Een overzicht van het nieuws uit Achter de Hoven/Vegelin van de maand juli 2001 tot nu toe:

Nadat in de Raadsvergadering van 11-6-2001 de PvdA blij leek met een motie die op 2 manieren was uit te leggen - een aantal huizen aan de noordkant van Achter de Hoven zouden bij een royale uitleg van de motie kunnen blijven staan - blijkt nu dat de houding van de PvdA in de Raad gewoon weer eens bedoeld was voor de tribune en voor hun imago. Toen het vakantietijd was sloeg de PvdA-fractie om als een blad aan de boom en waren ze gewoon weer voor sloop van het omstreden plukje woningen aan Achter de Hoven...
Uit de Leeuwarder Courant van 11-7-2001:


PVDA STEMT TOCH IN MET SLOOP ACHTER DE HOVEN

LEEUWARDEN - De raadsfractie van de PvdA maakt geen kwestie meer van de sloop van enkele karakteristieke hoekpanden langs Achter de Hoven. De huizen 199 tot en met 209 staan op de slooplijst van de stedelijke vernieuwing in Achter de Hoven/Vegelin.

CDA-wethouder Bearn Bilker (volkshuisvesting) zaaide vorige maand bij de raadsbehandeling echter verwarring door de betreffende panden als studiegebied aan te merken. De PvdA zag hierin een onverwachte kans om behoud te bepleiten. Volgens raadslid Roel Sluiter zou dat na de zomer in de raadscommissie worden uitgevochten.
Zijn fractiegenoot Hendrik ten Hoeve meent bij nader inzien dat de huizen niet te redden zijn. "Wy hawwe in ūtlisbriefke fan Bilker krigen mei de slooplist der by. It hie oars rinne moatten, mar wy wolle net dat de bewenners noch langer yn nwissens bliuwe", zegt hij.
[Dus: We hebben een briefje gekregen van Bilker met de lijst van te slopen woningen erbij. Het had anders moeten lopen, maar we willen niet dat de bewoners nog langer in onzekerheid blijven, heet het. De hypocriet: Eerst krokodillentranen huilen om het verloren gaan van een 'driehonderd jaar oude bocht' in de raadsvergadering en 1 briefje van Bilker en Ten Hoeve is 'om'... En dan uiteraard het 'klassieke' argument: De bewoners die niet in 'onzekerheid' mogen blijven...
Roerend die bezorgdheid t.o.v. de bewoners. Ze hadden er meer aan gehad als hun huizen hadden blijven staan en de PvdA zich daar daadwerkelijk sterk voor had gemaakt in plaats van het rot-spelletje te spelen zoals ze nu weer eens deden!
Enfin: De dubbelhartige verraders-partij PvdA toonde hier weer eens zijn ware gezicht. Dat doen ze het liefst in vakantietijd als ze denken dat toch niemand een krant leest.]

Wethouder Bilker blijkt zijn nadere studie te willen beperken tot de plaats van enkele nieuwe woongebouwen nabij de stadsboerderij van de familie De Jong.
[Bilker doet hier niet anders dan zijn 'fout' herstellen die hij tijdens de raadsvergadering maakte door een motie van de raad zo uit te leggen dat je er m.b.t. Achter de Hoven 2 kanten mee op kon; dat is de story achter het woordje 'blijkt'.]
Deze appartemententorens moeten een andere plaats krijgen, doordat de raad heeft besloten een blok woningen aan de Van Sytzamastraat voor sloop te behoeden.
[Nu vraag ik me af - hoewel er op zich niks mis is met appartementen - of je stedenbouwkundig gezien in dit gebied, als je dan toch zo nodig over wilt gaan op nieuwbouw, überhaupt wel hoogbouw neer moet zetten. Het is duidelijk dat het er slechts om gaat 'kostendragers' te stapelen om de verliezen op het plan te beperken. Qua nieuwbouw zou je m.i. hoogstens moeten gaan tot 3 bouwlagen: Begane grond plus nog 2 er boven op; bv. een maisonette-model en daar boven op een appartement met 2 maal de breedte van 1 maisonette.
Dus: Het woonoppervlak van de maisonette zit bij het appartement in de breedte. Kort en goed: Het zouden zeker geen 'torens' moeten zijn zoals de krant deze flats noemt.]

Einde eerste LC-bericht. Commentaar tussen [].


De dag na dit bericht kwam de krant meteen met een 'hunman interest' story over de gevolgen van de PvdA-ommezwaai. De bewoners waren uiteraard ook reuze blij dat zij niet langer in het ongewisse werden gelaten, om Ten Hoeve aan te halen...
Uit de Leeuwarder Courant van 12-7-2001:


SLOOP ACHTER DE HOVEN VERSTOORT IDYLLE WREED

LEEUWARDEN - Onwetend van stedelijke vernieuwing zocht Melina Bollebakker vorig voorjaar voor haarzelf en haar drie kinderen woon- en werkruimte in Leeuwarden. Ze vond een woning op Achter de Hoven 203, nota bene de voormalige sigarenwinkel aan de straat waar haar moeder nog had gewoond.
[En niemand, zoals bv. de makelaar, waarschuwde haar dat de mogelijkheid bestond dat de woning wellicht plat zou gaan. Natuurlijk: Zeker was dat toen nog niet, maar je moet ook m.i. op je tellen passen als je iets koopt aan de rand van een gebied dat men wil slopen. Ik bedoel hiermee vooral de verkopend makelaar; zij kwam uit Soest en was dus volslagen onwetend over de ontwikkelingen hier plaatselijk...]

