Op 20-7-2001 is het volgende pamfletje verspreid:


Goede raad is niet duur!

Waarheen met problemen i.v.m. herhuisvesting?

AAN ALLE HUURDERS IN DE LAAGBOUW MARINIERSESPEL:

De gemeenteraad heeft op 3 juli jl. bij meerderheid besloten dat de laagbouw Mariniersespel wordt gesloopt. Wij kunnen ons voorstellen dat dit bij u nogal wat vragen oproept, zoals:

Kortom: Er kunnen bij u veel vragen leven, meer dan wij hier kunnen vermelden. U hoeft het antwoord niet alleen te zoeken! U kunt met uw vragen telefonisch terecht bij:

I. De lokale Hulpdienst van de Socialistische Partij.
Telefoon: 058-2664535
Bereikbaar: Altijd: Bij geen gehoor even boodschap inspreken.
E-mail: leeuwarden@sp.nl

II. Het Klachtenspreekuur van de Vereniging P.E.L.
Telefoon: 058-2671636
Bereikbaar: Op werkdagen van 15.00-19.00 uur. Buiten deze uren:
Telefoonnummer achterlaten op antwoordapparaat. We bellen z.s.m. terug.
Indien vragen niet telefonisch zijn af te handelen, kan eventueel een afspraak worden gemaakt.
E-mail: root@pel.xs4all.nl

Tenslotte: Als u verhuist, zouden wij het op prijs stellen als u ook even een verhuisberichtje stuurt aan de SP en aan het P.E.L. Dit kan ingevuld worden op bv. de adreswijzigingskaarten van PTTPost. Zowel de SP als het P.E.L. proberen wat zicht te krijgen op de vraag of mensen die gedwongen worden geherhuisvest, wel tevreden zijn over hun nieuwe woning: Hoe duur, hoe groot, in welke wijk enz.
Het P.E.L. wil u daarom hierover t.z.t. een kleine enquête sturen en dat lukt uiteraard alleen als we uw nieuwe adres kennen. De enquête kan anoniem worden ingevuld en uw nieuwe adres wordt daarna niet verder bewaard.
Kortom: Denk ook even aan ons als u uw verhuisbericht invult!

ONZE ADRESSEN:

SP-Afd. Leeuwarden: Grote Kerkstraat 234  8911 EG  Leeuwarden
Vereniging P.E.L.: Postbus 2602  8901 AC  Leeuwarden

Dit pamflet is een uitgave van het Anti-sloop Comité "Leven in Vrijheid". Co-productie van de afd. Leeuwarden van de Socialistische Partij en de Vereniging P.E.L., Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden.