Op dit moment is er niet of nauwelijks meer een kamer te krijgen in Leeuwarden en vooral studenten lopen tegen dit probleem aan.
Uit de Leeuwarder Courant van 1-8-2001:


KAMERNOOD STUDENTEN IN LEEUWARDEN

LEEUWARDEN - Onder studenten in Leeuwarden is dit jaar plotseling grote kamernood ontstaan. De gemiddelde wachttijd voor een huis bij een woningcorporatie is gegroeid tot elf maanden. De corporaties vinden dat de hogescholen in hun brochures een veel te rooskleurig beeld schetsen van de woningmarkt. Volgend jaar wordt de situatie nog veel nijpender.

"Het afgelopen jaar is er een grote omslag geweest", zegt Harry van Dijk, die voor corporatie Beter Wonen Leeuwarden (BWL) en de Stichting Studentenhuisvesting (SSHL) werkt. "Konden studenten vroeger kiezen, nu moeten ze al blij zijn als ze iets vinden."

Wie zich inschrijft voor een studentenhuis in de binnenstad, moet bijna anderhalf jaar wachten. Zelfs de minst populaire huizen in de Leeuwarder Vrijheidswijk kennen inmiddels een wachttijd van enkele maanden. Bij corporaties Patrimonium en Nieuw Wonen Friesland (NWF) is de situatie vergelijkbaar.
[Het gaat hier dus over de verhuur van vooral flats per kamer zoals m.n. BWL en NWF veel doen in bepaalde wijken. NWF sloopt zo'n beetje echter al haar split-levels in Lekkumerend-West, wat een forse klap is voor m.n. de kamermarkt. Het verschijnsel dat de wachttijden oplopen, doet zich overigens voor over de hele linie voor wat betreft sociale huurwoningen.]

"Voor particuliere verhuurders zijn studentenwoningen veel minder aantrekkelijk geworden", zegt Van Dijk. "Door de nieuwe veiligheidseisen moeten ze flink verbouwen. Veel verhuurders stoppen er daarom mee. Dat kunnen wij merken."
[De verordening op de kamerpanden geldt overigens pas bij minimaal 3 verhuurde kamers en 3 bewoners. Ik heb er overigens nog niet veel van gezien dat kamerpanden nu geen kamerpanden meer zijn. Overigens zou de uitspraak van Van Dijk niet moeten betekenen dat de bouwkundige eisen die voornamelijk van doen hebben met de zo noodzakelijke brandveiligheid, nu maar weer versoepeld worden. Dan zijn we nl. weer terug bij 'af'.
Wat er in feite zou moeten gebeuren is, dat de corporaties weer bestaande panden gaan verbouwen tot kamerpanden. Dat is indertijd gedaan door BWL, door Patrimonium en door Volkshuisvesting en dat hielp: Niet teveel kamers op 1 keuken, zoveel uur per week voor de huismeester en het schoonmaakwerk enz. Die panden lopen m.i. nog steeds goed, ze voldoen aan de bouwkundige eisen en het is geen zooitje. Die kant zou het in feite weer op moeten in deze situatie. Handicap nu is echter, dat op verbouw van bestaande niet-woningen bijna geen subsidie meer zit; tenminste geen objectsubsidie. Dat maakt de uitkomst van de rekensom ofwel de huurhoogte, veel te hoog om nog te kunnen verhuren.
M.a.w.: De zaak zit klem...]

De komende jaren wordt de woningmarkt nog veel krapper. Corporatie NWF is bezig met grote sloopplannen. De komende jaren verdwijnen in de Vrijheidswijk 124 flatwoningen die nu geschikt zijn voor studenten.
[Dat gaat alleen om de resterende 124 splitlevel flats, de S12 aan de Jan Evenhuisstraat en de S5 aan de Mariniersespel. De S12 van BWL aan de Annie Westlandstraat leeft met zo'n 100 woningen nog steeds tussen hoop en vrees, terwijl het blokje portiekflats van NWF in de Konvooistraat ook wellicht wordt gesloopt.]

