Zoals bekend wil woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland niet alleen de laagbouw aan de Mariniersespel in Lekkumerend-West slopen, maar ook de split-level flats aldaar: Van de S8-flat staat alleen het casco nog maar en volgens de oorspronkelijke planning zou in december worden begonnen met de herhuisvesting van de huurders van de S5 en S12 flat. Dat heet nu volgens het bericht hieronder komende zomer te worden.
Het gaat dus om een gedwongen verhuizing, juridisch wordt dit waarschijnlijk gespeeld via 'dringend eigen gebruik'. Maar hoe dringend is dat 'eigen gebruik' (waaronder ook wordt verstaan: Sloop) als na het vertrek van de huurder(s) niet wordt gesloopt, maar je flat vervolgens (vermoedelijk via een soort bruikleenovereenkomst o.i.d.) weer aan anderen in gebruik wordt gegeven?!
De flat vervolgens weer aan anderen verhuren of in gebruik geven lijkt mij geen 'dringend eigen gebruik' in de zin zoals de wet dat bedoelt. Want dat lijkt het geval te zijn, afgaande op het bericht hieronder. Iets anders is het, als men zich zomaar uit eigener beweging weg laat kletsen en zelf de huur opzegt. Dan kan vanaf het moment van het einde van de huurovereenkomst tot aan de sloop NWF met de flat doen wat zij wil.
Uit de Leeuwarder Courant van 10-9-2001:


BUITENLANDSE STUDENTEN IN AFBRAAKFLAT

LEEUWARDEN - De woningnood onder Leeuwarder studenten is zo groot dat woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland (NWF) buitenlandse studenten noodgedwongen in een sloopflat moet onderbrengen. De woningen in de S12-flat aan de Jan Evenhuisstraat zouden leeg komen in afwachting van de afbraak.
[De woningnood is momenteel hoog onder *alle* studenten. "Kamernood in Leeuwarden onder studenten", kopte het blad WoonWijzer van de Centrale Registratie Woningzoekenden op 30-8-2001.
De split-level flats moeten helemaal niet worden gesloopt, maar de verhuur moet gewoon worden voortgezet, zowel aan niet-studenten als aan studenten, of dat nu buitenlandse studenten zijn of niet!
Nu al is duidelijk dat het huidige sloopbeleid rampzalig is voor mensen met weinig geld, waaronder studenten.]

Eigenlijk zou verhuurder Beter Wonen Leeuwarden (BWL) de 300 jongeren moeten huisvesten.
[Dit is verwarrend: Met deze 300 jongeren worden uitsluitend de buitenlandse gaststudenten bedoeld, waarvoor de SSHL ofwel Stichting Studentenhuisvesting Leeuwarden 300 gemeubileerde kamers beheert. Zij komen aan die kamers door deals te sluiten met de woningcorporaties. SSHL speelt in feite dan voor beheerder van die kamers.]
Van hen moeten er 220 in de vijfhoogflat in de Mondriaanstraat worden ondergebracht. Omdat de flat deels nog wordt bewoond door de oorspronkelijke bewoners, meestal Nederlandse studenten, heeft de corporatie te weinig ruimte.
[Gelukkig wijst dit er niet op dat BWL probeert de huidige huurders eruit te werken, omdat ze een wellicht lucratievere deal hebben afgesloten met de SSHL voor de S5-flat in De Meenthe (O.a. Mondriaanstraat). Als BWL de huidige huurders kwijt wil, moeten ze maar met geld over de brug komen voor verhuis- en herinrichtingskosten (ingeschat op pakweg 12,5 mille) en een aanbod voor betere huisvesting. Dat laatste zal m.i. op dit moment niet meevallen.]

Nieuw Wonen Friesland wil de S12-flat aan de Jan Evenhuisstraat volgende zomer ontruimen om hem vervolgens te slopen. De naastgelegen S8-flat langs de Dokkumer Ee gaat volgende maand al tegen de vlakte.
[De huuropzegging per 31-5-2001 via de rechter van de laatste huurster van die flat was daarom grote onzin: Ze had nog maanden kunnen blijven zitten. Qua sloop is daarna alleen datgene wat in de woning zat gesloopt plus de kozijnen en daarna gebeurde er een hele tijd niets meer.]

