Op 11-6-2001 was de Raadsvergadering waarin definitief zou worden beslist over Achter de Hoven/Vegelin en vooral over welke huizen nu wel of niet gesloopt zouden worden in en rond de Vegelin. Want in de tweede planversie die maart/april ontstond, waren de aantallen te slopen woningen veel groter geworden. Het kwam er op neer dat de sloopgekte zich nu ook ging uitbreiden buiten de Vegelin zelf: Delen van de noordkant van Achter de Hoven zelf en het blokje van 19 huizen aan de Van Sytzamastraat.
Op maandag 11-6-2001 schreef de Leeuwarder Courant in een voorbeschouwing het volgende:


VANAVOND ONTSTUIMIGE RAADSFINALE VOOR VEGELIN

Door Erwin Boers

LEEUWARDEN - Vanavond wacht de opmerkelijke finale van ruim twee jaar gekonkel, geruzie en schier eindeloze plannenmakerij. Alleen wie er met de neus bovenop heeft gestaan, snapt nog wat er aan de hand is in de Vegelinbuurt.
[Dat is zeker waar: Mistige variant na variant volgde elkaar op. Als je niet heel precies alle stukken en planvarianten volgde was er niet meer uit te komen. Bilker noemt dat 'een open planproces'. Wat een onzin: Er zat weinig lijn in en criteria die op papier bestonden leken zeker in de laatste fase glad vergeten. Het ging gewoon al improviserend op z'n jan-boeren-fluitjes.]

Dat er aan de acht Vegelindwarsstraten geen huis blijft staan, is vrijwel zeker. Ook de PvdA gaat hier waarschijnlijk mee akkoord. Wat er nog meer plat gaat, moet vanavond in de gemeenteraad blijken.
[Maar uiteindelijk bleek dat 6 woningen extra blijven staan aan de Achtste Vegelindwarsstraat.]

Vrijdag tekende zich plotseling een wonderlijk verbond af. De bewonerswerkgroep Vegelin stelde zich op achter wethouder Bearn Bilker, die grootscheepse sloop voorstaat. Terwijl diezelfde bewonersclub nota bene jarenlang had geijverd tegen afbraak.

De werkgroep is moe van twee jaar strijd.
[Zal best, maar hadden ze dan in elk geval niet beter nu kunnen zwijgen?
Dat was dan weliswaar m.i. niet de beste keus, maar het was een betere keuze geweest dan die ze nu maakten.]

Anderhalf jaar geleden maakte de groep nog een eigen alternatief plan onder de naam Vegelin Vitaal. Hierin werd een groot deel van de wijk gespaard voor afbraak.
[Persoonlijk zie ik dat als hun beste zet in de afgelopen jaren. Een beetje slimme wethouder speelt daar op in en ziet of dat binnen de gemeentelijke uitgangspunten in te passen is. Heel praktisch betekent dat dan voor een College van B en W: Minder gedonder en meer draagvlak in een buurt.]
Hierin werd een groot deel van de wijk gespaard voor afbraak. Uiteindelijk nam Bilker weinig suggesties mee uit dit plan, waarna de werkgroep de hoop heeft opgegeven. Ze wil alleen nog maar snel duidelijkheid.

"Ach gut, last van de zenuwen en slappe knieen? Wat een kinderlijk gedoe", schrijft Johan Bakker van het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) in een reactie hierop.
[Dat is wel een erg kort citaatje. Er stond het volgende: "De gemeente werkt al sinds 1997 aan plannen en er is nog helemaal niets gebeurd. We zijn het zo ontzettend zat", verzucht Ineke Adriaanse van de werkgroep. [Ach gut, last van de zenuwen en van slappe knieŽn? Wat een kinderlijk gedoe: Des te meer uitstel des te meer tijd om gewoon door te knokken. "We zijn het zat"... Iets meer moraal en ruggegraat s.v.p.! †Je kunt alle slagen verliezen, als je de laatste slag maar wint, daar gaat het om.]]

