Zo nu en dan komt de ware aard van onze gelijkgeschakelde pers weer eens naar voren en stellen sommige journalisten zich op als de laarzenlikkende lakeien van de gemeente. Sterker nog: Zij beginnen zelf te schrijven en aan te dringen op sloop van een bepaalde buurt.
Zo stelt deze maal journalist 'Helleveeg' zich op als journaille en zit in een artikel in de Leeuwarder Courant van 4-8-2001 de mening van de lezers te pushen in de richting van sloop van de hele Zeeheldenbuurt. In zijn artikel "Slechts weinig blijft in Zeeheldenbuurt geheim", haakt hij handig in op het recente zedenschandaal in de Evertsenstraat in die wijk, waarbij arrestaties zijn verricht en de verdachten kindermisbruik ten laste werd gelegd. Let op hoe 'Helleveeg' in zijn artikel te werk gaat:


Slechts weinig blijft in Zeeheldenbuurt geheim

"LEEUWARDEN - Met het recente zedenschandaal in de Leeuwarder Zeeheldenbuurt lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Tot net na de oorlog heette het buurtje de Weerklank: een verzameling uitgewoonde huisjes waar ontucht welig tierde. De slopershamer moest orde scheppen. Zo'n vijftig jaar later is de buurt terug bij af." Einde citaat.

Allereerst beweert hij dat indertijd de Weerklank een groot broeinest van ontucht was. Een onbewezen stelling. De Weerklank was een klassieke ouderwetse a-so buurt, zoals je nu niet meer vindt. Met echter een grote solidariteit tussen de straatarme bewoners. Ontucht werd zeker niet getolereerd, op dezelfde wijze als nu de rest van de buurt reageerde: Auto op de kant, huis beklad ed.
Ook nu: Als die lui terugkomen, dan lynchen we ze. Kortom: Primitief en simplistisch qua reactie.
Ook in de Weerklank de nodige onderlinge heibel, waar echter nooit omwonenden bij werden betrokken: Men loste dat zelf op de eigen wijze op.
Het moet 1950, 1951 zijn geweest: Op een avond weerklonk er een schot...
En dat in die jaren: Dat was vrij heftig voor die tijd...
Uiteraard: Politie, die toen nog snel ter plaatse was. Andere tijden...
Na het schot een stem die over de hele buurt te horen was: 'Koppen dicht!' Daarna volgde het dichtslaan van alle voordeuren, die normaliter op een zomeravond altijd open stonden. Daarna de politie die slechts doodse stilte trof plus bewoners die niks hadden gezien en gehoord...
Verder: Elke zaterdagavond 1 familie waarvan pa stomdronken was en dan vloekend alle schamele meubilair dwars door de ruiten smeet. Elke maandag werd vanuit de uitdragerij nieuwe oude zooi naar binnen gesjouwd...
Zo was de Weerklank...
De huizen waren krotten en daarom werd omstreeks 1951 de Weerklank gesloopt. Men sloopte toen nog om de goede redenen: Omdat de huizen in feite onbewoonbaar waren, niet om allerlei oneigenlijke redenen zoals nu.

De suggestie van de krant is nu dat 'de buurt' terug is bij 'af' en dat staat voor 'ontucht'. M.a.w.: Net als toen pleegt de hele buurt 'ontucht'. En net als toen kan dat opgelost worden door: Nee, niet door de daders op te pakken, maar door de huizen te slopen.
Kortom: Sloop is de oplossing bij sociale problemen, kindermisbruik enz. Het bekende standpunt, waarbij bovendien een hele buurt 'schuldig' wordt verklaard aan wat enige zwakbegaafde huishoudens uitvraten.
De oproep is duidelijk: De Zeeheldenbuurt is nu gelijk aan de Weerklank, een 'verzameling uitgewoonde huisjes waar ontucht welig tierde' en moet 'dus' plat.
Maar ook dat 'uitgewoond' valt reuze mee: De huizen zijn een aantal jaren terug gerenoveerd en sommige bewoners hebben zelf ook nog van alles verspijkerd in de woning. De huizen zijn qua huur niet extreem duur en kunnen ook daarom niet gemist worden in de goedkopere woningvoorraad.

