PATRIMONIUM WIL CIPIERSWONINGEN KEIZERSGRACHT SLOPEN!


EIGEN BERICHT

PATRIMONIUM WIL CIPIERSWONINGEN KEIZERSGRACHT SLOPEN!

LEEUWARDEN 14/1/2002 Ons bereikte het volgende verhaal:
Een huurder van een van de onder- en bovenwoningen aan de Keizersgracht wilde verhuizen. Hij vroeg aan de eigenaar, woningcorporatie Patrimonium, of het goed was dat een vriendin van hem het huis ging huren.
Dat mocht wel, maar ze zou slechts een huurcontract krijgen voor een half jaar (lees: saneringscontract!) want: "We gaan deze woningen slopen!", zo werd hen meegedeeld. Er werd nog bij verteld: "De voorgevels blijven staan en daarachter alles nieuw". Dat laatste zal wel een wens van de gemeente zijn met wie ongetwijfeld in stilte al lang is overlegd.
Nu ja, gemeente: Zetbazen van de projectontwikkelaars kan men ze beter noemen. Gouden grond, nietwaar, zo pal in de binnenstad...

De woningen zijn pakweg 6 jaar geleden van een mogelijke sloop of van uitponding door huisjesmelkers gered, toen wij Patrimonium's toenmalige directeur G. Oostijen tipten, dat Domeinen de panden te koop had staan; een feit waar hij niet van op de hoogte was.
Oostijen heeft toen de onderhandelingen in gang gezet, waarna Patrimonium voor de spotprijs van pakweg 25 duizend gulden per woning, het hele blokje huizen opkocht. Er zaten toen reguliere huurders, krakers en kraakwachten in de diverse huizen. Zowel krakers als kraakwachten werden 'gelegaliseerd' tot huurders na bemiddeling door het P.E.L. en zo leek het:
Eind goed al goed. Patrimonium deed het nodige aan onderhoud en 2 jaar terug werden de huizen geschilderd. De huren zijn laag: Nauwelijks f500,-/mnd. De huizen zijn ook vrij groot. Kortom: Waar vind je nog zo'n betaalbaar plekje in de binnenstad?! Die plaatsen zijn zeldzaam geworden.

De huizen behoorden oorspronkelijk bij het Leeuwarder huis van bewaring, dat daar tegenover staat. Ooit woonden daar de cipiers van de gevangenis, maar die hadden jaren terug de woningen al lang verlaten. Dat was dan indertijd ook de reden dat Domeinen de woningen als 'overbodig bezit' afstootte.

En dan nu dus sloop! Een grof schandaal. De toekomst is voorspelbaar: De gevel blijft staan en daarachter komen peperdure koop- of huurappartementen:
De binnenstad als speeltuin voor de rijken en de niet-rijke bewoners kunnen wel naar een buitenwijk die natuurlijk straks ook in het kader van de stedelijke vernieuwing plat gaat.

Corporaties en hun 'sociale gezicht' anno 2002? Laat me niet lachen: Ze zijn geen haar beter dan de projectontwikkelaars, de huisjesmelkers en de speculanten. Bestrijden met alle middelen die corporaties, is de enige optie...

secretariaat Ver. P.E.L.