Hij doet de suggestie dat er een 'mol' in de werkgroep zit, die de bewoners achter de visie van wethouder Bearn Bilker probeert te krijgen. De werkgroep richtte vrijdag haar pijlen op de PvdA, die weigerde akkoord te gaan met het plan van Bilker.
[Dit klopt niet: Ik vraag me af of die 'mol' er is gezien de gebeurtenissen en gezien beweringen van derden. Letterlijk schreef ik: "Of zou het toch waar zijn zoals sommigen zeggen, dat er onder hen ook een 'mol' aanwezig is, die zacht en kalm bezig is de moraal te ondergraven, hen af te schermen van 'boze derden' - de introvertie en eigenheimerigheid van deze Werkgroep was van meet af aan opvallend - en hen langzaam maar zeker richting sloop te begeleiden?? †Hard bewijs heb ik niet gezien, maar wel zoveel dat er vraagtekens geplaatst mogen worden m.b.t. dit punt. Het zou ook niet de eerste keer zijn: Vereniging Bilgaard Belangen ging er uiteindelijk aan ten onder en Wijkpanels en besturen van diverse wijkverenigingen lijken er voornamelijk uit te zijn samengesteld... Laat men bedenken: Wie lacht hier het hardst bij de vandaag in de krant verkondigde mening?" Einde citaat. Kortom: Twijfels heb ik wel, maar ik zag geen hard bewijs.]
Wanneer deze partij vandaag niet akkoord zou gaan, dreigde opnieuw een half jaar vertraging. De coalitiepartijen VVD en CDA hadden zich al wel achter het plan opgesteld. Het afgelopen weekeinde hebben de partijen onderling druk gebeld en gemaild om tot een vergelijk te komen. "Het komt vanavond goed", verzekerde CDA-fractieleider Gerrit Krol vanmorgen. "De pijnpunten vielen verdraaid mee", aldus VVD-raadslid Wyb Feddema.

Over de sloop van alle Vegelindwarsstraten zijn de drie partijen het eens.
[Maar hoe ik dat dan weer moet rijmen met de 6 woningen aan de Achtste Vegelindwarsstraat die volgens een raadsmeerderheid toch mogen blijven staan, is mij dan niet duidelijk. Zie ook het volgende LC-bericht.]
Maar van Achter de Hoven en het Van Sytzamablok zal waarschijnlijk meer gespaard blijven dat Bilker in zijn laatste plan had voorgesteld. Dit op verzoek van de PvdA, die overigens nog steeds geen commentaar wenst te geven.

PAL/GroenLinks neemt als kleinste coalitiepartij een verrassende positie in, maar ontbrak op een aantal belangrijke vergaderingen over de Vegelinbuurt.
[Misschien was dat taktiek? Ik zou het niet weten.]
"Wij stemmen tegen", aldus fractievoorzitter Truus Uitterwijk-Winkel. "De hele Vegelinbuurt verdwijnt, terwijl de casco's van veel huizen hartstikke goed zijn."
[Dit is terecht: De SVK had daarnaar onderzoek gedaan en ook dat onderzoek was een 'onderlegger' bij de planvorming. Vervolgens bleek de staat van het casco absoluut niet mee te wegen bij de besluitvorming van B en W. Hoe een huis bouwkundig is speelt bij Stedelijke Vernieuwing ten onrechte totaal geen rol meer: Het gaat om heel andere dingen: Huizen worden niet gesloopt omdat ze slecht zijn, maar omdat de bewoners in de ogen van B en W niet deugen. Uiteraard zijn er legio redenen, maar deze bevolkingspolitieke reden lijkt steeds meer op de voorgrond te komen.]

Uitterwijk-Winkel: "De bewonerswerkgroep wil de buurt heus ook niet plat hebben. Zij zijn alleen bang voor uitstel. Dat snap ik, maar wij hebben onze principes. We zetten onze kont tegen de krib."
[Nu heeft PAL/GroenLinks niet zoveel kont om tegen de krib te gooien, maar vooruit.. Elke stem tegen is er een. De bewonerswerkgroep mag dan tegen sloop zijn, maar zo kwam het niet naar buiten; integendeel.]
Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].


