Hoe is op dit moment eigenlijk de situatie met betrekking tot de 146 eengezinswoningen aan de Mariniersespel en de Krijn van den Helmstraat met betrekking tot de herhuisvesting van de bewoners?
Zoals bekend, wil woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland deze huizen slopen. Uiteraard komen op die plaats dure koopwoningen die de huidige huurders niet kunnen betalen.
Uit de Leeuwarder Courant van 20-10-2001:


HELFT BEWONERS AL UIT MARINIERSESPEL WEG

LEEUWARDEN - Bijna de helft van alle gezinnen in de laagbouw van de Leeuwarder Mariniersespel heeft inmiddels een vervangende woning gevonden. Deze mensen zijn al verhuisd of doen dit binnenkort. Ze moeten hun woningen verlaten, omdat de Mariniersespel wordt gesloopt voor nieuwbouw in de Vrijheidswijk.

Corporatie Nieuw Wonen Friesland kondigde de afbraak van de 146 woningen in april aan. De sloop laat waarschijnlijk nog een jaar op zich wachten.
Tot de afbraak gereed is, surveilleert een burgerwacht van wijkbewoners tussen de leegstaande woningen.
Einde LC-bericht.


Commentaar: De helft van de huurders zou dus vervangende woonruimte hebben. Dus pakweg 73 huishoudens. Jan Post meldt ons echter dat hij onlangs nog 104 bewoonde woningen telde. We kennen Post als iemand die qua tellingen serieus te werk gaat. Conclusie moet dan zijn dat slechts 42 huishoudens nu vanaf april jl. vervangende huisvesting hebben. Ook het feit dat pas april 2002 de sloop valt te verwachten volgens NWF, wijst er op dat ze zelf heel goed weten dat het door gebrek aan betaalbare, passende woonruimte niet zo hard gaat met de herhuisvesting.
Dit zal een steeds groter probleem worden naarmate de slooptrein voortdendert; zeker als we de toenemende werkloosheid daarbij betrekken: Al voor de aanslagen in New York op 11-9-2001 begon de wereldeconomie al weg te zakken, ook in Europa en Nederland.
Werkloos worden betekent: Inkomstendaling en minder mogelijkheden op de huurwoningen markt qua huurhoogte.

Uit andere bron hoorden we dat NWF de huurders daar een brief had gestuurd met het verzoek om akkoord te gaan met beëindiging van de huur.
Datzelfde scenario hebben we indertijd beleefd bij de 2 7-hoogflats Hooidollen/Jokse. Naar verluidt zouden 64 huurders getekend hebben en daarmee vrijwillig hun huur hebben opgezegd. Dat was anders indertijd op de Hooidollen en de Jokse. In feite zet je jezelf wat klem met deze eigen opzegging, want je kunt in tijdnood raken als NWF maar nooit eens komt met passende woonruimte maar in plaats daarvan allerlei niet-passende woonruimte aanbiedt. Op het laatst neemt men dan maar veelal iets aan eigenlijk tegen de eigen zin in, omdat de huurovereenkomst op het eind loopt.
Ook al wil je verhuizen, dan nog lijkt het me beter om te zeggen: "Kom maar met passende woonruimte. Als dat me zint en ik het nieuwe huurkontrakt getekend heb, zeg ik de huur van de huidige woning op, niet eerder." Per slot moet je geen oude schepen achter je verbranden voor je een nieuw schip hebt.

Uiteraard is 'de burgerwacht' ook weer paraat. Ben benieuwd of ze weer heibel krijgen met Oud en Nieuw om de hoeveelheid bier die ingekocht 'moet' worden...
Ideale moment voor een kraakaktie lijkt me: Burgerwacht laveloos; krakers slaan toe...

Tenslotte: Als mensen die niet vrijwillig instemden met huuropzegging niet op tijd passende woonruimte krijgen, zal NWF wel weer aansturen op ontbinding van de huurovereenkomst via de kantonrechter.
Reden: 'Dringend eigen gebruik'.
Het komt altijd raar over dat daar helaas ook onder wordt verstaan: Woningcorporatie wil haar bezit slopen. Gemeld werd dat iemand in de jurisprudentie daarover toch 'een gat' zou hebben gevonden. Ik ben benieuwd, want dat zou mooi zijn.

secretariaat Ver. PEL