Omdat de buitenlanders slechts een jaar in Leeuwarden studeren, kan NWF hen zonder problemen huisvesten in woningen die tijdelijk leeg komen. Op dit moment wordt de flat ook al grotendeels door studenten bewoond.
[Zie hier de waanzin: De studenten die er zitten wil NWF eruit hebben, om tijdelijk dan nog tot de sloop via de SSHL wat geld te vangen. ALS je al uitgaat van sloop kan men net zo goed de huidige huurders; studenten of niet, nog een tijdje laten zitten. En als iemand uit eigener beweging verhuist en een flat komt leeg, dan kan NWF zowel via de SSHL aan buitenlandse studenten verhuren als tijdelijk verhuren aan Nederlandse studenten en aan anderen. Daarbij denk ik aan mensen die nu als starters er niet in slagen eigen huisvesting te vinden. Uiteraard doet NWF dat niet: Verhuur van kamers is voor hen lucratiever dan het verhuren van een hele flat.]

Gedoe rond de Mondriaanflat vormde eind 1999 een bom onder het overleg tussen wethouder Bearn Bilker en de corporaties over de sloopplannen in de Vrijheidswijk. Bilker had de flat willen slopen. BWL sprak echter met de Stichting Studentenhuisvesting Leeuwarden af om de flat aan buitenlandse studenten te verhuren.
Door deze actie van BWL kon de flat niet meer worden gesloopt.
[Dat kon evengoed al niet als BWL als eigenaar stelt dat ze de flat niet willen slopen; punt uit. In het meest extreme geval als zowel BWL als groot-eigenaar van het hele gebouw als de gemeente de kop ervoor houden, kan de gemeente alleen maar proberen om de flat te onteigenen. Die ongein flikt de gemeente als puntje bij paaltje komt particuliere woningeigenaren, maar tegen BWL die dan ongetwijfeld dure advocaten gaat inschakelen, niet zomaar...]
De plannen voor een duur wooneiland in de Dokkumer Ee [waarbij 'even' een zijtak van de Dokkumer Ee moest worden gegraven en een brug naar dat eiland ook wel handig zou zijn] mislukten vervolgens. Later kwamen de gemeente en de corporaties tot overeenstemming over een minder grootschalig sloopplan.
[Mede dank zij deze avonturen lijkt de laagbouw in De Meenthe althans voorlopig, voor pakweg 5 jaar, gered van sloop. Na het afblazen van het Ee-eiland kon BWL niet meer heen om het herstel van achterstallig onderhoud aan de laagbouwhuizen.]

NWF breekt nu vijf flats af, evenals de laagbouw in de Mariniersespel.
[Als ik tel: S8 plus S5 plus S12 in Lekkumerend-zuidwest plus de Wierdaflat in het midden van die wijk, die al gesloopt is, kom ik op 4 flatblokken. Er spookten wat sloopplannen om voor de portiekflat aan de Konvooistraat en het aantal van 5 zou dan kunnen betekenen dat het z.g. 'onderzoek' dat daar z.g. plaats zou vinden, z.g. als uitkomst had dat die flat ook maar plat moet...
Ik stel 'zogenaamd' omdat dat soort onderzoeken veelal met de mond worden uitgevoerd, maar niet echt.]

BWL sloopt ongeveer 50 huizen in de laagbouw in het noorden van de wijk.
[Vermoedelijk gaat het daarbij om het idee daar twee-onder-1-kap huizen te maken door delen uit een rij woningen te halen. Vijftig huizen is toch nog best wel veel.]
Verder gaat mogelijk een BWL-flat in de Annie Westlandstraat plat. Hierover komt eind dit jaar duidelijkheid.
[Volgens onze inlichtingen via afd. verhuurzaken van BWL, zit op dit moment ook die flat weer behoorlijk vol met studenten.
M.a.w.: Ook die splitlevel-flat kan in feite niet gemist worden. Al eerder heb ik gesteld dat m.i. ook de vroegere optie van het verbouwen van bestaande lege panden t.b.v. studentenverhuur nu door het ontbreken van objectsubsidies van het Rijk tot onrealistisch hoge aanvangshuren zou leiden.
M.a.w.: Een woningcorporatie zou onverhuurbare studenten-wooneenheden hebben gemaakt. Daarom moet men zuinig zijn op wat men heeft: Voor dezelfde huurprijs iets terugbouwen lukt immers niet meer.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].