Om het volk duidelijk te maken dat het daar in die buurt toch echt niet deugt, had de Leeuwarder Courant boven bovenstaand bericht nog een bijna even groot bericht geplaatst over een brand in de Ypeijstraat die ook deels plat gaat: Een kamerbewoner was met een brandende sigaret op bed in slaap gevallen, waarna zijn kamer uitbrandde en aan een andere kamer rookschade ontstond. Dit was boven v.m. snackbar De Horizon. Normaal ontstaat dan een 1-koloms berichtje van 4 regels, maar uiteraard nu niet...
Uiteraard wordt gesuggereerd dat er de komende tijd nog wel veel meer branden zullen ontstaan "in deze sterk verwaarloosde omgeving". Met andere woorden: Pyromanen en andere halve garen, opgelet!
Ik denk dan: Als de huizen leegkomen, hadden we maar een goede kraakbeweging in de stad...
En: Uiteraard was dat brandje in de Ypeijstraat niet opzettelijk; het was geen brandstichting en het had overal kunnen gebeuren.

Verder wist de LC op 11-6 jl. nog te melden dat de erven van de in 1993 vermoorde beruchte huisjesmelker Roelof Steinvoorte fl. 85000,- beschikbaar hadden gesteld voor een computercentrum in wijkgebouw 't Knooppunt in de J.H. Knoopstraat. Beetje een goedmakertje richting gemeenschap voor wat indertijd Steinvoorte, die zelfs in kringen van zijn collega-makelaars een slechte naam had, aanrichtte onder de huurders van zijn verkrotte panden?
Steinvoorte had indertijd 13 woningen in de Vegelinbuurt die na zijn dood belandden bij een stichting van de erven Steinvoorte. Blijkbaar had de familie geen zin aan verdere huisjesmelkerij, want al vrij snel begon men bezit te verkopen. Toen de sloopplannen voor de Vegelin nog maar pas bekend waren boden zij de gemeente al hun huisjes daar te koop aan. Die woningen zijn inmiddels door de gemeente aangekocht. De rest van de erfenis wordt door de stichting grotendeels geschonken aan ouderenvoorzieningen in Leeuwarden. Zo gebeurt er uiteindelijk toch nog iets goeds met al dat geld dat indertijd werd vergaard over de ruggen van zijn huurders.

Op maandagavond 11-6-2001 vond dan de behandeling plaats in de Raad van het hele Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin.
Uit de Leeuwarder Courant van 12-6-2001:


ONZEKERHEID OVER SLOOP IN VEGELIN BLIJFT

LEEUWARDEN - Het aantal sloophuizen in de Leeuwarder vernieuwinswijk Achter de Hoven/Vegelin blijft onzeker. De raad besloot gisteravond bij meerderheid (PvdA, CDA en VVD) dat er 25 huizen meer mogen blijven staan dan wethouder Bearn Bilker (volkshuisvesting) had voorgesteld. Het betreft zes woningen aan de Achtste Vegelindwarsstraat en negentien aan de Van Sytzamastraat. Maar de PvdA proefde in Bilkers reactie ook ruimte voor het behoud van een plukje huizen aan Achter de Hoven, bij de boerderij van Peter en Tine de Jong.
[Bilker interpreteerde aanvankelijk motie 1 die hierover ging, royaler dan er stond in die zin dat hij begreep dat de motie o.a. betekende: De hele noordrand van Achter de Hoven moet blijven staan. Dat was een fout van hem, waar verheugd door Willy de Jong van de PvdA op werd gereageerd: "Als de hele Achter de Hoven kan blijven staan, dan graag."
Deze interpretatie was echter niet de bedoeling van CDA en VVD die hiermee het moeizame drie-partijen compromis in rook zagen opgaan. Het kwam er uiteindelijk op neer dat de noordrand Achter de Hoven incl. de vrij nieuwe bejaardenhuisjes van WBC Patrimonium blijft staan tot aan de Derde Vegelindwarsstraat vanaf het spoor gerekend en dat een gedeelte ten oosten daarvan nu weer onderwerp wordt van nadere studie. Dankzij Bilker werd dus nu de Werkgroep Vegelin niet op haar wenken bediend, terwijl juist het compromis PvdA/CDA/VVD mede was bedoeld om deze avond definitief alle knopen door te hakken. Werkgroep Vegelin moet nu dus maar 'woest' gaan zitten zijn op wethouder Bilker...]

