Commentaar tussen [] van Rob Kelder, secretaris Bewonersvereniging Rode Dorp.


Leeuwarder Courant 29-5-2000

Bewoners Rode Dorp vrezen hoge koopprijs

LEEUWARDEN - De bewonersvereniging van het Rode Dorp in Leeuwarden is bang dat corporatie Patrimonium een slaatje wil slaan uit de verkoop van de huurwoningen in deze buurt.
De bewoners vrezen dat de huizen onbetaalbaar worden. Bovendien wantrouwen ze het onafhankelijke onderzoek naar de onderhoudstoestand van de woningen.
[Wantrouwen is hier een te groot woord, het is meer zo dat een onderzoek dat betaald en bepaald wordt door slechts één van beide partijen slechts een zeer voorwaardelijk vertrouwen kan genieten]

Patrimonium wil de huizen in het wijkje ten westen van de Pieter Stuyvesantweg te koop aanbieden aan de bewoners. Eerst zullen de woningen aan de buitenzijde gerenoveerd worden.
[Er zal eerder sprake van wegwerken van achterstallig onderhoud dan van renovatie zijn. Achterstallig onderhoud wegwerken had Patrimonium natuurlijk al lang moeten doen, en behoort dan ook geheel voor rekening van Patrimonium te komen en niet voor rekening van huurders c.q. kopers]
Patrimonium heeft Bouwbedrijf Friesland (BBF) ingehuurd om te onderzoeken hoeveel er aan de huizen moet gebeuren en wat dit gaat kosten.

De bewonersvereniging voelt zich te weinig betrokken bij dit onderzoek.
Daarom wil de club zelf een tweede analyse uitvoeren, maar hiervoor ontbreekt het geld.

Maar volgens Jan Vermaning van Patrimonium hebben beide partijen afgesproken om eerst de resultaten van het onderzoek af te wachten en daarna verder te praten.
[Er is niet met Patrimonium afgesproken dat we wachten met een eigen onderzoek. We hebben wel gezegd dat het logisch lijkt om te wachten op de resultaten van het onderzoek van BBF; stel dat we ons hierin volledig kunnen vinden, dan is een eigen onderzoek misschien niet meer nodig.]
Het onderzoek zal rond half juli afgerond zijn.

Uit de berekeningen voor het gemeentelijke herinrichtingsplan voor de wijk, maakt de vereniging op dat Patrimonium meer dan ¦100.000,- wil vragen voor de huizen. 'Slechts 10 procent van de zittende huurders kan dit betalen', zegt de club.
[Ik meen dat we het gehad hebben over 'hoogstens 10 procent']

'Maar die bedragen berusten slechts op globale berekeningen', zegt Vermaning.
[Opvallend dat Vermaning ineens wel weet waarop de bedragen in het wijkplan berusten. Een week geleden had de man werkelijk geen idee hoe de gemeente toch aan die cijfers kwam ...]
'Het hangt er van af hoeveel de renovatie gaat kosten. Het maakt veel uit of we bijvoorbeeld alle kozijnen moeten vervangen. Dat zal blijken uit het onderzoek.'

Vermaning verwacht dat zeker 40 tot 50 procent van de huidige bewoners in staat zal zijn zijn woning te kopen.
[De beste man heeft er waarschijnlijk geen idee van hoeveel inkomen mensen met een uitkering, aow of laagbetaalde banen hebben. Vermaning stelde een week geleden dat Patrimonium de marktprijs k.k. zou vragen voor de woningen in het Rode Dorp. Wanneer men echt zulke bedragen gaat vragen, komt het percentage zittende huurders dat kan kopen nooit op 40 of 50 procent]
Hij schat dat de huizen op zijn vroegst begin 2001 daadwerkelijk verkocht kunnen worden.
Einde artikel Leeuwarder Courant, commentaar tussen [].