De Soestse spreekt van baarlijk toeval: "Ik kwam terecht in de wijk waar ik vroeger al veel over had gehoord." Studerend aan de Friese Poort voor schoonheidsspecialist rijpt het plan om in de oude sigarenzaak een eigen salon te beginnen.

Om het zich geriefelijk te maken, kocht Bollebakker voor fl. 20.000 een nieuwe keuken. De tegels en het onkruid werden uit de tuin gekieperd om plaats te maken voor een appelboom en siergewassen. "Ik voelde me de koning te rijk, want in het Westen had ik me zo'n pand nooit kunnen veroorloven."
[Maar hier maakt ze toch een denkfout: Het is ook helemaal niet de bedoeling dat je dat in Leeuwarden zomaar kan: Jan en alleman kocht maar en deed maar de afgelopen jaren. Dat moet afgelopen zijn: Het is niet de bedoeling dat 'het volk' zomaar op die manier z'n woonwensen vervult: Kopen hoort weer te worden waar het voor was bedoeld: Voor de mensen met geld, niet voor jan en alleman. Het begrip 'herstructurering' is een euphemisme voor de vernietiging van de VOLKShuisvesting; ook de goedkopere koopwoning. Herstructurering en stedelijke vernieuwing worden aangedreven door een ultra-liberale filosofie: Markt, markt en nog eens markt en dan voor de rijken. Mensen met niet zoveel geld horen daar niet bij en zijn in feite 'overbodig'. Daarom moeten ze ook 'weg'.]

Maar de droom van Melinda, Anthony, Anne en Autumn werd in het najaar - toen de keuken net werd geplaatst - wreed verstoord.
[Weet men dan niet dat het verboden is te dromen? Die luxe is niet voor 'het volk' bedoeld. Dat mag pas als je stinkend rijk bent.]
Achter de Hoven/Vegelin gaat op de schop. "Ik schrok verschrikkelijk. De makelaar en de vrouw van wie ik het huis had gekocht, hebben de sloopplannen verzwegen."
[Of nog iets tegen die 2 valt te ondernemen? Dat zou een advocaat kunnen bekijken. Er is wel zoiets als een mededelingenplicht van de verkoper. Aan de hand van diverse stukken zou bekeken moeten worden hoe ver de sloopplannen waren toen ze het huis kocht. In elk geval was toen al bekend dat er flink gesloopt zou worden; alleen de exacte huisnummers waren nog niet bekend. M.i. kon er toen al wel een vraagteken aan het huis geplakt worden.]

"Op slag kun je niks meer met een huis waar je veel tijd en geld in hebt gestoken. Ik probeer mezelf nu maar te besparen, dat ik blijf piekeren over wat ik allemaal nog van plan was." In plaats daarvan heeft Bollebakker een advocaat in de arm genomen om bij de verkoper en de makelaar schade te claimen.
[Zeer verstandig. Ik hoop dat bedoelde advocaat ook goed zit in het recht m.b.t. onteigeningszaken. Het enige lijkt: Zoveel mogelijk geld los zien te krijgen van de gemeente daarbij, opdat de plannen elders t.z.t. toch gerealiseerd kunnen worden.]
Bollebakker lijkt veroordeeld tot verkoop van het duchtig opgeknapte pand aan de gemeente, die het dan zal laten slopen. "Net als veel mensen hier in de buurt vraag ik me af, waar ik nu naar toe moet. Zoiets vind je niet gauw weer", zegt ze.

Vorige maand leek de PvdA-fractie in de gemeenteraad zich nog sterk te maken voor het behoud van Achter de Hoven 203 en de panden aan weerszijden. In het kielzog van hun monumentenvoorvechter Hendrik ten Hoeve grepen de sociaal-democraten een ongelukkige formulering van wethouder Bearn Bilker aan om de al aangekondigde sloop opnieuw ter discussie te stellen.
[Nu ja, achteraf blijkt dat dat alleen was bedoeld voor de tribune en de buitenwacht...]

Deze week werd duidelijk dat de PvdA het er verder bij laat zitten. Bollebakker leest geen regionale kranten, zodat ze het hele relletje heeft gemist. "Ik ben blij toe, want misschien had ik dan weer valse hoop gekregen. Ik merk aan mijn oude buurman hoe die onzekerheid al vier jaar aan hem vreet. Maar het blijft een hard gelag dat de buurt plat gaat."
[Valse hoop geven: Dat is inderdaad het verwijt dat de PvdA-fractie en vooral Hendrik ten Hoeve en de toenmalige fractievoorzitster Willy de Jong kunnen worden verweten. Als er 1 partij de afgelopen jaren sinds 'Paars 1' de belangen van de bevolking heeft verraden en verkocht, dan is het de PvdA wel. Het word tijd dat men eens door heeft dat er geen grote 'linkse' partijen meer bestaan.]
Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].