Volgens de CDA-wethouder stuurt het laten staan van het 'Van Sytzamablokje' het oorspronkelijke sloop- en nieuwbouwplan dusdanig in de war, dat de noordzijde van Achter de Hoven ten oosten van de Derde Vegelindwarsstraat nu weer "studiegebied" is.
[De twee LC-journalisten Boers en Bosma - zie derde LC-bericht - menen in hun commentaar dat Bilker hiermee blunderde. Ik zet een vraagteken bij hun analyse: Ik vermoed dat hij gewoon het Van Sytzamablokje dat hij nu niet kon slopen, wilde afruilen tegen meer sloop in de noordrand van Achter de Hoven. Dat daarmee zo nog geen definitief besluit over alles viel, kan hem m.i. geen fluit schelen. 'Ik moet mijn sloopaantallen halen" en "Als ik hier (Vegelin) niet mag slopen, waar mag ik dan wel slopen?" waren uitspraken van hem in het recente verleden.]

De fracties van CDA en VVD stelden na afloop, dat Bilker duidelijk hun zijde had gekozen, en dus voor sloop is van deze huizen. Het aangenomen amendement wees ook in die richting. Bilker moest toegeven dat de verwarring aan hemzelf te wijten is. Het wordt na de grote vakantie, voordat partijen er opnieuw over praten.
[Mijn gok is, dat B en W dan doodleuk weer proberen het Van Sytzamablok plat te krijgen en ook weer delen van de noordrand van Achter de Hoven. Hij zal zich dan wel verschuilen achter 'stedebouwkundige motieven' en dat het anders 'heel erg moeilijk zo niet onmogelijk' wordt om dit stedebouwkundig op te lossen.]

De vernieuwing van de wijk kost meer dan fl. 67 miljoen, waarvan de gemeente bijna fl. 25 miljoen wil bijdragen. Er komen 200 nieuwe huizen en er worden er zo'n 150 neergehaald. Het Rode Dorp zal worden verkocht aan de bewoners.
[Dat laatste zit nog: De verkoopprijs schijnt te hoog te zijn: Op zich krijgt men wel koopsubsidie maar moet teveel lenen gezien het inkomen om ook Nationale Hypotheek Garantie (NHG; heet tegenwoordig Waarborgfonds) te krijgen. NHG krijgen is weer voorwaarde om koopsubsidie te krijgen en dus gaat het feest niet door voor veel bewoners. Tweede punt schijnt te zijn dat Patrimonium een verplichte Vereniging van Eigenaren wil en zich voorstelt om de grond te splitsen in appartementsrechten. Maar het gaat om laagbouw, niet om appartementen en bewoners vinden dit nogal oneigenlijk. Zij stelden een compromis voor waarbij men wel verplicht - middels de koopacte - een onderhoudsbijdrage aan een kopersvereniging betaalt maar op vrijwillige basis lid is van zo'n vereniging. Men kwam op dat idee middels een artikeltje in het blad van de Vereniging Eigen Huis. Dat compromis wordt nu uitgezocht door het Ontwikkelcluster van CHF. M.a.w.: De onderhandelingen gaan wel door, maar hier liggen twee flinke hobbels.]

