Soms bekruipt je het gevoel: Nu breekt me de klomp! Dat is met name het geval bij onderstaand verhaal in de Leeuwarder Courant van 9-6-2001:


WOEDE OVER DREIGEND UITSTEL SLOOP

LEEUWARDEN - In de Leeuwarder Vegelinbuurt is grote opschudding ontstaan over het mogelijke uitstel van de sloop- en nieuwbouwplannen. De PvdA dreigt maandag in de gemeenteraad niet akkoord te gaan met het huidige plan van CDA-wethouder Bearn Bilker. De coalitiepartijen voeren dit weekeinde crisisoverleg. Bewoners willen alleen nog maar duidelijkheid en zijn woest op de PvdA.
[Nu ja, bewoners... de werkgroep Vegelin zal men bedoelen.
Aanvankelijk gingen zij m.i. heel goed van start volgens de 'klassieke' methode: De gemeente kondigt sloop aan, vervolgens stelden zij daar een eigen initiatief/alternatief tegenover en tilden dat op een behoorlijk niveau met hulp van de SVK. Dat plan werd door het College grotendeels terzijde geschoven en B en W kwamen met hun eerste sloop- en nieuwbouwplan, gemaakt door bureau Skets.
Werkgroep Vegelin kwam met kritiek maar maakte 1 grote fout: Ze stelden dat het nieuwbouwplan onvoldoende 'licht, lucht en ruimte' bood. Dat zou nl. volgens de gemeente een van de redenen zijn om de bestaande buurt te slopen. Door dezelfde kritiek te leveren op het nieuwbouwplan verschafte de Werkgroep Vegelin vervolgens B en W precies genoeg touw om de Werkgroep daaraan op te knopen: Oh, vinden jullie als Werkgroep dat ons nieuwbouwplan niet genoeg 'licht, lucht en ruimte' geeft? Welnu, dan slopen we gewoon toch nog veel meer huizen?! Dat vervolgens die grotere hoeveelheid vrijkomende grond ook weer wordt volgezet met nog meer nieuwbouw, laten we gemakshalve maar even buiten beschouwing.
Kortom: Op dat moment was het sloop- en nieuwbouwplan 'Skets 2' - zo noem ik het maar even - ontstaan en Werkgroep Vegelin stond 'schaak'...
Inmiddels was het 15 mei 2001 geworden: Tijd voor de behandeling van het definitieve plan Achter de Hoven/Vegelin in de Commissie Stadsontwikkeling. Met name de PvdA moest naar mijn indruk toen een soort spagaat maken om de meerdere sloop te accepteren. Maar kennelijk ligt dat binnen die partij toch niet helemaal lekker.]

Bilker kwam in april met het plan om 192 woningen te slopen, aanzienlijk meer dan in eerdere plannen.
[Dit was 'Skets 2'. Hield m.n. in dat er in de Vegelin zelf meer huizen plat gaan, zodat er zowat niets meer blijft staan, dat ook een blokje woningen aan de Van Sytzamastraat nu plotseling plat moest plus een aantal huizen aan de noordkant van Achter de Hoven die ook niet voorkwamen in de eerdere sloopplannen. En de Werkgroep Vegelin is nu 'woest op de PvdA' omdat dit alles niet snel onverkort door 'dreigt' te gaan?!
De bewoners vooral van de huizen die eerder niet gesloopt zouden worden maar nu wel, hebben eerder reden 'woest' te zijn op Werkgroep Vegelin met hun demonstratie van politiek onbenul. Hartelijk dank Werkgroep Vegelin, kan men daar zeggen: Wethouder Bilker krijgt nu ook sloopsteun van jullie.]