De corporaties zeggen zich te storen aan de voorlichting van hogescholen.
"Yn har brosjueres sizze se noch altyd dat it maklik is om hjir in keamer te finen. Dat is ferkearde ynformaasje", zegt Lammert Damstra van Patrimonium.
[Dat is op zich waar, maar er zijn erger dingen om je aan te storen: Zoals het rücksichtloze gesloop van vooral flats vooral in die gebieden waar veel studenten wonen. Alsof de corporaties geen taak hebben t.o.v. alle woningzoekenden; ook studenten.]

Van Dijk: "We raden studenten aan om zich in de winter op de open dagen al in te schrijven bij ons. Dan weten ze vaak nog niet zeker of ze hier willen studeren. Maar de inschrijfkosten van fl. 35,- zijn nog te overzien.
Op dat moment hebben ze nog een goede kans om hier een kamer te vinden."

Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].


Uit de Leeuwarder Courant van 4-8-2001:

KAMERNOOD IS SLECHTE RECLAME VOOR STUDIESTAD

Door Erwin Boers

LEEUWARDEN - Kamernood onder studenten was zeer lang een onbekend fenomeen in Leeuwarden. Er waren altijd kamers te over, tot blijdschap van de hogescholen. Maar dit jaar sloeg de krapte hard toe. Leeuwarden lijkt trendvolger van Groningen, waar de situatie helemaal uit de hand loopt.

De strengere regelgeving is n van de belangrijkste oorzaken.
Huisjesmelkers hadden vroeger de vrije hand. Omdat de huurders nogal wat geld opbrachten, ontstond een enorme wildgroei aan studentenhuizen, die vaak brandonveilig waren. Zowel Groningen als Leeuwarden staken hier eind jaren negentig een stokje voor.
[Nadat het PEL hier jarenlang op had aangedrongen. Het moest voor de helsdeuren wegkomen, voordat er ook eens iets gebeurde op het gebied van een aantal minimum-eisen die aan kamers konden worden gesteld. Zoals al gezegd: We moeten nu niet terug naar 'af'. Er moet gewoon veel minder gesloopt worden, omdat verbouw van bestaande panden door corporaties zoals in het verleden wel gebeurde, te hoge aanvangshuren oplevert. Enige mogelijkheid die dan nog rest: Zuinig zijn op wat je hebt.]

De bestaande woningen mochten blijven, maar moesten aan strenge veiligheidseisen voldoen. Nieuwe studentenhuizen zijn in Leeuwarden verboden, tenzij er slechts één of twee studenten wonen.
[Dat laatste brengt kennelijk meneer de huisjesmelker te weinig op?
Overigens worden nog steeds nieuwe exploitatievergunningen afgegeven door de gemeente voor kamerpanden met meer dan 2 kamerbewoners, zoals gewoon onlangs bleek uit de gemeentelijke rubriek in het blad Huis aan Huis:
Voor een pand wat voorheen in de wijk Molenpad geen kamerpand was, werd gewoon een exploitatievergunning afgegeven. Kennelijk zijn nieuwe studentenhuizen helemaal niet verboden of was dit het 'ritselcircuit'?]

Het duurde een paar jaar voor alle huizen waren gecontroleerd en eventueel opgeknapt. Vooral de geldbeluste huisjesmelkers hielden het voor gezien.
[Wat een slag voor de stad...
'They cried all way to the bank' om een bekende uitspraak te parafraseren.
Of: Ze begonnen een nieuw bordeel op de Weaze, zoals onze vriend Pietje Siderius uit Menaldum...]

Voor de verdwijnende studentenhuizen kwamen geen nieuwe in de plaats en zo slonk het woningaanbod.
[Ik betwijfel dat, gezien het eerdere voorbeeld en gezien het feit dat ik nog nergens een kamerpand dicht heb zien gaan, behalve dan die ene keer in de Weerd op last van de brandweer.
Dat was boven 'Liechtenstein'.]