Wethouder Bilker is ingenomen met het plan, waarvan de financiële dekking nog niet helemaal rond is. Hij moest toegeven dat er voor de bewoners van slooppanden weinig kans is op een nieuwe woning in de wijk, omdat de prijzen veel hoger zullen liggen dan voorheen.
[Leefbaar Leeuwarden stelde via vertegenwoordigster Katie Dolstra dat de nieuwbouw aanvankelijk fl. 275.000,- moest kosten, maar in het herziene plan al minimaal fl. 325.000,- Kortom: Koopprijzen ver buiten bereik van lagere inkomens en ook boven de maximale koopgrens voor de koopsubsidie-regeling.
Tevens werd de wachttijd-problematiek voor de huurders aan de orde gesteld. Per slot wonen er ook huurders in diverse particuliere woningen. Dolstra stelde: Hoe meer huurders uit sloopwoningen geherhuisvest moeten worden, des te langer de anderen moeten wachten. Bilker stelde dat ze daarover in bespreking waren met de corporaties. Ja, ja tot nu toe weinig gehoord over de resultaten. ]

Op aandrang van de raad zal de gemeente zich maximaal inspannen om te voorkomen dat mensen met een bijstandsuitkering in de knel komen door verkoop van hun huis.
[Dit was motie 2, ingediend door PvdA/CDA/VVD/PAL-GroenLinks waar in stond dat het College werd opgedragen te zoeken naar een oplossing, waarbij maatwerk het uitgangspunt zou zijn. Men dacht aan compensatie middels een geldlening met daarbij het hanteren van een variabel rentepercentage, eventueel tot aan nul procent en toestaan dan de aflossing kon worden uitgesteld. Dit lijkt m.i. toch wat op het verhaal dat de krediethypotheek als die er nu al is, eventueel meegenomen kan worden naar een ander koophuis.
De motie wilde ook dat geregeld werd teruggerapporteerd aan de raadsadvies commissie Stadsontwikkeling. Een SP-motie, ingediend door Freerk Kalsbeek waarin werd gevraagd om de huizen van eigenaar-bewoners met Abw voorlopig even nog niet aan te kopen, haalde het helaas niet, hoewel ik bij de wethouder wel een soort halfbakken toezegging beluisterde: "De motie is al beleid", heette het.
Ja, dat ken ik: Dit lijkt me een smoes die ter plekke werd verzonnen...
M.b.t. †motie 1 stelde Bilker dat zodra de Raad m.b.t. †de Vegelin een besluit had genomen, de Tweede Kamerleden Schoenmakers (PvdA) en de CDA-er Rietkerk vragen zouden stellen aan de minister over deze Abw-kwestie. Waarom Duivesteijn dat overigens niet doet, weet ik niet.]

Ook een motie voor deskundige bijstand voor de verkopers van woningen kreeg een meerderheid.
[Dat was ook een SP-motie die tot mijn verrassing bij de stemming vrij breed werd ondersteund, tegen de zin van Bilker in. De vraag is nu: Wie gaat dat doen? M.i. moet dat een ter zake deskundige zijn op zowel het gebied van de koopmarkt (dus iemand met makelaarservaring) als iemand die verstand heeft van de Onteigeningswet in juridische zin. En dat kan echt niet de lokale opbouwwerker zijn: Dit gaat niet om welzijnsachtige toestanden, maar om een iets hardere materie. Kortom: Er moet nog iemand extra bij komen voor deze zaken.]

Het wijkplan werd gisteren aanvaard zonder de steun van twee PAL/GroenLinksers, die meestemden met de oppositie. Truus Uitterwijk Winkel van PAL vindt het wijkplan "een stenen verhaal" en Sietske Inberg van D66 sprak zelfs van "een zwarte dag".
[Het ontwerp-besluit van het College incl. de wijzigingen via de aangenomen amendementen werd aangenomen met als tegenstemmers: PAL/GroenLinks, de SP, de NLP, D66 en Leefbaar Lw. Een van de wijzigingen op het Collegeverhaal is dus nu, dat ten oosten van de Derde Vegelindwarsstraat 'nadere studie' plaats vindt, m.n. naar de bebouwing aan de noordrand van Achter de Hoven. Dit is incl. 'een bocht in de straat die er al 300 jaar is' volgens PvdA-raadslid Ten Hoeve, die aanvankelijk zelfs tegen het hele plan wilde stemmen, daarvoor een stemverklaring aflegde, maar aan het eind weer op zijn schreden terugkeerde, toen er weer kansen leken te liggen voor zijn geliefde bocht...
Moraal: Bewonersbelangen tellen niet, huizen en bochten wel...
Dat is wel vaker typerend zo bij 'monumentenfreaks'. Maar goed, als dat er toe leidt dat er nog wat huizen gespaard worden, vind ik het best.]

