Nieuwe sloopplannen voor flats Bilgaard?

Eigen bericht

LEEUWARDEN 18-5-2001
Zijn er nieuwe sloopplannen op komst voor de wijk Bilgaard en dan met name voor de flats?
Uit de gemeentelijke hoek sijpelt een verhaal door dat (geheime) financiële stukken over de Stedelijke Vernieuwing uitgaan van sloop van ongeveer 220 flats in Bilgaard. Op dit moment concentreert de sloopgekte zich op Lekkumerend/Vrijheidswijk, maar dat betekent niet dat men in Bilgaard veilig zit...
Zodra de slooptrein in Lekkumerend goed op de rails staat, komt de rest van 'de Noordrand' opnieuw in beeld en is Bilgaard weer aan beurt. Geruchten willen dat het bij dit nieuwe aantal gaat om of De Anjen of De Gealanden of om enige flatblokken in beide gedeelten van Bilgaard. Even rekenen levert als getal wat het dichtste ligt bij die 220 woningen op: Anjenplein 60 flats plus 162 flats in totaal in de 7-hoog flat plus de 4-hoog flat aan de Anjen, in totaal 222 flats. Combinaties met flatblokken aan De Gealanden leveren aantallen op die verder af liggen van dat getal van ongeveer 220 flatwoningen. Mijn vermoeden is dat sowieso de 12-hoog flat aan de Gealanden niet wordt gesloopt en voorlopig daar de 7-hoog flat ook niet omdat daar in het verleden door Patrimonium nogal wat geld m.i. zinloos overigens, in werd gestoken. Ik doel hierbij op de onderdoorgang die in deze flat werd gemaakt en die vreselijk veel geld heeft gekost.
Hoewel: Ik durf mijn hand ervoor niet in het vuur te steken dat die flat op den duur blijft staan, want als er maar genoeg geld tegenover staat kijken de corporaties hier nergens naar en slopen rücksichtloos alles waar ze zin aan hebben...

Intussen horen we van steeds meer mensen dat ze 'voor de bulldozer uit gaan': Op de hoorzitting over de sloop in Lekkumerend was er bv. weer een vrouw die eerst in de 7-hoog flat had gewoond aan de Jokse en na de sloop in een splitlevelflat was beland in Lekkumerend van NWF. Nu gaan deze flats, t.w. de S5 Mariniersespel en de S12 Jan Evenhuisstraat ook plat na de sloop van de laagbouwhuizen Mariniersespel en mag ze voor de tweede keer 'oprotten'...
Ook dit is de realiteit van de oorlog tegen de armeren in Leeuwarden...
Hopelijk hebben de mensen een goed geheugen en wordt er maart 2002 (Verkiezingen gemeenteraad) afgerekend!

secretariaat Ver. PEL