Onlangs kwam er weer een Nieuwsbrief Stedelijke Vernieuwing uit voor Lekkumerend, gemaakt door de gemeente. Daarbij zat deze keer nog een blaadje, nl. van het z.g. 'Wijkpanel Vrijheidswijk'. Het heette daarin dat zij de gemeente een groot aantal vragen had voorgelegd die zij direct of indirect hadden gekregen.
Dat 'indirect' slaat o.a. op opmerkingen tijdens de hoorzitting over deze wijk; opmerkingen die door bewoners zijn gemaakt. Het slaat ook op sommige opmerkingen in de Nieuwsbrieven gedaan van de 'Werkgroep voor Volkshuisvesting' en op door het PEL verspreide pamfletten in de Mariniersespel. Het is goed te weten dat onze pamfletten kennelijk aandachtig bestudeerd worden...
Hopelijk steken ze er eens iets van op. Echter:


WIJKPANEL VRIJHEIDSWIJK VERSPREIDT ONJUISTE ANTWOORDEN GEMEENTE LEEUWARDEN

Eigen bericht

LEEUWARDEN 9-7-2001 - Het Wijkpanel Vrijheidswijk verspreidt onjuiste antwoorden op gestelde vragen via haar nieuwsbrief in heel Lekkumerend.
Een eerste vluchtige bestudering levert bv. op:

"Vraag 17: Kunnen zittende huurders bij koop van hun woning 30 procent korting krijgen?
Nee. Zulke kortingen kunnen en mogen corporaties niet geven. Wel hanteert de corporatie over het algemeen redelijke prijzen."

Dit is kennelijk het niveau van de 'voorlichting' van het wijkpanel.
Het juiste antwoord op deze vraag hoort te zijn:

"Kopen met korting. Woningbouwverenigingen mogen hun huizen vanaf 1 januari 2001 met een hogere korting verkopen aan hun huurders indien er sprake is van koopsubsidie. Huurders die het huis willen kopen waarin zij wonen, kunnen maximaal 30 procent korting krijgen op de marktwaarde van het huis. Iemand die niet in het huis woont en gebruik gaat maken van koopsubsidie, krijgt op z'n hoogst een korting van 20 procent.
Maar let wel: woningbouwverenigingen zijn niet verplicht u korting aan te bieden."

Bovenstaand citaat komt uit het VROM-boekje (februari 2001): 'Een eigen woning? Koopsubsidie geeft keuzevrijheid'; te vinden bij elk postkantoor.

Kortom: Indien iemand recht heeft op koopsubsidie mogen woningcorporaties aan de zittende huurder de woning verkopen voor minimaal 70 procent van de marktwaarde en een lege woning voor minimaal 80 procent. Let wel: Dat mogen ze doen, maar het is niet verplicht.
Het is dus ronduit gelogen dat woningcorporaties dergelijke kortingen niet mogen geven!
Waarmee weer eens is gedemonstreerd dat het Wijkpanel niet meer is dan 'His Masters Voice'...

secretariaat Ver. PEL