Sommigen schijnen in Leeuwarden rustig zonder bouwvergunning complete woningen te kunnen bouwen, anderen kunnen schuurtjes bouwen zonder vergunning waarbij echter achteraf de gemeente zegt dat ze vergunning moeten aanvragen die altijd wordt verleend, ook al is het bouwsel in strijd met de Bouwverordening. Dat dan desondanks een bouwsel wordt 'gelegaliseerd' zit m.i. gewoon in het feit dat alsnog leges is betaald.
Leges zijn in feite gelegaliseerde 'steekpenningen'. Heb je die als gemeente eenmaal binnen, dan is alles toegestaan, Bouwverordening of niet.
Maar nu deze kwestie. In de Van Cronenbughstraat in de Leeuwarder wijk Molenpad zijn er plotseling twee woningen bij gekomen.
Uit de Leeuwarder Courant van 18-8-2001:


'GEMEENTE LAAT ILLEGALE BOUWER ZIJN GANG GAAN'

LEEUWARDEN - Zonder bouwvergunning is een bedrijfspand in de Leeuwarder Van Cronenburghstraat tot wooncomplex verbouwd. De buren balen, want de nieuwe bewoners hebben uitzicht op hun tuinen. "Dat gaat ten koste van onze privacy", zegt buurtbewoner Lieuwe de Jong. Tot dusver heeft de gemeente niet ingegrepen.

Vorig jaar augustus meldden buurtbewoners de illegale bouwactiviteiten reeds. een bouwinspecteur van de gemeente kwam poolshoogte nemen bij het pand Van Cronenburghstraat 12, maar hij kwam niet in actie. "Het werk was al zo gevorderd, dat het te laat was voor een bouwstop", aldus De Jong.
[Wat een onzin: Je hoeft m.i. geen rekening te houden met de belangen van de illegale bouwer op het punt van 'hoe ver is het bouwwerk al gevorderd?' Het lijkt me zijn doelbewust genomen risico dat het werk wordt stilgelegd. Men moet niet in de smoesjes trappen van zo'n bouwinspecteur die net daarvoor wellicht een paar centen toegeschoven kreeg van de bouwer.]

Hij en vier andere omwonenden wachten tot ze bezwaar kunnen aantekenen.
Daarvoor moet de gemeente eerst de aanvraag voor een bouwvergunning in behandeling nemen. Dat is tot nu toe niet gebeurd. "Zo kunnen wij onze rechten niet uitoefenen", klaagt De Jong. "Je hebt het idee dat er een klein flatje naast je is verrezen."
[Zij hadden toen altijd snel een brief naar de Raad kunnen sturen met een afschrift aan alle raadsleden en zo alarm kunnen slaan. Als je dan tevens even een kopietje stuurt naar de lokale pers en radio, heb je een betere kans dat zo'n zaak in een vroeg stadium wordt opgepakt.
En: Is er nu wel of niet een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend?
Als er een aanvraag is ingediend hoort de aanvrager te wachten totdat hem bouwvergunning is verleend. In de praktijk houden velen zich daar niet aan: De 'voldongen feiten' strategie. Dat zou hier ook het geval kunnen zijn. De gemeente zou ook een aanvraag kunnen laten liggen en dus nog niet in behandeling hebben genomen. Het lijkt er afgaande op dit bericht op, dat dat het geval is. Een aanvraag om bouwvergunning hoort bekend te worden gemaakt in een dagblad of een huis-aan-huis blad volgens art. 41 Woningwet en wel binnen 2 weken na ontvangst daarvan. Op basis daarvan kunnen ook binnen 14 dagen na publicatie z.g. 'bedenkingen' worden ingediend. Vervolgens verlenen B en W bouwvergunning of wijzen ze de aanvraag af. Tegen de verlening van de bouwvergunning kan vervolgens bezwaar worden gemaakt binnen 6 weken na de vergunningverlening. Omdat verderop in het artikel wordt gesteld dat er wel degelijk een bezwaarschrift ligt van tegenstanders van de bouw zou je moeten aannemen dat er daarvoor wel degelijk een publicatie in Huis aan Huis heeft gestaan (aanvraag bouwvergunning ingediend door die en die) en leutert deze De Jong maar wat. Hij had dan gewoon moeten beginnen zijn 'bedenkingen' in te dienen.
Hij leutert overigens ook maar wat met zijn opmerking 'dat er een klein flatje is verrezen', omdat het in werkelijkheid gaat om een bestaand v.m. bedrijfsgebouw precies 1 verdieping hoog, dus alleen begane grond. Aan de straatzijde zit een nep-garagedeur met daarin weer een deur en op de muur 2 postkastjes en een bordje met huisnummer 12A en 12B.
M.a.w.: Twee 'gecamoufleerde' wooneenheden...
De buurtbewoner die in het artikel aan het woord komt, deze Lieuwe de Jong, is een van de leden van het half in het verborgene opererende, door B en W aangestelde Wijkpanel voor Molenpad plus Welgelegen plus Zeeheldenbuurt plus Indische buurt. Deels bestaan zij uit linkmichiels zoals deze De Jong en deels uit dombo's met het IQ van het achterend van een nijlpaard. Dit akkefietje was nu eens zijn kans geweest om te bewijzen wat zo'n Wijkpanel waard was, maar zoals gewoonlijk komen ze niet verder dan wat zeuren; niet gehinderd door veel kennis van zaken. Nu ja, het is ook niet de bedoeling dat een Wijkpanel zomaar B en W en hun vriendjes in de wielen gaan rijden..]

