Harmoniekwartier andermaal in ijskast


Voor de tweede keer in een aantal jaren ziet de gemeente er voorlopig van af om het Harmoniekwartier op te knappen. Reden: Het geld. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 19/12/2001:

HARMONIEKWARTIER ANDERMAAL IN IJSKAST

LEEUWARDEN - De gemeente laat het Harmoniekwartier - een grotendeels verwaarloosd stuk binnenstad tussen de Harmonie en de Nieuwestad - de komende jaren ongemoeid. Een grote opknapbeurt ten behoeve van woningen, winkels en horeca blijkt te duur. Daarom hebben burgemeester en wethouders het begin vorig jaar gevestigde voorkeursrecht op de aankoop van panden opgeheven.
[Dit was de Wet Voorkeursrecht Gemeenten: Als een eigenaar van een pand of een stuk grond wil verkopen, dan moet hij als die wet van toepassing is verklaard, zijn eigendom eerst aanbieden aan de gemeente. Er is echter geen verkoopPLICHT: Doet de eigenaar niets, dan kan hij niet gedwongen worden tot verkoop. In het gebied zitten vooral in het gedeelte tussen de Haniasteeg en de achterzijde van het Schavernek nogal wat eigenaren met kleine lapjes grond. In een aantal gevallen gaat het om grondspeculanten.]

Volgens het college zou het Harmoniekwartier "grote potenties" hebben om uit te groeien tot een levendig winkel- en uitgaanscentrum. Het kwartier ligt vlak bij twee parkeergarages en dichtbij de schouwburg en het winkelhart van de stad. Uitvoering van zulke plannen in samenwerking met projectontwikkelaar Amstelland blijkt echter te duur.
[Een gevaar zou nu kunnen zijn dat de gemeente op een gegeven moment het gebied vergroot en de grondwaarde van de grond waarop het Haniagebouw staat, ook inbrengt. Dat zou sloop van de Haniahof kunnen betekenen. Dit pand is een woongroepenpand (eerste etage) en een werkpand (begane grond) voor kleine bedrijfjes en non-profit organisaties.]

Het is al de tweede keer dat eerherstel van de als "rotte kies" bestempelde binnenstadsbuurt op de lange baan wordt geschoven. In 1995 lanceerde Grontmij al een plan voor een winkel- en uitgaansgebied. Wethouder Arno Brok liet enkele maanden geleden doorschemeren dat het Harmoniekwartier pas over jaren weer aan de beurt komt.
[Of men moet iets totaal anders bedenken; iets met een minder hoog 'upgrading' niveau. Als men een alternatief wil om iets te 'upgraden' wat wat kleiner en dus goedkoper is qua omvang: Waarom niet eens iets gedaan met de Oude Lombardsteeg tussen Nieuwestad en Ruiterskwartier? Waarom daar bv. niet een kleine overdekte 'passage' van gemaakt; een soort mini-uitvoering zoals de Passage is in Den Haag?
Vroom en Dreesman zou dan iets moeten doen met de zijgevel van hun pand, die 1 hele straatwand beslaat (bv. daar ook etalages maken en een ingang) en aan de andere kant zouden bv. een aantal vage (opslag?)panden door nieuwbouw kunnen worden vervangen.
Zo zou deze doorgang weer haar oude glorie terug kunnen krijgen uit de tijd dat daar de belangrijkste uitgaanszaak van de stad was: De zaak van Jean-Pierre Houbein met de beroemde 'spiegelzaal' waar de jongeren voor WO2 zaterdagavond gingen dansen.]

Met het oog op een herinrichting van het gebied kocht de gemeente voor ruim 3,2 miljoen panden aan, die deels moeilijk verhuurbaar en onderhoudsgevoelig zijn. De reČle boekwaarde van dit bezit is f1,7 miljoen. Het voorlopig afblazen van de herinrichting levert de gemeente dus een strop op van zo'n f1,5 miljoen, die ten laste van de egalisatiepot voor grondexploitatie wordt gebracht.

Verder houdt de gemeente nog rekening met schadeclaims van eigenaren die menen verlies te hebben geleden door het voorkeursrecht. De in het verleden gemaakte plankosten zijn betaald uit rijksgeld voor grote-stedenbeleid. [Oh, dan is het goed... Een ander heeft dit betaald..]
-------------------------------------------------------------
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].