Ministerie VROM schaft systeem huurmatiging af bij huursubsidie


Eigen bericht

LEEUWARDEN 2-10-2001 - Bij de komende huursubsidieronde, dus vanaf 1 juli 2002, wil het ministerie van VROM een aantal fikse wijzigingen aanbrengen in de manieren hoe je je huursubsidie uitbetaald krijgt.
Tot nu toe zijn er 3 manieren:

  1. Via het systeem van 'huurmatiging':
    De woningcorporatie rekent uit op hoeveel huursubsidie je recht hebt (kun je zelf overigens ook doen) en brengt dat bedrag maandelijks in mindering op de te betalen huur. Je krijgt dan een lagere acceptgiro of er wordt minder geld van je rekening gehaald (Incassoautomaat) of door de bank naar de verhuurder overgeboekt. (Bankautomaat) Dit is het gebruikelijke systeem bij woningcorporaties en bij (grote) particuliere verhuurders die toestemming van het ministerie hebben om ook zo te werk te gaan.
    Veel mensen kiezen voor dit systeem: Vanaf het begin is de huur dan maandelijks gewoon wat lager. De huursubsidie wordt door VROM rechtstreeks aan de verhuurder overgemaakt. Dat laatste is de reden dat VROM dat systeem niet wil gebruiken bij elke particuliere verhuurder: Een louche figuur kan dat geld achterover drukken en tegen de huurder zeggen dat hij de volle huur moet betalen...
    Kortom: VROM heeft hier m.i. gelijk aan.
  2. Weinig bekend is, dat bv. in het geval dat iemand huurt van een kleine particuliere verhuurder, die niet aan het systeem van huurmatiging mee mag doen, de gemeente in feite op dit punt die rol over kan nemen. De gemeente verstrekt de huurder dan een voorschot op de huursubsidie en de huursubsidie gaat vanaf VROM naar de gemeente. Als alles klopt, dan zijn de voorschotten precies gelijk aan de VROM-betaling. De gemeente doet dan hetzelfde als de woningcorporaties en zorgt op die manier ook voor 'huurmatiging'.
  3. De huurder betaalt de volle huur, maar VROM stort op een gegeven moment de huursubsidie waarop men recht heeft rechtstreeks op de rekening van de huurder. In de praktijk komt het er op neer, dat dan vaak pas in het derde kwartaal van het huursubsidiejaar, dus volgend voorjaar na de aanvraag, wordt betaald.

De laatste methode betekent dus dat je in feite de huursubsidie zelf aan het voorschieten bent en je maanden lang de volle mep huur betaalt.
Dat moet maar kunnen qua betalingscapaciteit!

Wij hoorden dat het ministerie met ingang van 1 juli 2002 als het volgende huursubsidiejaar begint, de eerste twee betalingsmogelijkheden afschaft!
VROM gaat dan rechtstreeks de gegevens opvragen bij Belastingdienst (Boven een bepaald eigen vermogen heeft men geen recht op huursubsidie!), gemeenten (Bij het GBA ofwel het Bevolkingsregister) en verhuurders (T.b.v. m.n. de huur van de woning). Als alle gegevens compleet zijn wordt de huursubsidie automatisch uitbetaald.
Naar het heet volgens onze mondelinge informatie, is het de bedoeling dat de betalingen maandelijks zullen zijn. Het komt er op neer dat je niet meer bij gemeente of woningcorporatie terecht kunt voor huursubsidie. Heb je nu geen huursubsidie, maar wil je voor het eerst huursubsidie aanvragen, dan moet je maar een Call Center bellen (Vermoedelijk in Den Haag) of je moet naar een 'virtueel loket'; m.a.w.: Zorg maar dat je een moderne computer hebt met internetaansluiting...
Fijn als je zowat geen geld hebt en/of van computers de ballen niet snapt...
Vooral voor oudere mensen kan daar een probleem liggen.
Van de automatische huursubsidieafhandeling wordt overigens wel een z.g. 'Huursubsidiebericht' gestuurd. Ik voorzie veel burocratische problemen als VROM er niet in slaagt van bovengenoemde instellingen alle relevante gegevens in 1 keer boven water te krijgen of als een of meer gegevens bij hen onjuist zijn: Een dergelijke onjuistheid leidt dan automatisch ook tot onjuiste gegevens bij VROM. Bovendien kun je niet even naar zo'n Call Center toestappen met de volgens jou juiste gegevens als er iets fout is gegaan. Bij de gemeente of woningcorporatie kun je nog even op de fiets stappen en er heen gaan.
Kortom: Er kunnen volgend huursubsidiejaar wel eens heel wat huurders in de problemen komen omdat ze maandenlang de volle huur moeten betalen, omdat ergens iets mis ging...

secretariaat Ver. PEL