Maar de Leeuwarder woningcorporaties zijn mede schuldig aan de toenemende krapte. Nieuw Wonen Friesland past grote sloop toe in de Vrijheidswijk, waardoor vele tientallen studentenappartementen uit de woningvorraad verdwijnen.
[Dat nu is precies het beleid zoals de gemeente dat graag ziet: Mensen met weinig geld eruit drukken, mensen met poen de stad in, terwille van de 'evenwichtige bevolkingsopbouw'. Ons Soort Mensen in 'onze' stad, daar gaat het om bij dit College van B en W.]

De bestaande eengezinswoningen lopen goed, zeker nu een groot aantal gezinnen uit de sloopwoningen een nieuw huis moet zoeken.
[Waardoor de gewone woningzoekende op de wachtlijst nog langer moet wachten.]
Daarom hebben de corporaties er geen behoefte meer aan om hier studenten in te stoppen, zoals vroeger uit nood wel gebeurde. Corporaties bouwen sowieso geen studentenwoningen bij.

Zo ontstaat langzaam een noodscenario, dat in Groningen al bewaarheid is geworden. De vele Friese scholieren die in Groningen gaan studeren, vinden met de grootste moeite een kamer.

'Advertenties hebben me fl. 40 gekost, inschrijving bij een makelaar kostte fl. 55 en bij de studentenhuisvesting probeer ik het al niet eens. Dat heeft toch geen zin", zegt aankomend eerstejaars Steven Oosterloo uit Bolsward.
"Misschien moet ik maar naar de camping. Want heen en weer reizen naar mijn ouders kan echt niet."

"Studenten moeten dit jaar tot december kamperen voor ze een kamer hebben", sprak het Groninger Bewoners Overleg Studentenhuisvesting (GROBOS) deze zomer in een noodbrief. "Dit is een knauw voor het imago van Groningen."

In Leeuwarden gaat het dezelfde kant uit. Hogescholen moeten ophouden de Friese hoofdstad te promoten als een plaats met een ruime woningmarkt, vinden de woningcorporaties.
[De hogescholen zouden terug kunnen zeggen dat de woningcorporaties eens met hun klauwen van m.n. de split-level flats af moeten blijven, omdat die hard nodig zijn voor bv. studentenhuisvesting.]
De gemiddelde student moet elf maand wachten op een woning en dat begint voorzichtig te lijken op taferelen in de Randstad.
[Kortom: Een felicitatie richting B en W en NWF voor hun fijne en succesvolle beleid lijkt hier wel op zijn plaats...]
Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].


Gelukkig heeft ook landelijk de woningnood onder kamerbewoners de volle aandacht...
Uit de Leeuwarder Courant van 12-6-2001:

VINEXWIJKEN TEGEN WONINGNOOD STUDENTEN

DEN HAAG (ANP) - De woningnood onder studenten is mogelijk alleen te bestrijden met het bouwen van zogeheten Vinex-woningen omdat dat de doorstroming op de woningmarkt bevordert. Een oplossing op korte termijn voor het kamertekort is er niet.
[Of het moeten de roemruchte Rotterdamse kartonnen dozen voor daklozen zijn?!]
Dit staat in een onderzoek dat staatssecretaris Johan Remkes van vrom gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
[Kortom: Doorstroming, heet het aloude wondermiddel voor alle kwalen. Dan kun je rustig eerst oudere woningen laten verkrotten, terwijl je intussen nog even wat studentjes kaal plukt en daarna kunnen de goedkopere woningen plat en vervangen worden door dure koophuizen. Ik kan hier even kort over zijn als het bericht: Dit is gewoon VVD-beleid. Zo verwacht ik elk moment ook wat sluw verpakte vragen van de VVD alhier aan B en W waarin op verkapte wijze de kamerverordening wordt aangevallen, z.g. allemaal uit roerende bezorgdheid met het lot van die arme studenten, maar uiteraard in werkelijkheid terwille van de belangenbehartiging van hun vriendjes de huisjesmelkers. Ultra-liberalisme voor hun eigen portemonnee ofwel winst über alles; daar gaat het bij hen om.]
Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].