Een citaat: "De Zeeheldenbuurt is een volksbuurt waar weinig geheim blijft. Dat telt zeker 's zomers, wanneer de buurtbewoners 's avonds in hun tuintjes zitten. Complete straten vormen dan een grote woonkamer.
De sociale problemen zijn talloos: alcoholisme, werkloosheid, criminaliteit."
Einde citaat.

Nu zou je in dit geval zeggen, dat het juist goed is als 'weinig geheim' blijft. En wat er op tegen is als iedereen op een zomeravond in de tuin zit, snap ik ook niet. Voor de rest is dit citaat een poging om de buurt zo negatief mogelijk neer te zetten opdat de 'domme' lezer zal denken: 'Dat mag dan wel plat'.
Uiteraard wordt ook werkloosheid in een adem genoemd met criminaliteit en alcoholisme. Wie werkloos is, is per definitie een crimineel en een alcoholist. Dat schrijft hij niet, maar de suggestie moet gewekt worden; daar gaat het om. En natuurlijk kleeft dat alles vast aan de muren van de woningen. In feite kun je kindermisbruik dus in laatste instantie verhinderen door woningen te slopen?
Zou dat waar zijn, dan moet je de hele stad slopen, want dit soort dingen heeft altijd en overal al plaatsgevonden, zowel bij rijk als bij arm. Maar juist omdat dit sociale probleem onder de strafwet valt is het in feite nu al opgelost: Verdachten in voorarrest en ik zie hen t.z.t. niet terugkeren in de Zeeheldenbuurt.
Kortom: Waar heeft het journaille het eigenlijk over?!

Een citaat: "Het stadsdeel waaronder de Zeeheldenbuurt valt, behoort tot de armere van de stad: 40 procent van de bewoners verdient rond de twee mille netto per maand."

Afgezien van het feit dat ik nog nooit 2 mille in de maand bijelkaar heb gezien en ik vermoedelijk in de ogen van zo'n journalist niet eens zou mogen bestaan, probeert hij hier weer sloopmunitie aan te dragen, omdat hij hiermee nog eens probeert aan te geven dat de buurt terug bij 'af' is, net als ooit de Weerklank waar toen 'de slopershamer orde moest scheppen'.
Kortom: Geheel in de lijn van het gemeentebestuur die ook graag een 'evenwichtige bevolkingssamenstelling' nastreeft wat betekent: Minder arm en meer rijk in de stad.

Een citaat: "De bescheiden woninkjes van woningstichting Beter Wonen Friesland zijn niet meer van deze tijd."

Weer zo'n kreet regelrecht uit de pseudo-religie die 'stedelijke vernieuwing' heet: Van deze tijd zijn uiteraard peperdure koophuizen van 4,5 ton tot een miljoen en uiteraard is de Zeeheldenbuurt heel interessante grond voor de projectontwikkelaar als pakweg 2004, 2005 'fase 2' van de grote sloopoperatie volgens de gemeente op gang moet komen.
Want: De buurt ligt net buiten de oude stadsgrachten die de binnenstad omsluiten. Ofwel: Loopafstand binnenstad; een toplokatie!
En op zo'n lokatie is natuurlijk geen plaats voor werklozen, alcoholisten en criminelen; dat snapt iedereen toch?
Dat de schrijver zelf niet meer van deze tijd is omdat volgens de beproefde traditie zoals die 60 jaar geleden gangbaar was, wordt ingespeeld op het dommere deel van het 'gesundes volksempfinden', ontgaat hem uiteraard geheel.

Het citaat vervolgt aansluitend met: "In de sloopronde van de stedelijke herinrichting is de Zeeheldenbuurt gespaard gebleven. Voor Jonker en Bouwmeester zou het wijkje best plat mogen: "Het is een leuk volksbuurtje, maar wij willen hier weg. Dit is voor onze kinderen niet meer te doen." Einde citaat.

