Bij ons kwam binnen: 'Wijkkrant nr. 2 van de Werkgroep voor Volkshuisvesting' uit Lekkumerend/Vrijheidswijk. Hieronder de letterlijke tekst:


Contactadres Robinsonstraat 139.   25 ct.

WIJKKRANT VOOR DE VRIJHEIDSWIJK

Tel 267 25 13
juli 2001 Werkgroep voor Volkshuisvesting. No 2

Voorlichting

Na de voorlichtende praatjes van de Gemeente en het Wijkpanel, is het tijd voor de Werkgroep Volkshuisvesting om de fouten in hun verhaaltjes te herstellen, en om hier en daar er nog eens stevig op in te gaan.

Over de gemeentelijke voorlichting kunnen we kort zijn: Er is sprake van de sloop van 506 woningen, en er worden maar 280 terug gebouwd. Dat is 226 woningen minder. En dubbel zoveel mensen minder. Hier is de voorlichting bedrog.

Beimin

Beimin is aangetrokken als begeleider bij de Sloopplannen. Ga niet met Beimin om. Boycot hem. Beimin komt er niet in. Waarom niet?
Beimin was vroeger Statenlid voor de communisten: in zijn eigen woorden gezegd: hij pleegt verraad aan de klasse die hij vroeger vertegenwoordigde. Met zulke mensen spreek je niet. Die stuur je naar Siberië.

De brief van het Wijkpanel

Ze staan nuchter tegenover de zaken: We begrijpen dat ze zich sterk gaan maken voor de terugkeer, en liever nog het blijven van zoveel mogelijk mensen die door de grootschalige sloop worden bedreigd.
Het wijkpanel heeft zijn doel duidelijk op middeninkomens gesteld. Ze moeten het planbureau er van overtuigen hier rekening mee te  houden. (Bravo!) Komt dit van de nieuwe leden? (Hoera!)

Dan volgen er 27 vragen waar antwoord op wordt gegeven op de manier van een geloofsbelijdenis. (Wat doet u als de wijk nee zegt? Dan zeggen wij ja, denkt het panel) Want ze hebben de verantwoording in het stemhokje aan een partij gegeven. Er zijn maar twee partijen fanatiek tegen. Namen noemen we niet.
Hebben ze U al geholpen dan? Ze durven de wijk niet eens in!

Vraag 3

De Vrijheidswijk wordt niet bij voorrang opgeknapt, ze wordt bij voorrang gesloopt.
Dat het te kleine woningen zijn is een fout argument. De te slopen woningen, die met vier slaapkamers zijn evengroot als de nieuwe woningen in het Pr. Christiaanpark en de Wetterkrite in Goutum Noord. Pas gebouwd en gloednieuw, en juist: koopwoningen, 3 hoog.
Het Mariniersespel wordt zogezegd: bedonderd. Zo klein zijn de woningen niet. Bovendien waar moeten de mensen heen? Het laatste half jaar zijn er in de Woonkrant nauwelijks dertig eengezinswoningen aangeboden. De meesten zijn zelfs kleiner dan de drie slaap kamer woningen van het Mariniersespel. Alles wat de Woonkrant verder aanbiedt zijn: portiek- en flatwoningen boven en benedenwoninkjes. Alles kleiner en vreselijk duur.

Vraag 5 en 6 (Schrik niet!)

Hier moeten we zelf ook ontkennen dat kapitalisme een pest is: Wij onderschrijven de komst van midden en hogere inkomens. Want dan kunnen de rijke kinderen extra geld krijgen (er kan vast wel een gemeentepotje worden gevonden) om een van de wat minder bedeelde kinderen mee te nemen naar hockey, tennis of vioolles. Andersom kunnen de minderbedeelde kinderen de afgetrapte voetbalschoenen van een broertje uitlenen, zodat rijke kinderen ook eens het genoegen van een balletje trappen kunnen smaken.
U BEGRIJPT WEL WE GELOVEN ER GEEN SNARS VAN.
De tweedeling blijft gewoon als die er eenmaal is. Tweedeling bestaat uit niets hebben, tegen zelfs maar een beetje meer. Kinderen voelen dat heel gauw.

Vraag 7

Er is een rapport met de naam Kadernota waaruit al in december 1999 bleek dat er niet voldoende goedkope huurhuizen waren. Toen is de truc al toegepast om mensen in duurdere huizen te prakkizeren, door de huursubsidie norm op te trekken. (Waar de corporaties toen nog problemen mee hebben gehad). De vraag is dus verkeerd beantwoord ; alleen omdat het panel gelooft dat de gemeente niet mag liegen, slikken ze het antwoord voor zoete koek.

