Hoewel al een bericht van 2 maanden geleden, toch m.i. belangrijk benoeg om alsnog even te vermelden.
Uit de Leeuwarder Courant van 21-5-2001:


WIJKEN NAUWKEURIGER IN KAART GEBRACHT

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden wil de komende jaren beter in kaart brengen hoe de bevolkinssamenstelling en woningomvang per wijk eruit zien. De belangrijkste cijfers zijn wel bekend, maar door ze beter met elkaar te combeneren, kunnen toekomstige ontwikkelingen nauwkeuriger worden voorspeld.
[Kortom: Er wordt nog niet genoeg 'gemonitord', de gehate bevolkingsgroepen moeten nog beter gelokaliseerd worden. M.i. heeft dit alles te maken met fase 2 van de Stedelijke Vernieling, waar de aanval dan zal worden ingezet op diverse oude wijken rond de binnenstad. Het vervolg kennen we al: Stigmatisering, criminalisering enz. van alles wat weinig geld heeft en van hen in het bijzonder alles en iedereen die niet leeft in standaard-gezinsverband. Allemaal 'verval-indicatoren' nietwaar?
Dat gecombineerd met alle woningen die niet minstens een oppervlak hebben van 100 vierkante meter en ziedaar: Op die plaatsen mag de projectontwikkelaar los. Het probleem met B en W is: Ze zijn zo verschrikkelijk VOORSPELBAAR...]

Hiermee wil de gemeente bepalen welke wijken het eerst aan de beurt komen voor stedelijke vernieuwing. "We kunnen leren van vernieuwingswijken als Heechterp en de Vrijheidswijk", zegt projectleider Pieter Eikelenboom van de stedelijke vernieuwing. "Zo hebben we met nieuwbouw de wijk Heechterp in zijn geheel veel populairder gemaakt. Zoiets kan ook in de Vrijheidswijk."
[Dat er veel vraag is ook naar de flats in Heechterp komt gewoon m.i. doordat de goedkopere huizen schaars zijn geworden door de eindeloze huurverhogingen en het gesloop. Is het normaal dat bv. voor de Hazelaarstraat 25C 38 bonnen van 'starters' werden gestuurd en voor de nooit opgeknapte kleine Wilgenflat die er daarom slecht uitziet, ook 38 bonnen? (Wilgenstraat 82-1; blad WoonWijzer nr. 15)
Kortom: Goedkopere flats zijn erg schaars geworden en zo hoort dat uiteraard ook in een kapitalistische markt die kunstmatig woningen een schaars goed wil laten blijven terwille van de renedementen. Heechterp verbeteren had ook gekund door daar een strakker beheer te voeren en door gewoon ALLE woningen, ook de toenmalige maisonettes waaronder die boven het winkelcentrum. op te knappen. Nu is er in heel Heechterp niets meer qua winkels te vinden, behalve dan de basismarkt aan de rand van de wijk.
Het toenmalige winkelcentrum in zijn gloriejaren was m.i. gewoon gezellig: Bijna 2 kleine boulevards en overal drukte. Nu is er alleen maar een duurte-eiland gemaakt in het hart van de wijk. Daar hebben de resterende oorspronkelijke bewoners niks aan.]

Een nadere vergelijking van de cijfers in de Vrijheidswijk leerde dat hier veel te veel kleine woningen zijn, zegt Eikelenboom: "Iedereen erkent dat ook. Voor alleenstaanden is de Mariniersespel wel aantrekkelijk, maar het is niet gezond als er alleen maar alleenstaanden zijn in een wijk."
[Hier komt de aap uit de mouw: Kleine woningen worden gekoppeld aan alleenstaanden en alleenstaanden: Daar moeten er niet 'teveel' van zijn.
Weet je wat pas echt ongezond is, Eikelenboom: Jouw samen met de Rotterdamse imam opsluiten in een darkroom en 5 maal per dag bidden om minder alleenstaanden, met je kont naar het westen.
Wat er al een tijdje gaande is, is het volgende: B en W beginnen ook te schermen met een soort minimum-norm voor woonoppervlakte. Dat heeft het voordeel dat het versluierend werkt t.o.v. een rechtstreekse aanval op diverse huishoudensvormen. Het heet dat ong. 100 vierkante meter de minimum-norm is. Als je dan zo nodig een minimum-norm wil aanhouden qua woonoppervlak zou je dat moeten doen in relatie tot de huishoudensgrootte, bv. gezinnen met kinderen 100 vierkante meter, alleenstaanden minimaal bv. 60 vierkante meter (wat nog altijd bv. een appartement is met 2 slaapkamers), eenoudergezinnen bv. 80 vierkante meter enz. Ik geef maar een willekeurig voorbeeld. Hun verhaal over slechts 1 minimum-norm voor gezinnen bewijst eens temeer dat in de ogen van B en W andere huishoudenstypen niet bestaan of althans niet mogen bestaan, of het moet in de marge zijn. In feite zijn de 50-er jaren hiermee weer terug en komt dit m.i. voort uit het feit dat we sinds pakweg 1981 in een regressieve tijd leven, waarin op velerlei gebied de klok wordt teruggedraaid.
Tenslotte: De z.g. erkenning van 'iedereen' dat in de Vrijheidswijk 'veel te veel' kleine woningen zijn, is iets wat deze Eikelenboom zelf heeft bedacht; hij en zijn mede-ambtenaren. Deze man komt m.i. nooit verder dan zijn bureau; een theoreticus. Hij moet er echter maar om denken: De carriere van een projectleider in Leeuwarden duurde tot nu toe nooit lang...
Hij is de zoveelste in korte tijd.]