Klaske Jonker en Sylvia Bouwmeester zijn de moeders van enige kinderen die slachtoffer werden in deze ontuchtzaak. Handig laat de journalist hen zeggen dat de buurt wel plat mag. Dan is de slotconclusie waar hij naar toe schreef, door anderen getrokken en de rest van de krantenlezers moet daar ook toe worden gebracht; dat is de bedoeling.
Niet dat betrokkenen onjuist geciteerd zijn: Het is de gebruikelijke domme reactie: Omdat wij nu wel willen verhuizen mag de hele buurt wel plat. Als iedereen zo redeneerde stond er geen steen meer op de ander...
In dit geval is enig verstand bij de woningcorporatie dringend gewenst.
Overigens weet de journalist kennelijk niet eens wie de huiseigenaar is, want hij haspelt woonbedrijf BWL en woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland doorelkaar...
Nieuw Wonen Friesland is de eigenaar en het zal me benieuwen of ze qua Zeeheldenbuurt nu net zo gek zijn als in de Mariniersespel. Overigens ontgaat me waarom het nu 'voor onze kinderen niet meer te doen' is: De verdachten zijn afgevoerd in voorarrest; de straat is veiliger dan voorheen voor hen.
Einde citaten uit LC-artikel van 4-8-2001 plus commentaar.


Hoe zit dat nu eigenlijk met de herhuisvesting (ooit) van de verdachten?
M.i. hebben ze voorlopig huisvesting in het Huis van Bewaring, maar hoe zit dat nu later? Wie dit artikel schreef, staat er niet bij.
Uit de Leeuwarder Courant van 2-8-2001:


HUISVESTING GEZINNEN ZEDENREL PROBLEMATISCH

LEEUWARDEN - Het zal voor de verdachten van de zedenrel in de Leeuwarder Zeeheldenbuurt niet eenvoudig zijn om een andere woning te vinden.
Woedende buurtbewoners dreigen met een volksgericht als de beide probleemgezinnen naar hun oude buurt terugkeren. Nieuwe huizen zijn echter niet zomaar beschikbaar, zegt directeur Andries Zwart van woningstichting Nieuw Wonen Friesland.
[Dat kan wel kloppen, als je als corporatie zulke forse sloopplannen hebt. Bij mijn weten is het voor het eerst dat hij in het openbaar toegeeft dat de huizenmarkt krap is.]

Voorlopig zitten de vier mannen en vrouwen nog vast. Ouders van de misbruikte kinderen houden er rekening mee dat dit verandert. Ze kregen van justitie te horen dat de verdachten vrij kunnen komen als ze hun verklaringen intrekken.
[Volgens een ander LC-bericht stelde de advocaat van de verdachten echter, dat het hem zeer onwaarschijnlijk leek dat de verdachten in afwachting van de rechtszaak voorlopig vrij zouden komen.]

Mochten de twee paren weer in de Zeeheldenbuurt opduiken, dan schrikken bepaalde omwonenden niet terug voor geweld. Begin juni werd al een auto van het gezin uit de Evertsenstraat in brand gestoken.
[Het stomste wat 'de buurt' nu kan doen, is de huizen van de verdachten beschadigen, in brand steken ed. Daarmee spelen ze nl. precies m.n. de gemeente en sommige journalisten (zie eerste artikel) in de kaart...
Wie enig verstand heeft, beseft dat in die huizen t.z.t. ook weer anderen kunnen komen te wonen.]

Na dit incident kwam een delegatie uit de Zeeheldenbuurt bij woningbouwdirecteur Zwart verhaal halen.
[Je kunt NWF van veel beschuldigen, maar hier stonden ze toch echt buiten.]
Zwart legde uit dat hij niet zomaar huurcontracten kan opzeggen.
[In al die jaren dat die lui van zo'n delegatie daar wonen, hebben ze kennelijk nog nooit van huurbescherming gehoord. NWF had dus hen zomaar de huur kunnen opzeggen zonder dat ze dan door hadden gehad dat daar niks van deugde...]
Dat zullen de in opspraak geraakte huurders toch echt zelf moeten doen.

