle laagbouwwoningen aan de Pilotenespel gaan plat.
Op deze plaats komen 5 tot 6 'flatblokjes' van 6 tot 8 etages; uiteraard dus in nieuwbouw. Voor welke doelgroep dit is, is onbekend en of het om koop of huur gaat eveneens. Als het gaat om huurflats, zijn deze zeker niet bedoeld voor de huidige doelgroep kleine huishoudens in vooral de flats. (veel studenten) Qua huren denk ik toch al snel aan 900 tot 1000 gulden per maand, dus pakweg tussen de EUR 400,00 en 450,00 Ze zijn dus zeker niet bedoeld voor de huidige wijkbewoners! M.i. heeft deze keuze vooral te maken met het sluitend maken van de exploitatieopzet:
Veel 'stapelen' op de beperkte bouwgrond.

* De S8-flat aan de Annie Westlandstraat gaat plat. Ongeveer op die plaats komt een 'centrum voor beschut wonen'.

* De S5-flat aan de Pilotenespel wordt 'afgetopt'. Dat wil zeggen dat de bovenste bouwlagen eraf gaan. M.i. is dit soort plannen veelal technisch erg moeilijk en dus duur, zodat ik verwacht dat de uiteindelijke keuze gewoon wordt: S5 gaat plat.

* De S12-flat aan de Pilotenespel blijft staan. Of deze wordt verkocht of verhuurd blijft: Niets naders bekend.

* Laagbouw Koerierstersespel:
Het heet: Hier gaan 'stroken af'. De espels bestaan uit verschillende blokjes woningen in pleinvorm. Diverse blokjes gaan dus plat. Details nog onbekend. Conclusie: Gedeeltelijke sloop.

* De driehoog portiekflatjes aan Droppingstraat/Victoriestraat en Invasiestraat zouden blijven staan. N.B.: Een soortgelijk flatblokje aan de Konvooistraat van Nieuw Wonen Friesland wordt m.i. wel ernstig bedreigd met sloop.

* Robinsonstraat voor zover nog in bezit van BWL (deel verkocht in loop van de jaren):
BWL wil steeds drie van deze laagbouwwoningen samenvoegen tot 2 woningen. BWL wil ook een kap op deze woningen zetten, die nu een plat dak hebben. De koopwoningen mogen ook meedoen:
Dat zou pakweg f50.000,= per woning kosten; een investering waar ook niet elke koper op zit te wachten. En het is ook maar de vraag of e.e.a. technisch allemaal maar kan zonder schade aan te richten aan de woningen, vooral als de ene woning wel en de andere geen kap zou krijgen.

* Het woonwagenkampje bij de Canadezenlaan 'moet weg'. Dat was overigens al eerder bekend. De bewoners zijn kwaad: "We willen minimaal drie dagen vantevoren papieren zien, anders kan er met ons niet gepraat worden!" zou al zijn gesteld. Gelijk hebben ze:
Zij hebben net zo goed recht om te weten waar ze aan toe zijn en zij willen net zo goed zekerheid hebben. Ook formeel vanuit het rijksbeleid zijn woning, woonwagen of woonschip gelijkwaardige alternatieven om te wonen.

Waar komt deze koerswijziging van BWL vandaar? Een koerswijziging waarbij ze nu even grote sloopkampioenen zijn als Nieuw Wonen Friesland?
Naar onze inschatting zit het zo:
BWL heeft met veel geschreeuw een spelletje blufpoker gespeeld richting gemeente.
Doel: BWL wilde ook bouwen in Zuiderburen en/of Leeuwarden Zuid. De gemeente zei njet en had alleen een deal gesloten met de projectontwikkelaars. Daarom weigerde BWL te doen wat de gemeente wilde: Veel slopen. De krant sprak zelfs van een 'grondoorlog' tussen BWL en de gemeente. De vermoedelijke deal tussen gemeente en BWL is nu:
BWL mag toch bouwen in Zuiderburen en Leeuwarden-Zuid. Dit worden deels koopwoningen, waaruit BWL bij verkoop winst genereert om elders te kunnen slopen. Een ander deel zou bestaan uit 'sociale huurwoningen'.
Dat laatste is misleidend: In nieuwbouw sociale huurwoningen neerzetten gaat niet zonder daar extra geld in te pompen. Of gaat BWL de winst van de nieuwe koopwoningen gebruiken om de aanvangshuren van hun nieuwbouw huurwoningen wat naar beneden te drukken? Wellicht voor een deeltje, maar m.i. gebruiken ze een fors stuk van de winst als sloopgeld (vernietiging restant-boekwaarde plus sloopkosten) voor Lekkumerend-Noord. Hun 'sociale huurwoningen' voor Leeuwarden-Zuid schat ik in op ruwweg prijsniveau Paulus Akkermanwei in Westeinde: Beleggershuurwoningen pakweg f1200,-/maand. Type: Flinke eengezinswoning. Gokje: BWL kruipt net onder de absolute bovengrens van het huurbedrag waarbij in principe nog huursubsidie kan worden verkregen m.b.v. inzet van een stukje van de winst.

Hoe het ook zij: BWL gaat voor sloop, waarmee ook de laatste illusie is vervlogen, mocht men die al gehad hebben, dat er nog enige sociale restantjes zaten bij deze woningcorporatie. WoonBEDRIJF BWL, dat is het.
Al die mensen vechtend om de laatste vrijkomende woningen tot f650,- (EUR 295,00) binnen het distributiesysteem kunnen doodvallen:
Rijke huurders binnenhalen en winst maken is het motto.
Van de politiek valt niets te verwachten:
Alleen de SP en Leefbaar Leeuwarden zijn tegen deze massale slooppartijen in het kader van de 'Stedelijke Vernieuwing' en Stoker (ChristenUnie/SGP) plus Inberg (D66) willen nog wel eens een kritisch geluid laten horen, maar dat is het dan wel. Enige kans is op 6 maart met de Raadsverkiezingen massaal op de anti-slooppartijen stemmen.
Of: In arren moede maar naar andere middelen grijpen, omdat woorden en argumenten niet schijnen te helpen tegen de stedelijke vernieling. Ik zal niet veel zeggen, maar noem bv.: Piersonstraat Nijmegen 1980.

Tenslotte: Zoals gezegd: Op 12/2/2002 presenteert BWL haar sloopplannen in de Open Hof (Goudenregenstraat) alhier en op 18/2 a.s. is er een 'inloopmiddag' van 16-19 of 20 uur in wijkgebouw De Blokkendoos aan de Canadezenlaan. Datums onder voorbehoud: Het hele bovenstaande verhaal is via informele weg tot stand gekomen.

secretariaat Ver. P.E.L.