Zoals bekend hebben we vaak kritiek op de gemeente Leeuwarden. Deze maal lijkt het erop dat er eindelijk eens iets positiefs is gebeurd. Sinds een tijdje is hier een Verordening op de Kamerverhuur van kracht. Deze komt er kort gezegd op neer dat een verhuurder met zijn pand aan extra bouwkundige eisen moet voldoen als het pand 3 of meer kamers heeft die aan 3 of meer personen per kamer zijn verhuurd. Belangrijk is uiteraard de vraag of zo'n verordening ook iets voorstelt of dat het alleen maar 'dood papier' is.
Anders gezegd: Hoe staat het met het handhavingsbeleid? Daarover zijn indertijd wel ferme nota's aangenomen, ook op het gebied van bouw- en woningtoezicht, maar hoe is de praktijk?
Uit de Leeuwarder Courant van 25-5-2001:


GEVAARLIJKE HUURKAMERS GAAN OP SLOT

LEEUWARDEN - Het Leeuwarder gemeentebestuur heeft een einde gemaakt aan de kamerverhuur op de drie etages boven grand-café Liechtenstein in de Leeuwarder binnenstad. De brandweer noemt de situatie in de Weerd onveilig.
Het is voor het eerst dat Leeuwarden deze ingrijpende maatregel oplegt.

De acht bewoners kunnen alleen vluchten via het centrale trappenhuis, langs de horeca-ruimtes. Een alternatieve route ontbreekt.

Een woningcorporatie heeft de bewoners tijdelijk onderdak aangeboden.
Voor volgende week vrijdag moeten de kamers zijn ontruimd. De bewoners is geadviseerd hier helemaal niet meer te slapen. Zij zijn woensdag op de hoogte gesteld.

Doorgaans krijgt een kamerverhuurder een half jaar de tijd om noodzakelijke voorzieningen aan te brengen. In de Weerd vonden gemeente en brandweer de situatie zo riskant dat tot onmiddellijke sluiting is besloten.

De gemeente wil kamerverhuur op de eerste verdieping pas weer toestaan zodra brandveiliger materialen zijn aangebracht. Bewoning van de andere etages is pas weer aan de orde zodra er een extra vluchtroute is gemaakt.

Het monumentale karakter van het pand maakt die voorziening lastig. De plaatsing van bijvoorbeeld een brandtrap tegen de gevel wordt niet zonder meer geaccepteerd.

De gemeente streeft al enige tijd naar vergroting van de veiligheid voor kamerbewoners. De verhuur van meer dan twee kamers in een pand is  vergunningplichtig, waarbij aan tal van voorwaarden moet worden voldaan.
[In de gemeentelijke folder 'Wat u als eigenaar-verhuurder moet weten' wordt gesteld: "Onder een kamerverhuurpand wordt verstaan een gebouw of een deel van een gebouw met, of geschikt te maken voor, drie of meer verblijfsruimten met drie of meer bewoners." Hiervoor is een exploitatievergunning verplicht gesteld, een onderdeel van de 'Bouwverordening 1997'. Tevens is voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in een per kamer verhuurd pand een z.g. 'omzettingsvergunning' nodig: Per slot wordt een woning onttrokken aan zijn bestemming als zelfstandige woonruimte.]
Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].


Op 26-5-2001 kwam de Leeuwarder Courant nog met het volgende achtergrondartikel:

VEILIGER KAMERVERHUUR VERGT NOG 200 CONTROLES

LEEUWARDEN - Honderd vergunningen zijn in Leeuwarden afgegeven voor kamerverhuur, maar circa tweehonderd panden wachten nog op inspectie voordat ook deze eigenaren een officiële goedkeuring kunnen krijgen.
Gemeentelijk coördinator Jan Hendrik Laarman denkt tot eind volgend jaar bezig te zijn met deze klus.

Volgens brandweerwoordvoerder Mike de Laat is de brandveiligheid in en rond de onderzochte kamers duidelijk verbeterd. Na inspectie krijgt de eigenaar doorgaans zes maanden de tijd om de noodzakelijke aanpassingen uit te voeren.

De gemeente stopte eerder deze week in de Weerd de verhuur van acht kamers, een ongebruikelijke maatregel. In dit vier etages tellende pand was sprake van een riskante situatie door het ontbreken van een tweede vluchtweg.

Leeuwarden is druk doende het toezicht op de kamerverhuur te verscherpen. Verhuurders van kamers zijn verplicht zich te melden. Voor de verhuur van meer dan twee kamers in een pand heeft de eigenaar tegenwoordig een vergunning nodig. Om die te krijgen moet hij aan allerlei voorwaarden voldoen.
[Nu ja, allerlei? Het gaat om noodzakelijke bouwkundige voorwaarden, toegespitst op m.n. de brandveiligheid, de minimale grootte van de kamers ed.
Heel nuttig en in het belang van de bewoners. Het zijn m.i. geen onredelijke eisen: Een pand per kamer verhuren vraagt gewoon om andere eisen dan het pand in zijn geheel verhuren.]

Tal van verhuurders hebben weinig zin om geld uit te trekken voor verbeteringen. Zij zijn gestopt of hebben het aantal kamers teruggebracht tot twee.
[M.i. is bedoeld te zeggen dat ze nog maar aan twee kamerbewoners verhuren, bv. 1 bewoner huurt 2 kleinere kamers en de ander 1 grote kamer. De verhuurder heeft dan geen exploitatievergunning nodig. Indien hij hier nieuw vandaag mee begint, vraag ik me echter wel af of hij toch niet een omzettingsvergunning nodig heeft.]
De vergunning is drie jaar geldig en wordt pas verlengd na een nieuwe inspectieronde.
[Dit slaat op de exploitatievergunning. Indien een omzettingsvergunning was verleend, blijft deze geldig voor onbepaalde tijd.]

Het vergunningenstelsel maakt het ook mogelijk de kamerverhuur in een straat te binden aan een maximum. Ten hoogste tien procent van de huizen mag voor kamerverhuur in gebruik zijn.
[Hierover hebben we in het verleden al het nodige geschreven: De gemeente had hier toentertijd o.i. een slecht argument bij in die zin, dat kamerbewoners (en hier ligt een analogie met de hetse tegen alleenstaanden!) sociaal minder gewenst waren. Dat was een buiging naar 'de buurt' ofwel de ideologen in 'ons buurthuis'. Daar waren wij op tegen.
Later verschoof de argumentatie van de gemeente meer naar het onttrekken van zelfstandige woonruimte aan het bestand. Dat argument was m.i. redelijker: Veelal gaat het om de goedkopere koophuisjes die je met een baantje plus inzet van wat koopsubsidie wellicht had kunnen kopen. Die huisjes worden steeds schaarser bij ongelimiteerde omzettingen in kamerpanden. Om echter wel voldoende kamers te houden op de kamermarkt waren we van mening dat ook het zorgen voor (studenten)kamers een taak is van de woningcorporaties: In het verleden hebben zij mede soms ook door uitgeoefende druk van onze kant diverse gebouwen omgebouwd voor kamergewijze verhuur. In feite zijn dat de beste kamerpanden: Meteen ontworpen voor kamergewijze verhuur, een normaal huurkontrakt, beheerder heeft aantal uren per week voor zo'n pand voor schoonmaak ed.]

Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].