Hoe is de situatie in de Vegelinbuurt eind november 2001? Zoals bekend, wordt het grootste deel van de Vegelinbuurt gesloopt.
Uit de Leeuwarder Courant van 17-11-2001:


EENDERDE VEGELINBUURT IN BEZIT VAN GEMEENTE

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden heeft inmiddels zo'n zestig huizen in de Vegelinbuurt opgekocht. Dit is bijna eenderde van de woningen die uiteindelijk worden gesloopt. De gemeentelijke projectgroep hoopt tijdens de eerste helft van volgend jaar de rest van de huizen in handen te krijgen, desnoods door onteigening.
[Waar je niets meer over hoort, is de kwestie van eigenaar-bewoners in de bijstand die na gedwongen verkoop plotseling teveel eigen vermogen krijgen en dat dan dus eerst mogen opeten alvorens ze weer een uitkering kunnen krijgen. De Raad had echter op 11-6-2001 daarover een motie aangenomen.
Hoe zat dat ook al weer?
Uit ons eerdere bericht over die Raadsvergadering:
"Op aandrang van de raad zal de gemeente zich maximaal inspannen om te voorkomen dat mensen met een bijstandsuitkering in de knel komen door verkoop van hun huis."
[Dit was motie 2, ingediend door PvdA/CDA/VVD/PAL-GroenLinks waar in stond dat het College werd opgedragen te zoeken naar een oplossing, waarbij maatwerk het uitgangspunt zou zijn. Men dacht aan compensatie middels een geldlening met daarbij het hanteren van een variabel rentepercentage, eventueel tot aan nul procent en toestaan dat de aflossing kon worden uitgesteld. Dit lijkt m.i. toch wat op het verhaal dat de krediethypotheek als die er nu al is, eventueel meegenomen kan worden naar een ander koophuis. De motie wilde ook dat geregeld werd teruggerapporteerd aan de raadsadvies commissie Stadsontwikkeling.]
Einde citaat.
Met andere woorden: Er zou teruggerapporteerd worden aan de Commissie Stadsontwikkeling over dit probleem! Daar is tot nu toe niets meer van terecht gekomen. In december 2001 komt het aangepaste stedenbouwkundige nieuwbouwplan opnieuw aan de orde in de Commissie Stadsontwikkeling. Dat meldt althans de website van de gemeente Leeuwarden. Dat lijkt ons een goede gelegenheid om bedoelde terugrapportage te doen.

Als alles meezit, kan de sloop van de Vegelinbuurt na de zomer beginnen, waardoor nieuwbouw vanaf begin 2003 mogelijk is.
Nieuwe bewoners zouden de nieuwbouwhuizen begin 2004 kunnen betrekken.

Nieuwbouwplannen in het aangrenzende Potmargegebied zijn op de lange baan geschoven. "In deze raadsperiode komen we daar niet meer aan toe", zegt CDA-wethouder Gerrit Krol. "We hebben het al druk genoeg met de Vegelinbuurt zelf."
[Als enige lichtpuntje bij deze sloopplannen meldt nu ook de website van de gemeente dat het Van Sytzemablok woningen blijft staan. Dit gaat om het blokje huizen dat wordt begrensd door de 1e Vegelindwarsstraat, de Ypeystraat, de 3e Vegelindwarsstraat en de Van Sytzemastraat.]

Wel komt de gemeente binnenkort met een plan voor herinrichting van de oevers. Het rijk heeft hiervoor fl. 1,1 miljoen beschikbaar gesteld. Er zal een persleiding voor de riolering in de oevers worden aangebracht.

Na de herinrichting zal ter hoogte van Achter de Hoven een parkachtige omgeving moeten ontstaan langs het riviertje. De gemeente onderzoekt of hier een waterspeeltuin kan worden aangelegd.
[Nu maar hopen dat het niet zo'n parkje wordt met gladgemaaide gazons met een bordje 'verboden op het gras te lopen'.]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].