De komende tijd komt er een nadere analyse van Bilgaard. "Het kan best zijn dat het nu heel goed gaat met die wijk. Maar of dat over zes jaar nog zo is, kun je pas zien door goed naar de cijfers te kijken. Daar blijken soms dingen uit die je helemaal niet zou verwachten. Dat is het boeiende van dit werk."
[Ik zou zeggen: Stap eens op de fiets en ga er heen. Praat links en rechts met de mensen en niet alleen met de wijkvereniging, het Wijkpanel en andere buurtbobo's. Kijk rond; lang en nauwkeurig en vraag, vraag, vraag. Hij beweert dat uit de cijfers van nu de ontwikkelingen van straks blijken. Maar dan heb je al je criteria klaar m.b.t. 'trends' en 'richtingen'. En die kennen we wel: De beruchte 'vervalindicatoren': Werkloosheidscijfers, huursubsidiegebruik (wordt hoger door het vele gesloop onder het motto: Schep zelf je eigen vervalindicator..) aantal alleenstaanden, aantal allochtonen enz.
Kortom: De gebruikelijke flauwekul, die je daarna aan de sloopsmoezen helpt. Als ik projectleider was, zou ik de projectontwikkelaars vragen om sponsoring bij mijn onderzoek: Per slot werk ik in hun belang...]

Na de analyse van Bilgaard komen alle andere stadswijken aan de beurt. De herstructurering die nu in de Vrijheidswijk en in de Vegelinbuurt speelt, komt uiteindelijk ook in andere stadsdelen aan de orde. Op basis van nieuwe onderzoeken moet blijken in welke volgorde de buurten worden aangepakt.
[T.a.v. Bilgaard is aangekondigd door de gemeente dat er in het najaar een Ontwikkelingsvisie komt voor Bilgaard. Bilker heeft daarbij beweerd dat nadat eerst Nieuw Wonen Friesland in Lekkumerend fors heeft gesloopt, nu Corporatieholding Friesland qua sloop in Bilgaard de kar gaat trekken.
Volgens mijn meest recente informatie is dat voorbarig: CHF stelt: "Wij hebben niks getekend m.b.t. Bilgaard" en "Wij trappen hier niet meer in".
Waar ze dan eerder intrapten t.o.v. de gemeente is mij niet duidelijk: In Lekkumerend willen ze in hun bezit alleen beperkte sloop in de laagbouw en misschien de S8-flat Annie Westlandstraat. Het kan dus komend najaar nog boeiend worden tussen CHF en de gemeente...
Qua Bilgaard zouden alle flats aan de Anjen bedreigd worden met sloop, maar het kan zijn dat dat alleen maar een wens is van de gemeente en dat CHF dat niet wil of slechts voor alleen bv. de 7-hoog flat daar.  Ander verhaal is, dat de gemeente het hele winkelcentrum daar plat wil hebben omdat het aanzicht naar de buitenzijde van het centrum 'niet mooi' is...
Tevens zouden de woningen (laagbouw) die daar om heen staan, plat moeten...
Dit is een behoorlijk geschift verhaal, maar B en W zijn nu eenmaal gek op dit punt, dus sta nergens van te kijken...
Vermoedelijk gaat het hierbij om een nieuw winkelcentrum bouwen met woningen op de eerste etage. Zal dan wel gaan om dure koopwoningen.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].