Vraag 8.Nog niet.

Er zijn plannen in de maak waarbij wonen in huurwoningen zo duur zal worden dat de huur van krotten zelfs boven de huursubsidie grens uit zullen komen.

Vraag 10. Als er werkelijk zo goed onderhoud was gepleegd en er zulk goed wijkbeheer was geweest, waren deze plannen niet nodig geweest. Waarom er nu een scherper beleid moet worden gevoerd is ons een raadsel, want men blijft tegen de feiten in beweren, dat het wijkbeheer altijd zo goed is geweest. Uit het antwoord blijkt de onwaarheid.

Vraag 11
De toestand in de Robinsonstraat is helemaal niet slecht. Naar de reden van deze kreet blijven we gissen. De reden waarom de flatjes van de Konvooistraat nu worden genoemd hebben we wel voor het verstand. Achter deze flatjes moeten immers koophuizen komen, op de plaats van het Mariniersespel. Ertegenover stonden altijd al eigen huizen. En inderdaad, het is bekend dat eigenaren beter op hun woningen passen dan beroepsverhuuurders, zelfs al zijn dat WONINGBOUWCORPORATIES. Maar die geven er niet om, dat anderen zeggen dat hun huurhuizen slecht onderhouden zijn. Nee, opgelucht komen ze op het briljante idee: dan kunnen we de Konvooistraat ook slopen! Een schitterende manier om de rijkaards te gerieven.. En het levert alweer geld op!

Vraag 17
De belangrijkste vraag van allemaal is ook het foutst beantwoord. De zittende huurders kunnen wel met korting kopen. Dat staat in de brochure Koopsubsidie van het ministerie van VROM. Uitgave van Februari 2001. Op bladzijde 12 staat bij punt 3.3 letterlijk: ,, .... indien er sprake is van koopsubsidie. Huurders die het huis willen kopen waarin zij wonen, kunnen maximaal 30 procent korting krijgen op de marktwaarde van het huis....... Maar let wel woningbouwverenigingen zijn niet verplicht U korting aan te bieden. Nieuw Wonen zegt met zoveel woorden dat ze het niet willen en dat is wat anders dan niet mogen. We stellen voor: als ZIJ iets niet willen, dan wilt U straks ook iets niet..... Wilt U de juiste tekst uit het boekje? Bel ons, bel het PEL of ga naar het postkantoor. Het kopen zal voor maar een paar mensen mogelijk zijn, denken we.

Op het moment dat deze brief wordt gemaakt horen we dat Remkes (van Volkshuisvesting) de verplichte verkoop van huurhuizen heeft om gezet in een vrijwillige; waarschijnlijk omdat toch niemand koopt; het kapitaal zit niet in de beurzen die hij meende lichter te kunnen maken.

Als we de slechte overname van het Zeemeeuwtje van de Vrijheidswijk zien, denken we toch dat het een mantelorganisatie van het Projectbureau is. Dat klopt ook al weer, in de laatste regel staat dat het Wijkpanel het eerste aanspreekpunt is.

STUDENTEN OPGELET
De wachttijd voor kamers is 8 maand. Toch staat de Anniewestlandflat op de nominatie voor sloop. We verwachten dat er een plan komt om de sloop uit te ruilen tegen de bouw van een deel van de Kenniscampus. Dan kan onze stad zijn naam als HBO stad weer waarmaken. Nu lijkt het er niet meer op. Ga niet uit de Flat voor er iemand anders (bij) in zit.

AANBOD
Als iemand niet alleen ergens heen durft, om iets te vragen, of zich voor te laten lichten, dan zijn wij van de Werkgroep bereid om met U mee te gaan naar de steunpunten van de Woningbouwcorporaties en zo. Het telefoonnummer van de Werkgroep Voor Volkshuisvesting staan bovenaan de brief.

Het nummer van het PEL is 267 16 36.

Uit het blad LIUWWADDERS:
"In tegenstelling van wat beleidsnota's zeggen zegt deze groep wel binding met de wijk te hebben." En: ondanks verpaupering: "ik wil hier niet weg". Dit zei een 80-jarige. En: "De gemeente, dat zijn wij."
Artikel van Anton Mertens van het SWOL, of : Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden.