In aansluiting op ons eerdere bericht "Deel Mariniersespel ziet niets in verhuizing" over een enquête die door de 'Werkgroep voor Volkshuisvesting' werd gehouden onder de huurders van de 146 met sloop bedreigde laagbouwwoningen aan de Mariniersespel, hierbij de resultaten van de enquete zoals we die ontvingen van hen.
Hieronder de letterlijke tekst:


UITEENZETTING RESULTATEN ENQUÊTE

Aan de enquête hebben 27 mannen en 42 vrouwen meegewerkt. Deze mensen wonen tussen een half jaar en 30 jaar in deze buurt. Van de respondenten is 60,3 procent werkloos, 7,9 procent is student en 31,7 procent is werkende.

In de huizen die voornamelijk 3 slaapkamers tellen wonen tussen de één en twaalf mensen. 62,1 procent van de respondenten geeft aan last te hebben van achterstallig onderhoud. Hiervan geeft 56,6 procent aan last te hebben van lekkage en 22,2 procent heeft last van schimmel.

86,9 procent van de huishoudens van de respondenten ontvangen huursubsidie.
Deze huursubsidie is gemiddeld 295 gulden en 28 cent.
De kale huur van de woningen is gemiddeld 743 gulden en 33 cent.

Van de respondenten geeft 53,1 procent aan te willen verhuizen. De resterende 46,9 procent wil dat niet. Van de respondenten die niet willen verhuizen zegt 73,9 procent dat ze erg leuk wonen in de Vrijheidswijk.
Ook wordt er aangegeven dat men niet wil verhuizen vanwege de kinderen of omdat deze respondenten tegen de sloop zijn.

Van de respondenten die niet willen verhuizen geeft 21,4 procent aan wel te willen verhuizen als zij een gelijkwaardig huis kunnen bemachtigen.
Hiervan geeft 42,9 procent aan dat zij onder geen enkele voorwaarde willen verhuizen.

Van alle respondenten geeft 94,4 procent aan dat zij hun verhuisvergoeding zullen gaan uitgeven aan de verhuizing naar en de inrichting van het nieuwe huis. 47,1 procent van de respondenten wil dat het huis hetzelfde blijft, 20,6 procent wil groter gaan wonen.

Verder worden als eisen voor een nieuwe woning aangevoerd: een mooie tuin, een rustige omgeving, een kleiner huis en een minder vochtig huis.
De huur van het nieuwe huis mag volgens 69,8 procent niet hoger worden.
Van de resterende 30,2 procent geeft 50 procent aan dat de huur iets omhoog mag.

63,5 procent van de respondenten heeft een idee naar welke wijk ze zouden willen verhuizen. 45,5 procent wil verhuizen naar Bilgaard, 18,2 procent wil verhuizen naar Huizum, 6,1 procent wil vertrekken uit Leeuwarden en de rest wil zich ergens anders in Leeuwarden vestigen.

Op de vraag of de respondenten uit moeten sparen op het eten kon geen valide antwoord gegeven worden. Hiervoor hebben te weinig respondenten een antwoord gegeven.

Op de vraag wat de mening van de respondenten over het wijkpanel was antwoordde 66,7 procent dat ze geen idee hadden van het bestaan van een wijkpanel. 22,2 procent van de respondenten zegt dat zij het wijkpanel zeer slecht vinden functioneren, 7,9 procent vindt het wijkpanel matig, 1,6 procent vindt het wijkpanel voldoende en 1,6 procent vindt het wijkpanel zeer goed.

De mening van de respondenten over de voorlichting van de mogelijke sloop van de wijk is vrij negatief, 41,1 procent vond de voorlichting zeer slecht, 25 procent vond het slecht, 25 procent vond het voldoende en 8,9 procent vond de voorlichting goed.

67,9 procent is voorgelicht in hun eigen taal. Op de vraag in welke taal de respondenten zouden willen worden voorgelicht, wordt het volgende geantwoord: Nederlands (42,4 procent), Bosnisch, Koerdisch (27,3 procent), Irakees, Somalisch, Marokkaans, Papiamento, Hindoestaans, Vietnamees, Joegoslavisch en Perzisch.

Uit onze analyse is gebleken dat de studenten en de werkenden liever verhuizen dan de werklozen.

De mensen die niet in het nederlands willen worden voorgelicht, maar in een andere taal, verhuizen liever uit de Vrijheidswijk.

Er is een positieve samenhang tussen het aantal jaren dat men in de Vrijheidswijk woont en de wil om te verhuizen. Hoe langer de respondenten wonen in de hiervoor genoemde straten, hoe minder de bereidheid is om te verhuizen.

De mensen die aangeven niet te willen verhuizen zijn er ook op tegen om een hogere huur te betalen. De mensen die wel willen verhuizen zijn bereid een hogere huur te betalen.

Respondenten die huursubsidie ontvangen betalen liever geen hogere huur.

Mensen die zijn voorgelicht in hun eigen taal zijn minder tevreden over de voorlichting van de mogelijke sloop van de wijk.
Einde resultaten enquête onder huurders laagbouw Mariniersespel.