"Als de buurt iemand niet meer accepteert, dan heeft hij dat zelf als eerste door", weet de directeur. "Zo iemand zal dan aangeven dat hij wil verhuizen."

Bij de woningbouwcorporatie was niets bekend over de zedenzaak. "Wij hebben geen directe lijn met politie of justitie", zegt Zwart. "Wij wisten dus niets van hun geschiedenis. Anders hadden we ook een moeilijk geval uit te leggen gehad aan de buurt."
[Dat slaat op een verhaal dat een van de gearresteerde gezinnen al eerder betrokken was bij een ontuchtzaak in Mūnein, hoewel woningcorporatie Talma uit Drachten volgens datzelfde verhaal, dat niet kon bevestigen.]

Peter Kunst, wiens zoontje slachtoffer werd, kan het niet begrijpen dat de reclassering zo'n familie in een kinderrijke buurt heeft laten wonen.
[Dat was degene die stelde dat een van de gearresteerde gezinnen al eerder bij een dergelijke zaak was betrokken. Overigens blijft in zulke situaties de vraag waar men na het uitzitten van gevangenisstraf dan wel moet wonen: Als men kwaad wil, helpt het dan iemand te herhuisvesten in een buurt zonder kinderen? Ik denk het niet. Dan zoekt men z'n slachtoffers gewoon elders.]
Adjunct-directeur Michiel van Veen van Reclassering Nederland mag op individuele gevallen niet reageren.

Hij wil wel in algemene zin reageren en wijst op een recent congres van Reclassering Nederland, waar diverse instanties spraken over deze problematiek. Mamme Douma van Politie Friesland stelde bij die gelegenheid dat de absolute veiligheid voor omwonenden niet te garanderen is.
[Zo is het m.i. ook: Ondanks wetten en gevangenissen bestaat moord, doodslag, diefstal, inbraak en ontucht met kinderen. Dat is zo oud als de wereld en dat zal zo blijven.]

De risico's op herhaling moeten zo klein mogelijk worden gemaakt, aldus Douma. Daarvoor is het nodig dat hulpverleners nauw samenwerken met justitie, de werkgevers en woningbouwstichtingen. Bovendien moeten buren een duidelijk aanspreekpunt hebben.
[Maar wat wil men dan? Dat iemand later geen werk meer vindt? Geen baas neemt iemand aan met zo'n soort strafrechterlijk verleden als hij daarvan weet, de woningcorporatie probeert diegenen buiten de deur te houden als ze uit de bak komen enz.
Alsof bovenop de straf van de rechter extra straf wordt gegeven en alsof dat bevorderlijk is voor preventie van herhaling. En vantevoren de buren inlichten? Dan liggen de ruiten er al uit nog voordat iemand iets heeft gedaan.... ]

De kwestie in de Zeeheldenbuurt plaatst corporatiedirecteur Zwart hoe dan ook voor een moeilijk probleem. Een oplossing ziet hij vooralsnog niet.
"Misschien moeten we onze handen er maar van aftrekken, en moeten ze de stad uit."
[Met dat laatste is in zijn algemeenheid NWF mij iets te vlot:
Bij herhuisvesting bij sloop in verband met de Stedelijke Vernieuwing is NWF mij iets te gedienstig met hun aanbod om eventueel ook te helpen als iemand Leeuwarden wil verlaten. In dit specifieke geval hoeft Zwart helemaal niks te doen: Hij kan gewoon wachten tot de tijd het vanzelf oplost: Als betrokkenen later ooit een andere woning zouden willen van NWF, zou ik die gewoon geven volgens de normale regels, alleen zou ik erbij zeggen dat ze op eigen risico werken, omdat de corporatie hen in dit geval geen 'rustig woongenot' kan garanderen als de nieuwe buurt achter de voorgeschiedenis komt. Ik vermoed dat betrokkenen later gewoon met de noorderzon vertrekken en aan de andere kant van het land weer opduiken.]

Einde 2e LC-artikel Commentaar tussen [].