VERBOUWPLAN VAN NV STADSHERSTEL IN MINNEMASTRAAT


VERBOUWPLAN VAN NV STADSHERSTEL IN MINNEMASTRAAT (Uit de Leeuwarder Courant van za. 1/12/2001: 'Tiental huizen in oud-fabriek voor lijkkisten'.)


Uit de Leeuwarder Courant van za. 1/12/2001:

TIENTAL HUIZEN IN OUD-FABRIEK VOOR LIJKKISTEN

LEEUWARDEN - De voormalige lijkkistenfabriek van de familie Boonstra in de Leeuwarder Minnemastraat is aangekocht door de NV Stadsherstel. Ook twee belendende percelen zijn verworven. Stadsherstel wil tussen de acht en de twaalf koopwoningen in de Minnemastraat realiseren.

De fabriek en het vroeg negentiende-eeuwse woonhuis van Boonstra zijn al geruime tijd dichtgetimmerd.
[Boonstra zelf, waarvan indertijd werd verteld dat hij miljonair was en die ook nogal wat horecapanden in eigendom zou hebben, is een tijdje terug failliet verklaard en onder curatele gesteld. Een spijtige zaak, want hij wilde nog wel eens de strijd aanbinden tegen de gemeente, vooral nadat er nieuwbouw aan de Minnemastraat zou verrijzen. Hij vreesde namelijk indertijd dat het heien schade zou doen aan zijn woonhuis en wilde dat schroefpalen in plaats van heipalen werden gebruikt. Schroefpalen gebruiken in de historische binnenstad geeft nl. minder risico op schade aan omringende panden. Hij vond dat de gemeente daar zijn best voor moest doen door dit te bepleiten bij de bouwer, maar de gemeente, waar toen nog wethouder Appie Timmermans de scepter zwaaide, weigerde dit. Sinds die tijd was het mis tussen Boonstra en de gemeente. Boonstra ging toen de toenmalige krakers aan de Voorstreek die het pand naast de geplande nieuwbouw hadden gekraakt, een pand dat ook i.v.m. die plannen plat dreigde te gaan, geld aanbieden om te kunnen procederen. Dat geld namen ze overigens niet aan, omdat ze niet precies konden inschatten wie ze voor zich hadden. Ik heb getuige mogen zijn van enige scenes tussen Appie en Boonstra. Bv.: Hal stadhuis: Boonstra zegt iets tegen Appie. Appie: "Worden we persoonlijk?" Boonstra: "Ja, ik word heel persoonlijk als je aan mijn huis komt." En even later tegen Appie: "Jij wou altijd hout bij mij halen zonder BTW te betalen..." Andere scene: Gemeente-bijeenkomst in zalen Schaaf. Boonstra komt wat later binnen en zegt tegen ondergetekende: "Zie je die vent daar staan? (Hij wees op Appie) Die sla ik straks op z'n bek..." Dat gebeurde echter niet. Het was op een gegeven moment pauze. Boonstra loopt naar voren, pakt de microfoon die open staat, wijst op Appie en zegt: "Kijk, daar staat de grootste politieke leugenaar van Leeuwarden..." Dat soort scenes was typerend voor Boonstra...]
Op de braakliggende grond rechts van het complex moet nieuwbouw verrijzen. Het poortgebouw links moet wijken voor nieuwe woningen.

Het achterterrein is deels bestemd voor parkeren, mogelijk zelfs ondergronds. De plannenmakers bezinnen zich nog op een bestemming voor het tuinhuis. De bouwplannen bevinden zich nog in een vroeg stadium. Adema Architecten uit Dokkum is nog bezig met het uitwerken van de ontwerpen.

Voordat Stadsherstel de Minnemastraat aanpakt, wil de organisatie eerst het project op de hoek van de Monnikemuurstraat en Bij de Put klaar hebben. De bouw van de appartementen in het voormalige armenhuis moet dit voorjaar starten. [Kortom: Stadsherstel is nog steeds actief. Veelal beperkt zich dit tot min of meer monumentale panden. Het is jammer dat de gemeente hen niet een grotere rol geeft bij bv. Stedelijke Vernieuwing. Ik denk dan aan bv. een wijk waarin verspreid hier en daar slechte woningen staan, bv. van particuliere verhuurders. Voor de rest is bv. die wijk dan nog redelijk en volstaat een wat kleinere opknapbeurt. Maar met die los verspreide panden zit je dan wat. Het zou mooi zijn als Stadsherstel dan dergelijke panden kon aankopen, helemaal renoveren en weer terug kon zetten op de koopmarkt, bv. met een zelfbewoningsclausule in de koopacte. Dergelijke acties zouden zich m.i. niet hoeven te beperken tot stadsvernieuwingsgebieden. In veel wijken vind je vaak losse panden die op zich best de moeite waard zijn om te behouden, maar die sterk zijn verwaarloosd. Stadsherstel zou bij het opknappen daarvan een positieve rol kunnen spelen.] ----------------------------------------------------------------------- Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].