Het CDA en de VVD zijn hier voor, maar de PvdA koestert bedenkingen. Mocht de grootste collegepartij werkelijk tegen stemmen, dan spant het er maandag om bij de stemming.
De bewonerswerkgroep Vegelin is moegestreden. Vocht ze eerst tegen de sloop, inmiddels wil ze alleen nog maar snelheid achter de plannen. Wanneer de politiek er maandag niet uitkomt, zal het zeker tot januari 2002 duren voor er een nieuw plan ligt, zo vrezen de bewoners.
['De bewoners'? Ik denk dat die niks werd gevraagd. Dit is alleen een mening van de Werkgroep Vegelin, die nooit door 'de bewoners' werd aangewezen of gekozen om hun mening te vertegenwoordigen.
In plaats van gewoon door te vechten tot de laatste stemming in de gemeenteraad en nu dit meningsverschil in 'de coalitie' aan te grijpen om te redden wat er wellicht onverwacht misschien nog te redden valt qua aantallen te slopen woningen, kiest men voor snelle sloop. In feite schandalig.
De bewoners waren toch tegen sloop? Welnu dan: Elk huis dat van sloop wordt gered is er eentje! Het belang van die bewoner is daarmee gediend. Daar zou men zich voor moeten inzetten in plaats van 'woest te zijn op de PvdA'!
Als er binnen de PvdA te elfder ure twijfel heerst dan is dat een politiek gegeven waar een club die pretendeert een belangenclub te zijn, op in behoort te spelen. Maar in plaats daarvan gaat Werkgroep Vegelin voor het geld: Op hun website geen enkele politieke stellingname tegen sloop, geen woord van kritiek op de gemeente, geen eigen visie, maar uitsluitend een verhaal over het vele geld dat men zou krijgen bij toepassing van de Onteigeningswet.
Op zich is er niets mis mee dat men zich heeft geörienteerd op de vraag: Als alles mis gaat, hoe zit het dan bij onteigening en gedwongen verkoop, maar het ontbreken van daarnaast ook maar iets over verzet tegen de sloop is opvallend. Pas als sloop definitief vaststaat, ga je voor het geld, niet eerder.
Of zou het toch waar zijn zoals sommigen zeggen, dat er onder hen ook een 'mol' aanwezig is, die zacht en kalm bezig is de moraal te ondergraven, hen af te schermen van 'boze derden' - de introvertie en eigenheimerigheid van deze Werkgroep was van meet af aan opvallend - en hen langzaam maar zeker richting sloop te begeleiden??
Hard bewijs heb ik niet gezien, maar wel zoveel dat er vraagtekens geplaatst mogen worden m.b.t. dit punt. Het zou ook niet de eerste keer zijn: Vereniging Bilgaard Belangen ging er uiteindelijk aan ten onder en Wijkpanels en besturen van diverse wijkverenigingen lijken er voornamelijk uit te zijn samengesteld...
Laat men bedenken: Wie lacht hier het hardst bij de vandaag in de krant verkondigde mening? En al zou het januari 2002 worden voordat er een definitief plan ligt, wat zou dat?
Het zou in het belang kunnen zijn van die eigenaar-bewoners met een bijstandsuitkering, als er wat tijd werd gewonnen om een oplossing voor hen 'rond' te krijgen, een oplossing voor een probleem waar nu pas naar mijn inschatting enige beweging in lijkt te komen. Ik doel hier op het probleem van het vrijkomende vermogen na gedwongen verkoop.]

"De gemeente werkt al sinds 1997 aan plannen en er is nog helemaal niets gebeurd. We zijn het zo ontzettend zat", verzucht Ineke Adriaanse van de werkgroep.
[Ach gut, last van de zenuwen en van slappe knieën?
Wat een kinderlijk gedoe: Des te meer uitstel des te meer tijd om gewoon door te knokken.
"We zijn het zat"... Iets meer moraal en ruggegraat s.v.p.!
Je kunt alle slagen verliezen, als je de laatste slag maar wint, daar gaat het om.]

De bewoners hebben alle partijen een brief gestuurd waarin ze vragen om snelle besluitvorming. Gistermiddag voerden de coalitiepartijen CDA, PvdA en VVD op verzoek van Bilker nog een goed gesprek. De vierde collegepartij PAL/GroenLinks kon hierbij niet aanwezig zijn.

Toen de bewonerswerkgroep gisteren hoorde dat het gesprek niets had opgeleverd, ontstaken de bewoners in woede. [Helemaal zelf bedacht??]
Judith Langedijk [secretariaat Werkgroep Vegelin]: "Nu dreigt één partij het te torpederen, terwijl we al zo lang aan het lijntje zijn gehouden. Iedereen in de buurt vraagt ons hoe het afloopt. Op straat worden we aangesproken en we krijgen een hoop telefoontjes."
[Ja, vreselijk, gruwelijk toch...
Ik zou een klacht indienen wegens geestelijke mishandeling. En hoezo: 'aan het lijntje gehouden'? Het hele besluitvormingsproces is stap voor stap te volgen geweest, je weet precies in welke fase het zit en je kunt er ook stap voor stap op inspelen.
Wat wil men dan? Vandaag een B en W sloopplan en volgende week stemming in de gemeenteraad? Dat is tenminste lekker snel... Is dat dan o.k.? Wat zou men dan zeggen?
Misschien word je dan ook wel op straat aangesproken...
En die telefoontjes: Uiteraard; dat hoort erbij. Kom eens een woensdagmiddagje PEL-kantoor doen: De telefoon staat niet stil en de ene vraag of klacht na de andere komt binnen...
Zulke middagen zijn er gewoon.]

Fractieleider Gerrit Krol van het CDA ziet nog wel een opening: "We hebben het hele weekeinde en de maandag nog voor overleg. De ervaring leert dat het op het laatst nog wel goed komt. Wij zijn altijd bereid tot kleine aanpassingen." Ook VVD-voorman Tom van Mourik verwacht nog overleg dit weekeinde. Willy de Jong van de PvdA weigerde gisteren ieder commentaar.
[Tenslotte: Het is het tegendeel van negatief te noemen dat er kennelijk binnen de PvdA nog discussie is over de invulling van de Stedelijke Vernieuwing in plaats van dat die discussie dood is en men uitsluitend nog functioneert als ja-knik-machine voor B en W.
Uiteraard zou het best kunnen dat op maandagavond 11-6 a.s. in de Raad alles weer pais en vree is middels een politiek compromis. Dat zal moeten worden afgewacht.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].