BRIEF VAN 'WERKGROEP VOOR VOLKSHUISVESTING' AAN ALLE RAADSLEDEN OVER SLOOPPLANNEN B.W.L. IN LEKKUMEREND-NOORD


Werkgroep voor Volkshuisvesting
per adres: Robinsonstraat 139.
tel 267 25 13.

Aan de vertegenwoordigers van de burgers
en ingezetenen van Leeuwarden;
met name de gemeenteraadsleden

Afgelopen week zijn er weer plannen gepresenteerd voor het Lekkumereind-Vrijheidswijk.
De plannen betekenen dat het grootste deel van het bezit van BWL - Corporatieholding Friesland - gesloopt gaat worden.

We zijn hierover verbijsterd.
Het ergste is dat alles al bekokstoofd is en dat de bedragen waarover het gaat niet boven tafel komen. Terwijl het begrip Bouwfraude op een ieders lippen ligt. Waarom niet gekozen voor een openbare aanbesteding aan de goedkoopste inschrijver?

Het is duidelijk dat de gepresenteerde werkwijze oncontroleerbaar is en ondoorzichtig en dat daardoor de burger weer verder van de democratie af komt te staan.

In deze plannen wordt het meest gevraagde artikel vernietigd, waar een eenvoudige bewoner om vraagt: het groen. Een klein tuintje bij de woning is bevrijdender dan een balkon. Is het de bedoeling om door met minder woongenot te komen de bewoners de Stad uit te krijgen? Want dat is toch al de klacht. En waarom hebben koopwoningen wel groen om het huis?

Het voortzetten van de afbraak van goede wijken is een vervolg op de Burgemeesters-, maar vooral ook de Wethouders-kwestie, terwijl in onze ogen ook de hoofden van gemeentelijke diensten hier niet vrij uitgaan.

Wat is U bekend over garanties aan laagstbetaalden die graag in de wijk terug willen komen of er blijven? En ligt er al een sociaal plan voor met de doorgerekende maatschappelijke kosten. Oftewel wat gaat het de gemeente op elke bewoner apart omgeslagen, kosten?

Bovendien blijkt uit tellingen onzerzijds dat het leegstandscijfer geflatteerd is: in werkelijkheid zit men met de leegstand al onder de z.g.n frictieleegstand van 1 %. Geregeld wordt er met getallen van 3 a 4 procent geschermd, maar dat is bedrieglijk goochelen met niet meer bestaande en onttrokken woningen.

Dit afgezet in de tragere ontwikkelingen op de bouwmarkt en de nijpende krapte in de huursector - lange wachttijden - moet een reden voor de leden van de Raad zijn om zich op de gepresenteerde plannen en hun nog te presenteren plannen te bezinnen. Het City concept voor deze smalle strook huizen in een van de kleinste wijken spot met het elders geadverteerde wonen in de natuur. Door er meer woningen te willen bouwen staat de onleefbaarheid en onwoonbaarheid om de hoek van de deur. Deze stad weet ook altijd het verkeerde plan voor de verkeerde groepen in gang te zetten.

Namens de Werkgroep
Jan Post. (zie boven)
Richard .
Elmar.