Het loopt weer tegen verkiezingstijd en dan komen de partijen weer met leuke suggesties om kiezers te trekken; suggesties waarvan je weet dat ze daar nooit een meerderheid voor zullen vinden in de Tweede Kamer.
Uit de Leeuwarder Courant van 10-9-2001:


GROENLINKS WIL HUURSUBSIDIE KAMERS

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks wil kamerbewoners huursubsidie geven.
Daardoor worden kamers voor studenten en jongeren beter betaalbaar. Nu geven zij vaak meer dan de helft van hun inkomen uit aan wonen.
Momenteel kan alleen iemand met een zelfstandige ruimte (eigen voordeur, sanitair en keuken) voor huursubsidie in aanmerking komen.
Einde LC-bericht.


Commentaar: Uitzondering hierop zijn onzelfstandige woonruimten die indertijd nog onder de oude huursubsidieregeling waren aangemeld als panden voor bewoning door een- en tweepersoonshuishoudens. De woningcorporatie meldde zo'n pand als het klaar was (veelal ging het om verbouwde panden) aan bij het ministerie van Volkshuisvesting. Dat was hier bv. het geval met de kazerne (zaten ook onzelfstandige wooneenheden in ofwel kamers en een aantal complete woongroep-wooneenheden incl. gemeenschappelijke woonkamer) en met Tjallinghastate (woongroepenpand in Huizum). Particuliere kamers en kamergewijze verhuur door woningcorporaties vielen hier niet onder.
Verder kunnen kamerbewoners hier die hoge woonlasten hebben, als ze een bijstandsuitkering hebben, iets meer bijstand krijgen dan waar ze recht op hebben als kamerbewoner bij een 'gewone' kamerhuur. Dat geldt dus niet voor studenten: De algemene bijstand voor niet-gezinnen werkt met en basisbedrag, dat 50 procent is van de gezinsuitkering plus een systeem van toeslagen. De toeslag voor kamerbewoners met hoge huren is iets hoger dan de toeslag voor kamerbewoners in de bijstand met een 'gewone' huur. Alleen een vrij beperkte groep heeft daar dus iets aan.
Bij echte huursubsidie voor kamers zal wel betoogd worden dat dat een prijsopdrijvend effect heeft op de kamerhuren. Echter: Ten eerste hoor je dat argument nooit gebruikt worden tegen de huursubsidie voor complete woningen en ten tweede denk ik dat de kamerhuren vooral in de Randstad nu al opgedreven zijn door de grote nood.
Bij invoering zou men bv. wat strakker kunnen worden ten aanzien van de maximaal redelijk huur in het puntenstelsel voor onzelfstandige woonruimte en bv. ook kunnen eisen dat de huur is gesplitst in en kale huur en een voorschot servicekosten. Anders krijg je een huursubsidieclaim over de all-in huur en dat is bij complete woningen ook niet zo.
Al met al is het idee best sympathiek, alleen denk ik dat het totaal kansloos is. Het staat leuk in hun verkiezingsprogramma; dat wel.

secretaris PEL