Het is niet erg verstandig om in de forumdiscussierubriek van onze website een openlijke vraag te stellen over mogelijk te kraken huizen. In principe kan namelijk de hele wereld meelezen. Nog voordat er 1 huis is gekraakt, heb je zo de aandacht al op je gevestigd.
In de rubriek "Gehoord en Gezien" van de Leeuwarder Courant van 15-9-2001 lazen we namelijk het volgende:

* ZOU DE Leeuwarder kraakscene dan toch gereanimeerd worden?
De laatste ontruiming waarvoor een peleton ME'ers kwam opdraven, dateert alweer van jaren terug. Het kraakpand op de hoek van de Minnemastraat en de Voorstreek is gesloopt, en nu staat er nieuwbouw.
[Zoals het deze LC-rubriek wel vaker betaamt: Pure desinformatie: De nieuwbouw staat op de plaats waar jarenlang een gat zat in de bebouwing; lang geleden stond daar hotel De Doelen, waar de elfstedenrijders sliepen, de nacht voordat ze vertrokken. Het gekraakte pand stond en staat daarnaast. Ooit zat daar Radio Vaartjes in en vervolgens stond het meer dan 10 jaar leeg voordat het gekraakt werd.
Dankzij inspanningen van de krakers wist men middels bezwaarschriftprocedures ed. de nieuwbouw nog een jaar te vertragen. Deze tijd bleek voldoende om een door het PEL ingediende aanvraag voor een monumentale status voor dat pand gehonoreerd te krijgen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist. De monumentale status voor het pand werd afgegeven op naam van het PEL...
Die hebben we toen maar doorgestuurd naar woningcorporatie Patrimonium die het pand had aangekocht.]

In het forum op de website van actieclub PEL duikt een kraker op: "Staat er in de te slopen Vrijheidswijk al woonruimte leeg?", vraagt ene Illqx.
"Kraakbaar bedoel ik."
Oude tijden herleven.
Einde G&G-bericht uit de LC. Commentaar tussen [].

Overigens: Wie daar wil gaan kraken moet er wel op voorbereid zijn dat i.t.t. wat wij eerder schreven, er nog steeds een 'buurtwacht' actief is.
Of dit nog hetzelfde gespuis is dat eerder in opdracht van woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland de S8-flat bewaakte, maar na afgelopen oudjaarsnacht uiteenviel omdat men ruzie met elkaar kreeg over het omzetten van al het bijelkaar gelegde geld in, die avond te nuttigen, bier (typerend voor dergelijke figuren!) weet ik niet.
Deze lieden zijn 'vrijwilligers', waarvan het vermoeden bestaat dat ze onder de tafel heus wel wat toegeschoven krijgen van Nieuw Wonen Friesland. NWF spaart hiermee het geld uit dat ze kwijt zouden zijn geweest aan een professionele beveiligingsdienst. Nu kun je veel zeggen van de reguliere politie, maar die zie ik dan in feite nog liever dan dit soort lui. Deze figuren hebben geen enkele bevoegdheid, maar doen wel alsof. Een heel slechte ontwikkeling, de opkomst van dergelijke 'buurt-fasco's'. Zo ontstaat een 'grijs' gebied met een vacuum dat door hen wel even wordt ingevuld.
Aan iedereen die dit leest: Lui die zichzelf tot 'buurtwacht' hebben uitgeroepen, mogen niks meer dan elke andere burger! De heren en dames waren ten tijde van hun 'bewaking' van de S8-flat voorzien van honden, zaklantaarns ed. Op een toen gemaakte foto staan ze niet afgebeeld met honkbalknuppels, maar het zou me niet verwonderen als ze die ook voorhanden hadden.
Kortom: Wie wil gaan kraken in dat gebied doet er m.i. goed aan om dat niet alleen te doen, maar met een groep. Men kan er op rekenen prompt gedonder te krijgen met deze 'buurtwacht', zodat het zich ook voorzien van honden, honkbalknuppels en nuttige zaken zoals zaklantaarns, een portable scanner ed. geen luxe is. Als zo'n groep ook vantevoren eens praat met ervaren krakers, die vaak erg veel praktijkervaring hebben, denk ik dat de kansen wat groter worden om iets langer te kraken dan enkele uren.
Uit de Leeuwarder Courant van 11-9-2001:


