SLOOP OF VERBOUW VOOR CIPIERSWONINGEN LEEUWARDEN


Onlangs meldden wij in een eigen bericht al het nodige over een verhaal dat ons bereikte over de v.m. cipierswoningen aan de Keizersgracht in de Leeuwarder binnenstad:
Patrimonium zou de woningen willen slopen, waarbij hoogop de huidige voorgevel van het blokje onder- en bovenwoningen gehandhaafd zou blijven. De Leeuwarder Courant van di. 15/1/2002 heeft na een tip van ons het verhaal nu ook opgepakt:

SLOOP OF VERBOUW VOOR CIPIERSWONINGEN LEEUWARDEN

LEEUWARDEN - Het Leeuwarder woonbedrijf Patrimonium overweegt om de cipierswoningen aan de Keizersgracht deels te slopen of grondig te verbouwen. De huizen, die dateren van rond 1900, zijn hard aan onderhoud toe.
[In de jaren nadat Patrimonium ze kocht zijn wel diverse gebreken hersteld en zijn ze geschilderd. Echt 'groot-onderhoud' is er echter niet geweest. Als dan nu de keuze gaat tussen slopen en grondig verbouwen weet ik bijna nu al hoe dat uitpakt: Men kiest dan voor sloop, want dat is 'makkelijker'. Vervolgens hoor je daarbij dan het bekende geleuter over 'de huizen hadden geen toekomstwaarde' ed.] De gemeente hecht waarde aan behoud van de karakteristieke buitenzijde.

Volgens Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) zou een bewoner te horen hebben gekregen dat het achterste deel van de woningen gesloopt wordt, terwijl de voorzijde blijft staan.
[Nee, niet helemaal: Het heette dat de voorGEVEL wellicht blijft staan en dat is toch iets anders.]
"Er loopt een onderzoek, maar we hebben nog niets besloten", zegt Henk Deinum van Corporatieholding Friesland, waartoe Patrimonium behoort.
[Dat is dan een onderzoek dat alleen nu bekend werd door een oplettende bewoner; een onderzoek waarbij de huurders weer eens niks wordt gevraagd. In feite alleen omdat iemand bij Patrimonium zijn/haar mond voorbij praatte, is dit nu naar buiten gekomen.]

Volgens Jan Vermaning van Patrimonium zullen de bewoners voor de zomervakantie duidelijkheid krijgen.
[Die duidelijkheid kunnen wij nu al geven: Of het nu sloop wordt of 'grondig verbouwen': In beide gevallen kunnen de huurders vertrekken, want hetzij nieuwbouw hetzij een totaal verbouwd huis betekent zulke hoge huren (als het geen koopappartementen worden!) dat zij dit niet kunnen betalen. Het interesseert bijna niemand dat er ook in de binnenstad plaatsen moeten blijven waar men nog BETAALBAAR moet kunnen huren! Die 'veryuppisering' van de binnenstad is een verschijnsel dat al lang niet meer beperkt is tot de grote steden in de Randstad. Wij zouden hebben gekozen voor 'groot-onderhoud' en zodanige verbetering in overleg met de huurders, dat men na tijdelijk verblijf in een wisselwoning - als dat noodzakelijk is - kon terugkeren in de woningen. Maar dat is uiteraard vloeken in de kerk; de dogma's van die 'kerk' schrijven voor dat de binnenstad bestemd is voor de mensen met poen, niet voor 'het volk'.]
De corporatie is ook eigenaar van het naastgelegen appartementengebouw, maar betrekt dit niet bij de plannen.
[Nee, waarom zou dat moeten: Daar staat nieuwbouw die nog geen tien jaar oud is.]

Patrimonium kocht de huizen zeven jaar geleden aan.
[Zoals gemeld: Voor een spotprijsje van pakweg 25 mille per onder- of bovenhuis! Kortom: Ook met de huidige huren draaien ze gewoon winst. Met zo'n lage boekwaarde zou je heel wat kunnen investeren zonder dat je de huren grof zou hoeven verhogen. Maar ook dat is vloeken in de kerk, want WINST moet er komen om een stukje van het geld terug te halen wat hun vorige directeur Joop Roukema er door heeft gejaagd.]
Ze werden oorspronkelijk gebouwd voor de cipiers van het Huis van Bewaring aan de overzijde van de straat.
[Dat de bedoeling is geweest dit één geheel te laten zijn, is nog te zien aan de kleur van de stenen en de wijze waarop het gebouwd is. Intern in de woningen is ooit in de vijftiger jaren, toen de gevangenbewaarders hier nog woonden, het nodige verbouwd; zo kwam er toen bv. een douche in de woningen.]
Deze gevangenis werd later tot rijksmonument verklaard. Dit geldt echter niet voor de huizen. "Maar het zijn wel waardevolle panden", zegt monumentenambtenaar Leo van der Laan. Hij vindt dat in ieder geval de karakteristieke buitenzijde van de huizen bewaard moet blijven. De corporatie heeft hierover al overleg gevoerd met de gemeente.
[Natuurlijk zal Patrimonium vervolgens betogen dat het 'onhaalbaar duur' wordt de voorgevels te behouden, waarop vervolgens de PvdA nog wat sputtert en vervolgens gewoon akkoord gaat met totale sloop. Daarna verrijst iets wanstaltigs in nieuwbouw, bedacht door een of andere geesteszieke architect die uiteraard van heel ver weg komt en die we vervolgens nooit weer zien... De stad kan vervolgens de komende vijftig jaar weer tegen de zoveelste tweederangs schepping aanzien, maar:
Het geld heeft weer gezegevierd en daar gaat het toch maar om...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].