Naar aanleiding van de oproep in Nieuwsbrief 2 van de Werkgroep voor Volkshuisvesting in Lekkumerend om opbouwwerker Douwe Beimin te boycotten, kwam de rubriek Gehoord en Gezien in de Leeuwarder Courant van 20-7-2001 met het volgende:


* SOCIALISTISCHE oorlogsvoering in de Vrijheidswijk. Jan Post van de bewonerswerkgroep volkshuisvesting vecht in zijn nieuwe wijkbrief niet alleen tegen de aangekondigde sloop, maar ook tegen opbouwwerker Douwe Beimin, die hier sinds kort voor de gemeente werkt: "Ga niet met Beimin om. Boycot hem."...

... "Beimin was vroeger Provinciale-Statenlid voor de communisten. Hij pleegt nu verraad aan de klasse die hij vroeger vertegenwoordigde. Met zulke mensen spreek je niet. Die stuur je naar Siberië' aldus Post...

...Beimin was volksvertegenwoordiger voor de CPN, maar stapte halverwege de rit uit de partij, omdat hij zich "niet kon vinden in de marxistisch-leninistische theoriën." Wat hij van Posts krantje vindt?
Laconiek: "Ik bel hem op. We gaan samen wel even praten. Ik ken Post van het Archeologysk Wurkferbân. Ik heb nooit gemerkt dat hij niet met ex-communisten wil samenwerken."
Einde bericht uit Gehoord en Gezien.


Commentaar: Beimin praat er wat omheen: Post vindt hem onbetrouwbaar, dat is alles. Maar er is meer:
Ten eerste bepaalt iedereen zelf met wie hij/zij wil spreken of niet wil spreken. Niemand is verplicht om te spreken met de lokale goog, want daar gaat het hier om. Uiteraard zal de goog de suggestie proberen te wekken dat het voordeel oplevert om wel met hem te spreken, dat hij inside-informatie heeft, dat hij kan zorgen voor verhuis- en herinrichtingskosten (waar je de goog helemaal niet voor nodig hebt: Die aanvraag loopt via de woningcorporatie), dat hij wel wat kan ritselen enz.
Ten tweede kan men dit voor ogen houden: Beimin werkt voor de Stichting Wijkwerk Leeuwarden. Hulp en Welzijn Leeuwarden (HWL) heeft tegenwoordig niet meer het monopolie qua opbouwwerk. Maar beide zijn afhankelijk van opdrachten door de gemeente. Diezelfde gemeente betaalt deze stichting uiteraard voor dat werk. Zou Beimin nu zomaar hard stelling gaan nemen tegen de sloop, dan gooit hij z'n eigen glazen in...
M.a.w.: Die Stichting Wijkwerk kan het dan wel vergeten ooit weer een opdracht te krijgen van de gemeente. Dat is waar het in wezen om draait; niet zozeer om Beimin of om een andere opbouwwerker. Wie betaalt die bepaalt, luidt het spreekwoord. De opbouwwerker is niet onafhankelijk, maar uitvoerder van gemeentelijk beleid. Dit is niet erg, maar dan moet men dat ook hardop en openlijk zeggen richting bewoners en dat gebeurt niet.
Als ik ergens de pest aan heb, dan is dat het varen onder valse vlag.
Dat zouden mijn redenen zijn om te zeggen: Boycot Beimin en vergeet zijn collega's niet. Hun opdracht is in wezen: Begeleid de bewoners zacht en kalm naar sloop van hun woningen en klets elke vorm van verzet weg door masserend taalgebruik.
Weg met de gogen, die zich voordoen als intermediair tussen de bevolking en de overheid. Denk zelf en maak jezelf niet afhankelijk van een derde! Deze opbouwwerkers benemen de mensen het zicht op diegenen die de belangen dienen van lui met poen: De woningcorporatie NWF, B en W van Leeuwarden en de meerderheid van de gemeenteraadsleden...

secretaris ver. PEL