LEEUWARDER BUURTWACHT BREIDT WERKGEBIED UIT

LEEUWARDEN - De buurtwacht in de Leeuwarder Vrijheidswijk heeft zijn taakgebied uitgebreid naar de Mariniersespel. Het team, dat uit tien vrijwilligers bestaat, houdt nachtelijke surveillances langs leegstaande woningen om te voorkomen dat er zwervers en jongeren gaan rondhangen.
[En waarom zouden die daar dan gaan 'rondhangen'?
In wezen omdat er iets fundamenteel mis is in deze maatschappij: De onmacht om bv. eindelijk eens dat slaaphuis voor zwervers van de grond te tillen, de onmacht om het verslaafden-probleem werkelijk weliswaar niet op te lossen maar wel in betere banen te leiden, de onwil om te zorgen voor voldoende goedkope huisvesting voor m.n. jongeren met erg weinig geld enz.
Het enige antwoord is: De buurtwacht om ons soort mensen die ok. zijn te 'beschermen' tegen dat soort mensen dat 'niet ok.' is. Dit is geen oplossing, dit is alleen een opjaagbeleid en probleemverplaatsing.]

De wijkbewoners begonnen vorig jaar met hun inspectiewandelingen. De inmiddels gesloopte flat aan de Gebroeders Wierdastraat trok junks aan, waardoor de laatste bewoners zich er erg onveilig voelden. Het vrijwilligersteam wist de overlast te beperken door meteen de politie te bellen bij misstanden.

"De ruiten bleven allemaal heel. De sloper moest ze er zelf uitbreken", zegt wijkbewoner Ynze Veld, die de vrijwilligers leidt.
[Deze Veld zit ook weer in het Wijkpanel dat uiteraard voor veel sloop is in deze buurt. Ook heeft hij de leiding bij het door de gemeente opgezette 'digitale trapveld' in deze wijk.
Kortom: Het gaat in feite om een netwerk van figuren, waarbij uiteindelijk gemeente en woningcorporatie aan de touwtjes trekken. Als je zo'n project beheert, lopen er heel wat mensen dagelijks bij je binnen en hoor je allerlei informatie uit zo'n buurt. Dat is in feite ook m.i. mede de opzet van zoiets: De dingen zijn vaak niet helemaal wat ze lijken. Beetje DDR-achtig: Daar was bv. een gewone concierge van een gebouw een Stasi-informant.]

Vanaf mei kwamen er ook in de laagbouw van de Mariniersespel woningen leeg te staan. Alle woonblokken worden hier namelijk gesloopt. De buurtwacht is er toen ook gaan surveilleren.

Met sloopbedrijf Van der Wal uit Joure is afgesproken dat de leegstaande S8-flat aan de Jan Evenhuisstraat geïnspecteerd wordt tot aan de sloop volgende maand. De buurtwacht heeft hier al geregeld zwervers aangetroffen.

De wijkbewoners zijn enthousiast en willen volgend jaar doorgaan met hun surveillances. Hierover moeten nog afspraken worden gemaakt met corporatie Nieuw Wonen Friesland.
[Toen indertijd de buurtwacht bij de S8-flat van start ging en wij hierover een berichtje hadden gepubliceerd, kwam bij ons een e-mail binnen van een vrouw die stelde dat bij de namen van de toenmalige buurtwachten ook de naam stond van 1 persoon die haar vroeger had aangerand, toen zij nog in Lekkumerend woonde en nog een kind was...
Als dat waar is - en ik heb weinig reden om daaraan te twijfelen - geeft dat precies aan wat het niveau is va