In een eerder bericht: "Leeuwarder Courant probeert sloopvuurtje op te stoken in Zeeheldenbuurt" werd kritiek geleverd op een stuk in de Leeuwarder Courant waarin een van de journalisten het zedenschandaal in de Zeeheldenbuurt aangreep om de buurt slooprijp te schrijven. In dat artikel werd ook verwezen naar de buurt die daar eerder stond, voordat de Zeeheldenbuurt daar begin 50-er jaren nieuw werd gebouwd. Dat was 'De Weerklank' waar volgens de journalist ook toen al 'de ontucht welig tierde'.
Kennelijk is het slooprijp schrijven van de Zeeheldenbuurt en het natrappen (na 50 jaar!) richting v.m. bewoners van 'De Weerklank' waarvan dgenen die toen jong waren nu pakweg 60, 70 jaar zijn, meer mensen in het verkeerde keelsgat geschoten.
Uit de rubriek 'Ingezonden stukken' in de Leeuwarder Courant van 14-8-2001:


Buurt was arm, maar beslist niet crimineel

De Weerklank

In het artikel van Jaap Hellinga van zaterdag 4 augustus over de Zeeheldenbuurt meent hij hierin ook de oude Weerklank te moeten betrekken. Hij schrijft dat ontucht hier welig tierde. Niets is minder waar. De mensen waren arm, woonden in veel te kleine woningen met meestal grote gezinnen, waar vaak de vader een stevige borrel dronk. De saamhorigheid was hier groot en er woonden absoluut geen vrouwen- en kinderverkrachters. Als je over crimineel spreekt, was het die van de overheid, die deze toestand liet bestaan!
Mijn grootouders en later een oom en tante hebben er jaren een kruidenierswinkel gedreven. Dit was bij uitstek de plaats waar het wel en wee van de buurt werd besproken, maar criminaliteit, neen. De mensen kwamen wel poffen, maar betaalden uiteindelijk wel, ondanks hun armoe.

Leeuwarden

J. van der Woude

Einde bericht uit rubriek 'Ingezonden stukken' van de LC.


Over de Zeeheldenbuurt zelf: De LC meldde op 14-8 j.l. dat de slachtoffers van de zedenzaak gaan verhuizen. Ze hebben kennelijk bij voorrang (via sociale urgentie?) een andere woning buiten de buurt toegewezen gekregen. Een van de ouders, Harry van Krugten, stelt volgens de krant: "Vroeger moest alles voor de helsdeuren vandaan komen. Maar nu ging het in een keer in een stroomversnelling."

De krant schrijft: 'Van Krugtens vriendin, Sylvia Bouwmeester, krijgt eind deze maand al de sleutel van haar nieuwe woning. De moeder van twee dochters gaat buiten de stad wonen. Ook het gezin van Peter Kunst en Klaske Jonker laat de Zeeheldenbuurt achter zich.'

Volgns de LC stelt Van Krugten verder: "De woningbouwvereniging zag nu de ernst er ook van in. Sylvia ging donderdagmiddag naar BWL, en de volgende dag had ze al een andere woning." Bouwmeester vertelde eerder dat haar kinderen aanvankelijk niet meer naar buiten durfden.

Opvallend vind ik het echter dat het niet de woningeigenaar Nieuw Wonen Friesland is, die een andere woning aanbiedt, maar BWL, onderdeel van 'de concurrent' Corporatieholding Friesland. Of betrokkenen niet vroegen om een andere woning bij NWF of dat die zo snel niets anders had of dat er nog andere redenen waren, weet ik niet.
Die 'stroomversnelling' kwam dus niet weg bij NWF, maar bij BWL. Als de nieuwe woning een woning is beneden de fl. 650,- huur/mnd dan valt deze onder het distributiesysteem. Ook daar is in principe voorrang te krijgen op basis van sociale urgentie, hoewel het woonruimteverdelingssysteem daar volgens de formele spelregels niet scheutig mee is. Woningen boven de fl. 650,- vallen onder de 'vrije sector' en daar geldt alleen de willekeur van de verhuurfunctionaris. Soms pakt dat individueel gezien positief, soms negatief uit voor een woningzoekende.

secretariaat Ver. PEL