Volgens ambtenaar Hendrikjan Laarman ligt er wel degelijk een bezwaarschrift van tegenstanders van de verbouw. "Wij hebben als gemeente echter nog geen standpunt ingenomen."
[Kortom: B en W willen zichzelf in de positie brengen dat zij hun handen in onschuld kunnen wassen en kunnen zeggen dat zij de bouwvergunning wel *moeten* verlenen?
Als er laten we zeggen vorig jaar augustus een aanvraag om bouwvergunning werd ingediend, bv. na het bezoekje van de bouwinspecteur die was gealarmeerd door buurtbewoners, dan moeten B en W binnen 13 weken nadat ze de aanvraag binnen kregen, beslissen. (Artikel 46 lid 1 Woningwet) Die termijn kan een maal worden verlengd met 13 weken maximaal. Dat is een 'verdaging' van de beslissing in het jargon.
Maar dat moet de gemeenteraad goedkeuren. Bij mijn weten is deze kwestie Van Cronenburghstraat 12 nooit in de Raad geweest. De verlenging van de termijn is geregeld in artikel 46 lid 2 Woningwet. Als B en W hun termijn voor de beslissing overschrijden is de bouwvergunning van rechtswege verleend... (Artikel 46 lid 4 Woningwet)
Conclusie: Zijn, als er indertijd een aanvraag voor een bouwvergunning is geweest nadien 26 weken ofwel een half jaar voorbij, dan wassen B en W als Pontius Pilatus hun handen in onschuld, roepen 'foutje, bedankt' en kunnen de illegale bouwer zijn vergunning geven...
Wie zou die bouwenthousiast zijn? Jelle? Pietje? Rurenga? Riedstra? Nanne Rodenhuis? Of andere leden van de fanclub 'vrienden van B en W?']

De zaak ligt volgens Laarman nogal gecompliceerd. "Voordat je een illegale bouwer aanschrijft, moet je heel zeker van je zaak zijn, want anders kun je een gigantische schadeclaim verwachten."
[Ja, ja, uiteraard. Laarman weet kennelijk dat betrokken bouwer een van zijn vriendjes op de gemeente afstuurt? Gokje: Advocatenkantoor Riedstra, Tuinman en Sleijfer?]

De ambtenaar geeft toe dat de afhandeling veel te lang op zich heeft laten wachten. "Dat heeft met de prioriteit van de kwestie te maken, maar ook met het aantal beschikbare ambtenaren."
[Zonder bouwvergunning toch bouwen heeft dus (soms?) geen prioriteit bij de gemeente. Ik verwacht dat B en W straks gewoon vergunning verlenen omdat de termijn is verstreken (art. 46 lid 4 Woningwet) die men zelf heeft laten verlopen. De leges en wat er wellicht nog meer is afgeschoven, zullen dan wel binnen zijn...]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].