In het verleden is gesteld dat we zo nu en dan een lijstje zouden publiceren van woningtoewijzingen volgens het systeem met de woonbonnen zoals dat geldt voor corporatiewoningen tot fl. 650,-
Hoogste tijd voor een nieuw overzicht, deze maal uit de Woonwijzer 20 van 27-9-2001. Een blik op de lijst met 'Resultaten vorige Woonwijzer(s)' met het overzicht van de toewijzingen en het aantal ingestuurde bonnen.

Betreft WoonWijzer 20 van 27-09-2001: Groep 'starters':

De top 3 qua bonnen:

  1. 98 bonnen: P S Gerbrandyweg 59 Portiekflat (Bloemenbuurt)
  2. 43 bonnen: Schieringerweg 213 Portiekflat (Schieringen)
  3. 34 bonnen: Droppingsstraat 11 d Portiekflat (Lekkumerend)

Aantal toegewezen woningen: 6 stuks.

N.B.: Het beeld van de laatste tijd is: Het aantal toewijzingen loopt drastisch terug en het aanbod per 14 dagen (verschijningsfrequentie WoonWijzer) ook. Het blad wordt steeds dunner.

Gemiddeld aantal bonnen/woning: 42,66 stuks.

Uit de inschrijfdatums die erbij staan kan worden berekend dat bij deze 6 toewijzingen de gemiddelde wachttijd ruim 8 maanden was. Om een 'hard' cijfer te krijgen moet echter gekeken worden naar bv. alle toewijzingen aan starters over bv. een kwartaal: 6 woningen is te weinig om harde cijfers te kunnen krijgen. Wel is het aantal ingestuurde bonnen weer hoog. 98 bonnen ingestuurd voor 1 flatje aan de Gerbrandyweg (deel van de rondweg) is het hoogste aantal dat we tot nu toe tegen kwamen.

Groep 'starters/doorstromers':

  1. 35 bonnen: Berkenstraat 11 c Portiekflat (Schieringen)
  2. 18 bonnen: Arendsstraat 38 Portiekflat (Binnenstad)
  3. 18 bonnen: Larixstraat 6 Portiekflat (Schieringen)
  4. 16 bonnen: Antillenweg 6-1 Maisonetteflat (Nijlan)

N.B.: 2 woningen delen de 2e plaats.

Aantal toegewezen woningen: 6 stuks. (1 toewijzing buiten de stad is buiten beschouwing gelaten) Gemiddeld aantal bonnen/woning: 17,83 stuks. Twee woningen werden aan starters toegewezen en 4 aan doorstromers. Gemiddelde wachttijd starters 8,5 maanden. Gemiddelde woonduur duurstromers is 3,479 jaar.
N.B.: Hiervoor geldt hetzelfde als bij de groep starters: Dit moet over een langere periode bekeken worden met meer toewijzingen. Bij doorstromers wordt in principe de woning toegewezen aan degene met de langste woonduur. Gemiddeld en statistisch worden daarmee ouderen bevoordeeld boven jongeren.

Groep 'doorstromers':

  1. 5 bonnen: Archipelweg 218b Portiekflat (Heechterp)

Slechts 1 toewijzing. Laatste verhuisdatum (woonduur) was 1-7-75.

Groep 'senioren':

  1. 5 bonnen: Prinsessenweg 22 Portiekflat (Nijlan)

Slechts 1 toewijzing. Laatste verhuisdatum (woonduur) was 19-1-71.

Het AANBOD qua distributiewoningen in WoonWijzer 20 van 27-9-2001:

Starters: 25 stuks.
Doorstromers: 1 stuks.
Starters/doorstromers (Voorrang starters of voorrang doorstromers):
a. Voorrang starters: 6 stuks.
b. Voorrang doorstromers: 3 stuks.

Dit wil zeggen dat als er niemand een bon instuurt vanuit de groep die voorang heeft, de woning wordt toegewezen aan een huishouden uit de andere groep volgens de spelregels die voor die groep gelden.

TOTAAL AANTAL AANGEBODEN DISTRIBUTIE WONINGEN: 35 STUKS.

Aanbod in vrije sector in de stad: 4 woningen.
Aanbod in vrije sector/seniorenwoningen in de stad: 5 woningen.

TOTAAL AANGEBODEN VRIJE SECTOR WONINGEN: 9 STUKS.

Tenslotte:

De WoonWijzer met daarin de toewijzingslijst verschijnt elke 14 dagen.
De laatste tijd valt het op: Het aanbod daalt; het blad wordt steeds dunner. Het aantal ingestuurde bonnen bij de starters stijgt nog steeds. Het zijn vooral portiekflatjes die nog worden toegewezen. Voor de doorstromers is er erg weinig aanbod in de prijsklasse tot fl. 650,-
Verder is al jarenlang (in feite vanaf de start van het huidige distributiesysteem) de bovengrens van fl. 650,- niet herzien, zodat steeds meer huizen in de 'vrije sector' belanden. Daarvoor zijn nauwelijks spelregels, behalve dan je goede gezicht, het nette pak en een goed uitziend loonstrookje.
De corporaties zouden de grens van fl. 650,- met minstens fl. 100,- moeten verhogen zodat de spelregels gelden voor woningen tot fl. 750,-
Overigens daalt de laatste tijd ook het aanbod qua vrije sector huurwoningen van de corporaties.

Secretariaat Ver. PEL