Er is toch wat weerstand te bespeuren bij 'de politiek' tegen massale sloop in de Vegelinwijk en massale nieuwbouw in het groene Potmarge-gebied. Op 9-5 jl. wilden B&W een besluit nemen welke 'sloop-variant' ze gaan voorstellen aan de gemeenteraad. Maar dat besluit werd uitgesteld.
Uit de Leeuwarder Courant van 11-5-2000:


BILKER WORSTELT MET SLOOP VEGELIN

LEEUWARDEN - Leeuwarden worstelt nog altijd met de stedelijke vernieuwing in de wijk Achter de Hoven/Vegelin. Burgemeester en wethouders doen deze week een uiterste poging een politieke meerderheid te vinden voor de aanpak van de wijk. Een kleine meerderheid in de raad wijst tot dusver zowel rigoureuze sloop in de Vegelindwarsstraten als grootscheepse nieuwbouw op de tuinen langs de Potmarge van de hand. Op die manier wordt de aanpak van de wijk onbetaalbaar, vindt het college.

Eigenlijk had CDA-wethouder Bearn Bilker (volkshuisvesting) eergisteren al een knoop willen doorhakken. Het college vond echter geen variant waarvan zowel de politieke als de financiële haalbaarheid verzekerd is.

Een wijkdelegatie, die dinsdagavond uitsluitsel van b. en w. had zullen krijgen, werd dan ook op de valreep afgebeld. Sindsdien worden de collegefracties door hun wethouders bewerkt om te kijken of er komende dinsdag alsnog een kansrijk voorstel valt te brouwen.
[16-5-2000 is er een vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling, maar op de agenda staat dit punt niet, of B&W moeten even ter plekke een stuk hierover gaan uitdelen, zoals ze wel meer voor onhebbelijke gewoonte hebben gehad. Dat is dan m.i. bedoeld om teveel 'gezeur' en 'inspraak' vanaf de tribune te voorkomen. Officieel staat de Vegelinbuurt op de agenda voor de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling op 23-5-2000. Maar het is wel duidelijk dat diegenen in de Raad die minder drastisch willen slopen en niet het hele Potmarge gebied willen opofferen aan woningbouw voor de rijken, door B&W fors onder druk worden gezet.]

Bilker ziet zich geconfronteerd met een grillig verdeelde raad. Sommige raadsfracties, waaronder de PvdA, willen de sloop van de kleine en deels in slechte staat verkerende huisjes aan de dwarsstraten matigen.
Tegelijkertijd bestaat er weerzin tegen forse nieuwbouw in de 'groene long' tussen Achter de Hoven en Huizum. Deze bouw is echter nodig om de kosten van renovatie van de Vegelinbuurt te compenseren.
[Ik vraag me echter af hoe hoog die kosten voor de gemeente dan wel niet zijn. Natuurlijk zal er dan subsidie bij moeten, maar een huiseigenaar zal m.i. toch ook deels zelf zo'n opknapbeurt moeten betalen. Ik heb bedragen horen noemen van 25 tot 30 mille totaal per woning om de huisjes weer helemaal up-to-date te maken.]
Bovendien moet Bilker manoeuvreren binnen de voorwaarden die het rijk stelt bij de toekenning van subsidie voor stedelijke vernieuwing.

Leeuwarden kreeg ¦26 miljoen toegezegd, waarvan b. en w. tenminste ¦10 miljoen voor Achter de Hoven/Vegelin hebben gereserveerd. Het rijk keert echter niet uit als er voor het geld niet of nauwelijks wordt gesloopt, want de subsidieregeling strekt ook tot verbetering van de huizenmarkt.
[Onder 'verbetering' wordt dan verstaan: Sloop en nieuwbouw. In feite gaat het voor een fors deel om sloopsubsidie. Het verschijnsel doet zich nu voor dat niet in de eerste plaats wordt gekeken naar de woningen zelf, maar dat het binnen te halen geld op de eerste plaats komt. Het geeft niet zozeer wat je sloopt, als je maar iets sloopt. Dat krijgt dan prioriteit, zodat inhoudelijke argumenten m.b.t. sloop of geen sloop in mindere mate een rol gaan spelen. Zolang je de sloop maar beperkt tot de goedkopere woningen en vooral ook niet vergeet veel flats te slopen, zit je goed...]

B. en w. hopen nu de raad te winnen voor een model waarin wel flink wordt gesloopt, maar waarbij de getroffen huishoudens een betaalbaar en goed onderkomen in dezelfde wijk of de directe omgeving kan worden geboden.
[Dit verhaal is al eerder aan de orde geweest: Bilker wil dat zij in het Rode Dorp geherhuisvest worden. Dat zijn echter huurwoningen. Het drama voor pakweg eenderde deel van de bewoners die eigenaar-bewoners zijn is, dat zij met behulp van het geld dat ze nog voor hun huisje krijgen, niets anders kunnen kopen. Dit gezien de inkomenspositie en de enorm gestegen koopprijzen. Ook m.b.t. het Rode Dorp is het nog maar afwachten of en zo ja wanneer en voor welke prijs deze huizen worden verkocht door de woningcorporatie. Bovendien is het zo, dat m.i. alle bewoners bij sloop zelf mogen bepalen waar ze willen wonen. Dat kan het Rode Dorp zijn, maar het kan net zo goed elders zijn. Daar heeft Bilker niets over te vertellen.]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].