De NLP typeerde de financiële paragraaf van het plan als "tsjokke mist". [Vertaald: 'dikke mist'] Maar voor Bilker, die nog hoopt op een grotere bijdrage van het rijk, staat vast dat de vernieuwing van de wijk nu haar beslag kan krijgen. Naar zijn zeggen hebben al zeventig eigenaar-bewoners hun pand aan de gemeente aangeboden.
[M.i. zouden ze wellicht er verstandiger aan doen om af te wachten en eerst m.b.v. een ter zake deskundige advocaat te kijken wat de Onteigeningswet hun kan bieden. Misschien zijn ze dan financieel op termijn wat beter af dan dat ze nu op eigen houtje wat gaan zitten onderhandelen met de gemeente. Met name op het gebied van de 'persoonlijke schade' zou men er nu wel eens geld bij in kunnen schieten.]
Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].


In dezelfde Leeuwarder Courant van 12-6-2001 geven twee journalisten van de stadsredactie hun commentaar op het verloop van de raadsvergadering:


BILKER HAALT IN ZICHT VAN DE HAVEN NOG NAT PAK

Door Erwin Boers
en Willem Bosma

LEEUWARDEN - Alle plooien leken gladgestreken in het coalitiegeschil over de mate van sloop in de Vegelinbuurt. Maar na elven, helemaal aan het slot van het debat, viel het compromis alsnog in duigen. Dankzij CDA-wethouder Bearn Bilker, die een talent lijkt te bezitten voor brokkenpiloot. [Hoe kun je dat nu zeggen...]

Het raadsdebat was tot dan toe vrij ingetogen geweest. PvdA-vrouw Willy de Jong had 't het moeilijkst met het uitgedokterde compromis (Van Sytzamablok en Achtste Vegelin niet, Achter de Hoven wel slopen) en met de scherpe kritiek van de bewonerswerkgroep op haar fractie.
[Door haar en door Hendrik ten Hoeve werd op hun beurt tijdens de vergadering kritiek geleverd op de plotselinge nieuwe opstelling van Werkgroep Vegelin.]

Bovendien kampte zij met een dissident fractielid: Hendrik ten Hoeve zei "er emotioneel onder" te zijn, dat enkele oude pandjes aan de driehonderd jaar oude weg in een konkelrijk weekend waren gesneuveld.
[Zeg dat wel: Zo stuurde wethouder Bilker n.a.v. ons commentaar op de houding van de Werkgroep Vegelin een e-mail aan het PEL, die ook weer werd beantwoord, terwijl wethouder Bilker zelf naar hij later aan mij toegaf, ons commentaar weer doormailde naar de lokale opbouwwerker en de Werkgroep Vegelin, waarvan me overigens de e-mail adressen onbekend waren, maar aan wie ik desondanks toch geen e-mail had gestuurd: Zij stuurden ons per slot ook nooit iets hoewel we in het begin een heel pak post aan hen stuurden met naar onze mening allerlei bruikbare aanknopingspunten voor hun strijd tegen de sloop. Daarom heb ik de e-mail van Bilker ook weer doorgestuurd aan een raadslid die daar om verzocht...
Kortom: Zoals ik later Bilker heb gezegd toen hij zich beklaagde over het doorsturen van zijn e-mail: 1-1...]

Van zijn kant stond VVD'er Wyb Feddema de sociaal-democraten nog wat te sarren door de bewonersgroep te prijzen voor hun constructieve houding door de jaren heen. Zo bouwde zich wat spanning op, maar er waren een Bilker en een laat op de avond traditioneel niet meer zo heldere voorzitter [Burgemeester Loeki van Maaren] voor nodig om het compromis alsnog om zeep te helpen.

