Flatgebouw geschrapt uit nieuwbouwplan Vegelinbuurt. Uit de Leeuwarder Courant van 1/12/2001 met commentaar van het PEL


"Flatgebouw geschrapt in nieuwe Vegelinbuurt" (Uit de Leeuwarder Courant van za. 1/12/2001)Onlangs berichtten we over de stand van zaken in de Vegelinbuurt. Zoals bekend wordt daar fors gesloopt en ligt er een aangepast stedebouwkundig nieuwbouwplan. Over een van de aanpassingen is nu weer een detail bekend.
Er waren eerst een paar nieuwbouw flatblokjes gepland, maar die worden minder hoog dan eerst gepland. Dat lijkt me een verbetering, want blokjes van 5-hoog zoals men wilde, lijkt me in dit geval ook niet zo goed passen bij de rest van de buurt, die uit laagbouw bestaat.
Uit de Leeuwarder Courant van za. 1/12/2001:

FLATBOUW GESCHRAPT IN NIEUWE VEGELINBUURT

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden zal in de Vegelinbuurt minder hoog bouwen dan ze eerder van plan was. Er komen geen flats van vijfhoog bij Achter de Hoven. Burgemeester en wethouders vinden dat hiervoor te weinig ruimte is, omdat een blok huizen bij de Van Sytzamastraat van de gemeenteraad moet blijven staan.
[Deze eigenaren zijn in feite door het oog van de naald gekropen: Eerst was er geen sprake van dat hun huizen plat moesten, te elfder ure plotseling wel en vijf voor twaalf toch niet... De gemeente had al diverse huizen daar aangekocht. Zo zie je maar weer dat je niet zomaar in paniek tot verkoop moet overgaan omdat de gemeente iets roept. Overigens werden veel huizen in dat blok verhuurd, dus zo rouwig hoeven we ook weer niet te zijn om het vertrek van deze particuliere verhuurders. Op zich zouden deze huizen kunnen dienen als aankoopobject voor eigenaar-bewoners uit de Vegelinbuurt van wie het huis wordt gesloopt, hoewel een huurder in de Van Sytzamastraat zich niet zomaar hoeft te laten verjagen als de gemeente zo'n huis weer doorverkoopt.]

Het college stelde in juni voor de verpauperde buurt vrijwel helemaal af te breken. De gemeenteraad ging akkoord, maar besloot wel om het Van Sytzamablokje te laten staan. Dit is het blok van zestien huizen dat is ingeklemd tussen de Van Sytzamastraat, de Eerste Vegelindwarsstraat, de Derde Vegelindwarsstraat en de Ypeystraat. De raad wilde ook enkele oude huizen aan Achter de Hoven sparen. Hierdoor moesten de oorspronkelijke plannen licht worden aangepast.
[Nu meende ik juist begrepen te hebben dat aan Achter de Hoven meer huizen werden gesloopt dan de gemeente aanvankelijk van plan was. Het ging dan om een 'historische bocht' waar aanvankelijk het PvdA-raadslid Ten Hoeve zich met de mond nogal sterk voor maakte, maar even daarna al snel zelf door de bocht ging: Toen kon 'de bocht' in Achter de Hoven ook wel plat..]

In eerdere plannen was een plantsoen gedacht op de plek van het Sytzamablokje. Daarmee zouden nieuw te bouwen flats ruimte hebben. Nu de huizen in het blokje toch niet gesloopt worden, is het gebied te krap voor hoogbouw. De twee appartemententorens worden nu slechts enkele verdiepingen hoog.
[Als je dan zoiets wilt bouwen, zou je qua ontwerp bv. kunnen denken aan een parterre-appartement, met liefst een stukje tuin ervoor en een appartement op de eerste etage met bv. een terras i.p.v. een balkon. Je hebt dan dezelfde hoogte als een eengezinswoning met plat dak. Wil je toch iets hoger, dan zou je het parterre-appartement bv. als een maisonnette-flat kunnen uitvoeren. Dan zit je op twee etages totaal ofwel drie bouwlagen. Hoger zou je m.i. hier niet moeten gaan.]

Het college wil proberen alsnog een parkje aan te leggen. Dit moet komen waar nu de Eerste Vegelindwarsstraat loopt, ten westen van de oude boerderij aan Achter de Hoven. De buurt zal eind 2004 helemaal opnieuw ingericht zijn. ------------------------------------------------------------------------ Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].