Overzichtje inventarisatie te koop staande woningen bij Leeuwarder makelaars december 2001 vergeleken met november 2001


ONTVANGEN D.D. 21/12/2001 VAN JAN POST (Vrijheidswijk/Lekkumerend):
Overzichtje inventarisatie te koop staande woningen bij Leeuwarder makelaars december 2001 vergeleken met november 2001 plus enig commentaar m.b.t. marktsituatie dure nieuwbouwwoningen.


jan post, robinsonstraat 139,
8923 AN, leeuwarden.
058 2672513

Huizentelling op 19 en 20 december 2001.

Het aanbod bij de makelaars.

Aldlan west      13  was  13
Aldlan oost      16  was  17
L'w. west-oud     54  was  40
L'w. west-nieuw    31  was  30
L'w oost- oud     66  was  52
L'w oost-nieuw     17  was  22
Achter de hoven
 tot het Vliet    23  was  31

Camminghaburen     47  was  61
Huizum         34  was  51
Goutum         4  was   5
Centrum/zaken     37  was  42
Elders         3  was   3

  TOTAAL      343  was  366.

Prijzen:
1 tot 2 ton      64 stuks  was  76
2-3  ,,      125     was 122
3-4  ,,       57     was  81
4-5  ,,       25     was  23
5-6  ,,       12     was  15
6-7  ,,       11     was  13
7-8  ,,       7     was  8
8-9  ,,       5     was  6
1 komma (4,54EURO)  5     was  6

In aanbouw zijnde huizen.
Bewoonde huizen en niet meer voor 1-1-2002 bewoonde nieuwe woningen.

Gerealiseerd 101 pierwoningen
Leyen , Deelen, Fluessen, it Wiid.
nog 4 onbewoond. (alles verkocht)

Wetering west 32 bewoond 1 leeg Wetering oost 15 ,, 13 leeg
(in aanbouw) It Zool west 32 ,, It Zool oost 22 ,, 6 leeg plm 7 terreinen voorlopig geannuleerd. It Var west 28 ,, oost 0 ,, 20 in aanbouw 12 stuks voorlopig geannuleerd; officieel bevestigd. Boorn 14 vol (bewoond) 6 in aanbouw lege terreinen ca. 10 Lits 28 vol ,, 1 leeg (huis) Lauwers 16 vol ,, lege terreinen 8 stuks. Tjonger 3 vol ,, lege terreinen 13 (aannemer bekend) lege terreinen 11 ( ,, onbekend) Linde geen lege terreinen 11 en 11 (als boven) Eeltsjemar 1 bewoond 20 in aanbouw Ulemar geen 30 in aanbouw Guozzemar 2 bewoond 5 in aanbouw en 20 te bouwen.(funderingen gelegd) WOONKRANTEN: NUMMER 18 woningen gegadigden wachttijd: starters 22 430 19 maand starters/doorstr 13 364 14 maand doorstromers 0 een eeuwigheid senioren 1 38 19 maand NUMMER 23 woningen gegadigden wachttijd: starters 62 1819 14 maand starters/doorstr. 9 212 12 maand doorstromers 6 192 17 maand senioren 4 9 2 maand NUMMER 25 woningen gegadigden wachttijd: starters 20 531 11 maand starters/doorstr. 9 252 11 maand doorstromers 7 72 10 maand

KORT COMMENTAAR.
In de krant mochten we lezen dat de huizen naar het ontwerp van Jan des Bouvries niet zullen worden gebouwd.
In bedekte termen staat er dat ze te duur zijn. Men vreest ze dus niet kwijt te raken tengevolge van de inzakkende markt.
Ook elders in Friesland zijn prestigieuze projekten afgeblazen, zoals de half-mollewoningen bij Heerenveen (J.Jonkmanweg) en een projekt naast Zwanenwoud eveneens; Zwanenwoud zelf schijnt ook problematisch te zijn:
Mij werd door een opzichter van het bouwbedrijf aan Het Var verteld dat de 12 woningen voorlopig in ieder geval niet zullen worden gebouwd, wegens weinig belangstelling. De indruk heb ik ook gekregen van de perceeltjes op het Zool oost, daar is geen aktiviteit te bespeuren.

Wat betreft de verkoop van appartementen ; op Bleekhoven verlopen ze moeizaam. De nog op te leveren appartementen bij de Poi-mar in hetzelfde complex, maar veel duurder heb ik geen gegevens over kunnen krijgen. Begin januari zullen ze wel betrokken kunnen worden. Voor de rest heeft Leeuwarden nog steeds te veel en te dure appartementen in aanbieding.

Realisatie van zulke woontorens op het eind van de Lits schiet ook niet op om deze reden.
In de cijfers bij de makelaars is te zien dat de sanering van de Vegelinbuurt het aanbod "tussen Achter de Hoven/Vliet " drukt.
Niet te verklaren is de vlucht van kopers uit Leeuwarden oud west. Daar zijn plotseling meer huizen in de verkoop terwijl elders het aanbod zakt; iets dergelijks tekent zich ook in Oud Oost af.

Een aantal verkochte huizen kon niet in de categorien worden geplaatst, omdat de prijzen waren overgeplakt.
Verschil 25 woningen. Dan is er toch nog wat verkocht; wat in tegenspraak met de verwachtingen was: december is doorgaans een slechte maand voor de verkoop. Misschien is de komst van de Euro er debet aan.

Jan Post