De CDA-wethouder - verder wel goed op dreef - zaaide verwarring over de gevolgen van het laten staan van de Van Sytzama-woningen.
Stedenbouwkundig en vanwege de kosten [Het heettte dat er dan een extra tekort zou ontstaan van 1,4 miljoen. Vreemd, hoe iets niet slopen meer gaat kosten... Wat moeten al die bestaande wijken dan toch duur zijn...] zou dan nopen tot een nieuwe studie naar het gebied ten zuiden daarvan, waar Ten Hoeves koospandjes staan.
[De journalisten zien dit als een blunder van Bilker, maar ik denk dat hij gewoon de 19 woningen in het Van Sytzamablok als ruilobject gebruikte om elders toch weer meer te slopen en dat op zich vertraging hem niks interesseert: 'Ik moet mijn sloopaantallen halen', is een bekende uitspraak van Bilker. Achteraf toegeven dat je 'dom' bent geweest en wel wat helderder had kunnen zijn,is makkelijk toegeven in onze sorry-cultuur: Het heeft toch geen enkele consequentie.]
Verzoeken om verheldering van VVD en PvdA hadden een averechts effect. Toen burgemeester Loeki van Maaren de verzoeningsmotie in stemming bracht, staken de PvdA'ers enthousiast hun hand op, Ten Hoeve incluis.

De VVD'ers en CDA'ers zaten elkaar enkele tergende seconden aarzelend aan te kijken en volgden toen. Toen de lichten in het provinciehuis werden gedoofd en het gezelschap op de tast de uitgang zocht, [kennelijk hadden de bodes in het provinciehuis waar men voor nood vergadert zolang het stadshuis nog in de verbouwing zit, er schoon genoeg van: Men moet er officieel om elf uur uit zijn.] bleek al ras dat beide kampen een eigen uitleg van Bilkers opstelling hadden omarmd.
[M.i. was de echte blunder van Bilker de royale uitleg van deze motie waarbij hij ervan uitging in zijn eerste reactie, dat de hele noordrand Achter de Hoven moest blijven staan.]
PvdA'er Roel Sluiter: "We hebben net besloten dat de noordrand van Achter de Hoven helemaal gespaard blijft!" De anderen: "Nee die gaat daar plat." Bilker was helemaal ontdaan.

Op de stoep van de Tweebaksmarkt oordeelde hij, dat hij zijn standpunt wel wat helderder had moeten formuleren. Ten Hoeve - een half uur eerder nog een beetje een triestige dwarsligger - heeft de redding van Achter de Hoven 301 tot en met 309 nu binnen bereik. En Bilker? Die haalde een nat pak.
[Nu ja, na de zomervacantie gaat het weer vrolijk verder. Wedden dat het dan weer anders gaat?! Prachtige kansen voor de Werkgroep Vegelin, ware het niet dat die alleen maar interesse schijnt te hebben voor uitsluitend de Vegelin, niet voor de belangen van de direct daar om heen wonende eigenaren.]
Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].


Tenslotte: Tijdens de behandeling van het wijkplan kwam ook nog Atoglas, de chemische fabriek die in deze wijk staat, ter sprake. Er werd een breed ondersteunde motie aangenomen dat de gemeente er op moet letten dat bij de nieuwe vergunning voor Atoglas de PMMA-norm (bepaalde stof die wordt uitgestoten) geen 100 milligram/kub.m. mag zijn zoals de gemeente wil toestaan, maar 20 milligram/kub.m.; de landelijke norm. Wethouder Hafkamp was er duidelijk mee verlegen. De Jong van de NLP was er in geslaagd de hele Raad mee te krijgen met deze motie met als strekking: Atoglas moet gewoon voldoen aan de landelijke normen, punt uit. Hafkamp ging wat zeuren over de investeringen, maar er werd opgemerkt dat het College niet op de stoel van het bedrijf hoeft te gaan zitten. Een terechte opmerking.

Secretariaat Ver. PEL