Op 11-6-2001 in de Raad haalde ook een motie van de SP de eindstreep. Daarin stond dat de bewoners recht hebben op deskundige, onafhankelijke bijstand op kosten van de gemeente bij verkoop van hun woning.
Dat verhaal heeft inmiddels een vervolg gekregen. Nee, niet omdat de gemeente via bv. de wijkkrant Stedelijke Vernieuwing' dat heeft gedaan - nee, stel je voor zeg dat iemand ook nog de rekening naar de gemeente stuurt omdat hij/zij er achter kwam dat die motie werd aangenomen - maaromdat de SP zegt het voortouw heeft genomen qua voorlichting. Een heel verstandige stap.
Uit de Leeuwarder Courant van 16-7-2001:


EIGENAAR SLOOPHUIS HEEFT RECHT OP ADVIES

LEEUWARDEN - De huizenbezitters in de Leeuwarder wijk Achter de hoven-Vegelin, wier pand op de slooplijst prijkt, hebben recht op onafhankelijk advies op kosten van de gemeente. Zo staat het in de wet. En het is ook nog eens bekrachtigd door een SP-motie, die vorige maand brede steun kreeg in de gemeenteraad.
[Eigenlijk is het bedroevend dat je middels een motie moet proberen datgene af te dwingen wat al wettelijk vastligt...
Maar met die figuren die zichzelf hier College van B en W noemen kun je moeilijk anders...]

En toch blijft de Socialistische Partij bang, dat de gemeente de kosten van deskundige hulp aan bewoners zal willen wegpoetsen of verstoppen in de aankoopprijs voor het huis. "Trap hier vooral niet in", maant de partij de wijkbewoners.
[Heel goed gezien! Een realistische kijk op de gangbare werkwijzen van het College en de ambtenaren...]

Bewonersondersteuner Douwe Beimin heeft de indruk dat de gemeente het recht op een betaalde, zelf te kiezen adviseur inmiddels stelselmatig kenbaar maakt aan de sloophuizenbezitters: "De gemeente seit gewoan dat de rekken nei it stedskantoar kin. Mar it kin gjin kwea der nochris op te wizen."
[Hij heeft dus 'de indruk dat'. Zeker weten, daar gaat het om.
Aan indrukken heeft de betrokken eigenaar niks. In zoverre ben ik ook wel blij met dit krantebericht: Op zo'n manier weet nu de halve stad hier van af. De gemeente kan dan wel zeggen dat de rekening wel naar het stadskantoor kan, tenminste als je Beimin mag geloven, die nu niet bepaald qua beweringen als een rots van betrouwbaarheid bekend staat, maar het gaat er uiteraard om dat zo'n rekening dan ook betaald wordt door de gemeente. Dat is een ander verhaal. Wedden dat we later weer verhalen kunnen lezen van v.m. eigenaren die de kous op de kop kregen met hun doorgestuurde rekening?!]

Voor het gemeentebestuur is de verwerving van 181 particuliere panden een tijdrovend en kostbaar proces. De gemeentelijke makelaar heeft in feite een dubbele opdracht: zo weinig mogelijk betalen, maar ook de verkopers een faire prijs bieden.
[Ik meende dat het verboden was dat een makelaar voor beide partijen tegelijk werkt: Dubbelzijdige courtage werd al jaren geleden bij wet verboden. Als de gemeente probeert hun eigen makelaar ook op te voeren richting bewoners als 'onafhankelijk deskundige' dan is dat iets waar de eigenaaar ook niet in moet trappen. Het gaat er om dat de eigenaar zelf met een andere deskundige kan komen; iemand die hij/zij zelf heeft uitgezocht en die niet voor de gemeente werkt. Het gaat er ook om dat de onkosten van die persoon door de gemeente gewoon worden betaald. Dat lijkt mij de bedoeling te zijn geweest van de SP-motie in de Raad.]
Tot nu toe zouden er nog geen dertig panden zijn aangekocht.
[Uiteraard heeft Bilker tot nu toe staan roepen dat er wel 70 panden waren aangeboden. Dat zou kunnen, maar aanbieden is nog niet hetzelfde als bij de notaris zitten en de definitieve koopakte tekenen...
Bovendien zitten daar ook panden bij die de gemeente met het oog op sloop had gekocht in het Van Sytzama-blok, terwijl die woningen nu toch blijven staan. Op zich kunnen die woningen wellicht als ruilobject worden gebruikt voor eigenaren wiens huis wordt gesloopt: de aankoopkosten en verkoopwaarden kunnen dan in een keer verrekend worden. Dat is vooral belangrijk voor eigenaar-bewoners met een bijstandsuitkering omdat je zo op een 'eendagsconstructie' kunt overgaan. Het vrijvallend vermogen 'schuift' zo zonder geldtransactie door in de aangekochte woning.]

Einde derde LC-bericht. Commentaar tussen [].